DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 22. ledna 2014

Trefa (do rudého)

O vzdutí lidových vášní v souvislosti s registrací našeho Sudetoněmeckého krajanského sdružení píšeme vždy s gustem, neboť vyjadřování oponentů má určitou graciesnost, byť nepostrádá třídně uvědomělý, marxistický říz.

Nepochybujeme o tom, že ministerstvo vnitra jejich výzvu neoslyší, ostatně ředitel odboru za naši registraci odpovědného, Václav Henych, má komunistickou minulost a s pány Rejfem a Tuleškovem si proto nemůže nerozumět.

Pánové zároveň zaslali již starší, arci neméně okouzlující, korespondenci s německým SdL, a také něco čísel Trefy (ukázka).

53 komentářů:

 1. Ta výzva je teda síla!

  Proboha, co je na tom být hloupý a lhát čestného?

  OdpovědětVymazat
 2. Nebylo by možné podat podnět ke zrušení Občanského sdružení M.J. Husa, Teplice, pro podněcování nenávisti?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jistě bylo. K tomu bych se však jako zastánce svobody slova nesnižoval. AHL

   Vymazat
 3. Myslíte, že by bylo možné si pány z Trefy objednat kupříkladu na Silvestra? Tohle je výjimečně čistá forma hodná pěstování.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bohužel jsou plaší. Ogňjan Tuleškov kupř. odmítl jít se mnou do Debatního klubu (no, je fakt, že themata, která jsem navrhl, nemusela být jeho šálek vodky…).

   Vymazat
 4. Principiálně nechce přes písemné a telefonické výzvy producenta nikdo z těchto národovců jít do TV-debaty s panem Pecinou, případně jeho náhražkou - mnou. Je to nápadné - debatu radikálně odmítl i scénarista Českého století Pavel Kosatík. Ke spatření v http://debatniklub.webnode.cz/pozvanky/ a v http://debatniklub.webnode.cz/products/ceske-stoleti-dily-1-4-tomas-krystlik/

  OdpovědětVymazat
 5. Kdyz uz jsme u te dejinne spravedlnosti, kolik zaplatili Nemci na nemajetkove ujme Zidum? A kolik nam treba za ty Lidice? Jen abych mel predstavu, kolik by bylo spravne zaplatit na nemajetkove ujme odsunutym. Diky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji.
   Pokud jsem dobře pochopil, šlo o jakési odškodnění 3.000,- dolarů za jednoho přeživšího holokaust, tedy v převážné většině zřejmě přeživšího z koncentračních táborů, přičemž ukradený majetek zůstal úplně stranou? Pokud srovnám míru zásahu a odhlédnu i od faktu, že odsuny byly součástí mezinárodněprávního uspořádání po WWII, pak odsunutým by měla náležet maximálně omluva, které se jim již dostalo. Pokud navíc přihlédnu k faktu, že za Lidice - vyhlazené a literárně srovnané se zemí - se tedy nemajetková újma neplatila žádná?

   Vymazat
  2. Proč nastolovat otázku nemajekové, když plně stačí majetková újma? Kdyby obrovský zanechaný majetek sudetskými Němci byl započten na vrub reparací, musela by ČSR platit reparace zástupně za Německo dalším 19 statům.

   Vymazat
  3. Anonymnímu z 11:46:

   Odsuny nebyly předmětem mezinárodního práva - v Postupimi nebylo uzavřeno nic, co by se podobalo mezinárodní smlouvě. Proč omíláte neustále Lidice, když i podle oficiálních českých odhadů obětí odsunu připravili Češi Němcům po dobu minimálně čtvrt roku "Lidice" den co den, svátky nesvátky.

   Vymazat
  4. "Kdyby obrovský zanechaný majetek sudetskými Němci byl započten na vrub reparací," pořád by to bylo málo s celkovým účtem za válku nejen na materiálu, ale i v imateriální sféře.

   Jinak stejně jako je čas pokoje i války, tak je i čas individuální viny i kolektivní odpovědnosti.

