DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 14. srpna 2012

NSS odmítl kasační stížnost Sudetoněmeckého sdružení

Tímto usnesením odmítl devátý senát Nejvyššího správního soudu ve složení Radan Malík, Barbara Pořízková a Daniela Zemanová naši kasační stížnost ve věci nicotnosti opakovaného rozhodnutí o odmítnutí registrace Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Argumentace chabá až nehmatná, rozhodnutí NSS v podstatě jen opisuje usnesení městského soudu, bez snahy o reflexi stížních bodů (lidově řečeno jako by hrách na stěnu házel). Devátý senát má mezi senáty NSS pověst toho odborně vůbec nejslabšího, což znovu potvrdil.

Přečte-li si nezaujatý čtenář kasační stížnost a po ní předmětné usnesení, nabude dojmu, že soudci NSS rozhodovali o zcela jiném podání, jež si pro účely zjednodušení své práce patrně sami sepsali a poté odmítli: z důležitých stížních argumentů se usnesení přesvědčivě nevypořádalo ani s jediným!

V tomto případě nebudeme ústavní stížnost podávat, protože nevyslovením nicotnosti není do našich ústavních práv zasahováno; tu podáme až proti rozhodnutí o druhé kasační stížnosti, v řízení, v němž se domáháme vyznačení registrační doložky. V něm se po případné neúspěšné ústavní stížnosti budeme konečně moci obrátit na Evropský soud pro lidská práva.

7 komentářů:

 1. Tento rýpavý komentář je mimo jádro věci, nicméně na kasační stížnosti mne do očí bije místy jazyková forma. Předpokládam, že autorem jste Vy osobně (a AK to jen správně formalisticky posvětila/zastoupila odesláním ze své DS).

  Konkrétně např.:

  Soud prvé stolice ...
  § 102 et seq. SŘS
  str. 3 napadeného usnesení infra).
  vznikl ex lege tím
  to nota bene za situace
  věci rozhodnuté, condicio rei iuducatæ
  má bez dalšího ipso lege účinky

  atd.

  Přestože text je určen pro profesionála (soudce), použití cizích nebo archaických termínů jistě neovlivní rozhodování, nicméně srozumitelnosti pro laika dle mého názoru nepřidá. Mohu se zcela upřímně zeptat, proč takovéto vyjadřování? Vždyť máme v ČJ běžně užívané ekvivalenty. Třeba uvedené rozhodnutí neobsahuje obsahuje jestli jsem správně počítal pouze 3 cizí slova, na srozumitelnosti mu to rozhodně neubírá.

  Zavlečení již běžně nepoužívaných termínů bych vyčetl ovšem zejména NOZ, to je děs a hrůza.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nehledal bych za tím žádnou hlubokou logiku. Je to z důvodů esthetických: prostě se mi takto líbí.

   Vymazat
 2. Chápe NSS rozdíl mezi registrací a povolovacím řízením?

  Takže MV slyš: chceš zabránit výkonu práva sdružovacího? Stačí dokola vydávat nepřezkoumatelná rozhodnutí....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ovšem. Viz § 12 kasační stížnosti.

   Vymazat
 3. NSS se chová, jakoby správní soudy tu nebyly pro občany, ale občané pro správní soudy. NSS pálí představa, že by existovalo nepřezkoumatelné rozhodnutí i tehdy, pokud by již nikdo o další kontakt se správními soudy nestál, neboť by věc vyřešil zákon automatickou registrací, pokud MV nezvládne vydat rozhodnutí přezkoumatelné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ad david Schmidt, 17.8.12, 3:47

   Konečně. Ne "jakoby", ale jak jinak? Celý absurdní systém je založen na tom, že: "...o právech a povinnostech subjektů ve věci veřejného práva rozhodují zásadně orgány státní moci..."

   Lid není ve skutečnosti zdrojem žádné moci. Je to naopak státní správa, SS, která vše řídí a o všem rozhoduje a lid je jí podřízen. Vždyť je na to "zákon". Proč myslíte, že spor Lessy - Kubice nemá žádné rozumné řešení?

   Správní soudy pak tuto skutečnost logicky jen potvrzují.

   mv

   Vymazat
  2. Francouzi na to mají jednu větu "juger l´administration, c´est encore administrer"

   Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>