   Vymazat
  5. Odkud máte, vážený pane Schmidte, podklad pro tak lživé tvrzení, že i po započtení zanechaného sd-majetku by ČSR měla dostat reparace? Znáte vůbec knihu Kučera, Jaroslav: „Der Hai wird nie wieder so stark sein.“ Tschechoslowakische Deutschlandpoli-tik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001; česky: „Žralok nebude nikdy tak silný“. Čs. zahraniční politika vůči Německu 1945–1948. Argo, Praha 2005? Tam je to černé na bílém.

   Vymazat
  6. Vážený pane Krystlíku, máte-li konkrétní argument, že hodnota zkonfiskovaného majetku převáží materiální a imateriální ztráty, rád si jej poslechnu.

   Vymazat
  7. Opatřete si onu publikaci, nehodlám si zde trápit prsty klávesnicí. Z četby si sednete na zadek. Nebo si opatřete moje Zamlčené dějiny 2, tam je to též.

   Vymazat
  8. Čili nemáte konkrétní argument. V pořádku.

   Vymazat
  9. Během vyhnání a v jeho přímém důsledku přišlo o život několikanásobně víc Němců, než kolik Čechů zemřelo za války, a to pravděpodobně i včetně Židů (kteří byli navíc cca z poloviny německojazyční, takže podle zvrhlé české logiky by se vlastně k obětem počítat neměli). Co tedy chcete srovnávat?

   Vymazat
  10. I
   kdyby, jedná se o důsledek války, který nesouvisí s reparacemi. Ty
   nefungují tak, že se spočítají škody a mrtví na obou stranách a vyplatí
   rozdíl.

   Vymazat
 6. Protože - uveďte jedinou německou obec, kterou Češi po válce zcela vyhladili a srovnali se zemí včetně stromů a rybníka na návsi.
  A kolik že tedy německo zaplatilo celkem za 2 světovou válku na maJetkových reparacích? Abychom měli zase nějaké srovnání.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Cca 30 000 Sudetoněmců zahynulých v důsledku odsunu na cs-území (český odhad) je asi jen více než počet obětí Lidic.

   Vymazat
  2. Žádal jste jmenovat obec, i když nemůžete exemplární exekuci srovnávat s běsněním vyžadujícím lidské životy, ale neničícím hmotné statky. Postoloprty.

   Vymazat
  3. Habartice- obyvatelstvo vyhnano, obec zplundrovana.

   Vymazat
  4. Těch příkladů by bylo více, ale onen národovec měl zřejmě na mysli počet obětí.

   Vymazat
 7. + ať se Vám to líbí nebo ne, tak odsuny byly součástí mezinárodněprávního uspořádání po WWII, viz čl. XII postupimského protokolu. Debatu na téma řádná forma mezinárodní smlouvy s Vámi ovšem nepovedu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protokol z nějaké konference nemá s mezinárodním právem co dělat, nemá-li formu mezinárodní smlouvy.

   Vymazat
  2. Odjakživa.


   Vymazat
  3. Podle ustanovení § 64 odst. 1 bodu 1 zák. č. 121/1920 Sb., Ústavní listina Československé republiky (dále také "Ústava ČSR"), president republiky zastupuje stát na venek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy. Smlouvy obchodní, dále smlouvy, z kterých pro stát neb občany plynou jakákoli břemena majetková nebo osobní, zejména vojenská, jakož i smlouvy, jimiž se mění státní území, potřebují souhlasu Národního shromáždění. Pokud jde o změny státního území, souhlas Národního shromáždění se dává formou ústavního zákona.

   Podle ustanovení § 106 odst. 2 Ústavy ČSR všichni obyvatelé republiky Československé požívají v stejných mezích jako státní občané této republiky na jejím území plné a naprosté ochrany svého života i své svobody nehledíc k tomu, jakého jsou původu, státní příslušnosti, jazyka, rasy nebo náboženství. Úchylky od této zásady jsou přípustny jen, pokud právo mezinárodní dovoluje.

   Článek XII. Zprávy o třístranné konferenci v Berlíně (tzv. Protokolu postupimské konference):

   XII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva

   Konference dospěla k této dohod o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:

   Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí byt prováděn spořádaně a lidsky.

   Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly byt provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu.

   O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.

   Podepsáni: J. V. Stalin, Harry S. Truman, C. R. Attlee, Berlín 2. srpna 1945.

   Není mi známo, že by Národní shromáždění Závěrečný protokol zákonem přijalo, a že by takový zákon president republiky podepsal.

   Vymazat
  4. Dohoda
   3 vlád je součástí MP. Zda zavazovala ČSR "vydat" občany Říše (tak je
   pojímali), je dnes hypotetická otázka. Rozdíl oproti Mnichovu je v tom,
   že Mnichov se týkal území, Postupim občanů Říše.

   Vymazat
  5. Závěrečná deklarace nezakládá ničí práva ani povinnosti, proto není vůbec právním dokumentem. Cf. dikci "bude třeba přesunout" (nikoli odsunout, odsouvá se židle od stolu, nikoli lidé). Když se česká vláda s někým dohodne, že bude třeba vyvlastnit váš automobil, není to ještě platný právní titul, jímž své auto pozbýváte.

   Vymazat
  6. Je to dohoda 3 stran o poraženém obyvatelstvu - občanech Říše. Ano, ČSR neměla povinnost je vydat, nebyla vázána k přesunu.

   Vymazat
  7. Nikoliv o občanech Německé říše, nýbrž o statních příslušnících ČSR! Říšská státní příslušnost byla Němcům českých zemí vnucena a nesměli optovat pro ČSR.

   Vymazat
  8. Němci v protektorátu dostali německou státní příslušnost automaticky, zbavit se jí nemohli, optovat nemohli, nebylo ke komu.

   Němci v bývalém polském záboru Těšínska byli úřady zařazeni do Abteilungu I a II Deutsche Volksliste, opce nebyla povolena.

   Karpatští Němci na Slovensku si uchovali slovenské občanství.

   Vymazat
  9. Byť by byli příslušníky poraženého státu nespravedlivě, prostě jimi byli,
   takže pod dohodu 3 stran spadají. ČSR na druhou stranu mohla uznat i své
   občanství u vsech, nebo jen u některých. Zvolila druhou možnost.

   Vymazat
  10. Odkdy stát smí odebírat vlastním občanům státní příslušnost jako to udělala ČSR v roce 1945?

   Vymazat
  11. A co tehdy úplatné stanovy Společnosti národů a od konce roku 1945 OSN?

   Vymazat
  12. Nejsem si vědom, že by Společnost národů toto striktně bez výjimek zakazovala,
   nicméně to byl beztak cár papíru - Mnichov, resp. není uplatnitelná na
   vypořádání faktického personálního, zprvu i územního rozpadu původního
   státu (byť proklamativně byla kontinuita) a zamezení dvojího občanství.

   Vymazat
  13. Že Vy netušíte, že mnichovská konference se konala v souladu se stanovami Společnosti národů, s locarnským paktem a versailleskou smlouvou?

   Samozřejmě, že stanovy Společnosti národů explicitně umožňovaly rozpad státu vzniklého podle pařížských mírových smluv!

   Němci českých zemí a karpatští Němci zůstali československými občany až do 3. 8. 1945.

   Vymazat
  14. Pročež o ně v rámci vypořádání rozpadu společného státu a zamezení dvojího občanství přišli.

   Vymazat
  15. Nikoliv, cs-stát pokračoval nepřetržitě od roku 1938, jako kdyby se nechumelilo - teorie kontinuity. Tedy měli i cs-státní příslušnost. Té museli být zbaveni, aby mohli být vyhnáni a zabaven jim majetek bez náhrady.

   Vymazat
  16. krystlik: Z hlediska 33/1945 Sb. je třeba odlišovat u § 1 odst. 1 a 2. Respektive u odstavce 1 je třeba odlišovat i ty, kteří říšské či maďarské občanství získali na základě zákona či mezinárodních smluv, a ty, kteří na základě žádosti. Teorie kontinuity nevylučuje to, že si někdo mohl mezi lety 38-45 platně požádat o změnu občanství, stejně jako např. uzavřít manželství.

   Vymazat
  17. Teorie, teorie... Je irelevantní,
   zda ČSR po r. 39 "existovala", stejně tak se věc mohla pojmout jako
   diskontinuitně s novou Ústavou atd. Fakticky se stát
   (území, obyvatelstvo, suverénní řád) rozpadl v 2. prvku a otázka
   občanství je tak logická. Jinak pro stát je "výhodnější" konfiskovat své
   občany než jen souseda, takže Váš argument nesedí. Celé to je výsledkem
   vypořádání rozpadu státu a prohrané války, ne událostí v rámci řádu a
   míru.

   Vymazat
 8. No právě proto jsem se nechtěl pouštět do diskusí na téma formy mezinárodní smlouvy - ono je to vždycky tak, že nemám-li pravdu, budu se držet jakýchsi formálních nedostatků. Zkrátka o dobře, vítěz války - v rámci poválečného uspořádání - nám odsun dovolil a my ho provedli. Tečka. Že na tom není náš podpis a že jsme to nevyhlásili ve sbírce (myslíte to vážně?!) je asi tak důležité jako absence sňatku pro vyživovací povinnost.

  Nicméně mě velice baví ono páně Krystlíka i Peciny zřemě již nevědomé a tvrdošíjné odpovídání na cokoli pouze odpovědmi na jakési výlučně česko-německé rovině. Já a zřejmě ani pan Schmidt jsme neměli na mysli matematické srovnání česko-německých škod, ale právě pohled na celou věc jako na uspořádání po konci války.

  Nicméně, i když to od sebe uměle oddělíme a chtěli bychom se dopočítat nějakého majetkového odškodnění za arci nadsazených 30.000 obětí a milion nebo dva nebo tři odsunutých včetně odejmutého majetku, pak to srovnejme s reparacemi, které zaplatilo za druhou světovou válku Německo. Pokud by to mělo být z naší strany více než arci nesymbolická jedna kačka, tak je to moc.

  A tvrdit, že pokud bychom zaplatili skutečnou škodu, tak je Německo za celou válku v plusu, je duševně nezdravé a za hranicí diskutovatelnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je zapotřebí lišit německý stát a československé občany německé národnosti. Za zločiny prvního nemůžete činit odpovědnými druhé. Nebo snad v Norimberku přijali rozhodnutí, že zločinným byl německý národ a ne hitlerovský režim?

   Vymazat
  2. Stát je jen fikce. Nešlo o zločinnost a vinu, to jen u pohlavárů, ale o odpovědnost.

   Vymazat
  3. Zase ten ceskonemecky pohled. Vy jste jak nemecky Palacky. Nicmene tak otazka nestoji. Otazka stoji, kdo zacal a prohral valku - nemecky narod nebo hitlerovsky rezim? Jinymi slovy, umite to od sebe oddelit, vy, takovy bijec komunistickych soudcu a sede zony?

   Vymazat
  4. Kdo začal WW II? PL, GB, D, SSSR. Přispěl k ní i F. D. Roosevelt, když Polákům zatajil, že do nejmenších podobností zná text tajné doložky k Ribbentrop-Molotovovu paktu.

   Podle regulí Společnosti národů může za WW II Polsko svými dvěma mobilizacemi. Téhož názoru je i ruské ministerstvo zahraničních věcí.

   Vymazat
  5. Schmidtovi, z 16:13:

   Podle Vaší logiky je každý Čech dospělý v rozemzí 1948-1989 odpovědný za komunistický režim v Č(SS)R.

   Vymazat
  6. Anonymnímu, z 15:07:

   Opatřete si knihu Kučera, Jaroslav: „Der Hai wird nie wieder so stark sein.“ Tschechoslowakische Deutschlandpoli-tik. Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Dresden 2001 a změníte názor. Pokud máte svědomí, budete se pak velmi za Čechy stydět.

   Vymazat
  7. Ano, každý občan ČS(S)R v letech 48 an. je prima facieodpovědný za zločiny státu.

   Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>