DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pondělí 2. ledna 2012

Novela zákona o rozhodčím řízení připouští arbitrabilitu spotřebitelských sporů

Presidentem republiky podepsaná novela zákona o rozhodčím řízení, která posiluje regulaci rozhodčích dohod a rozhodčího řízení zejména v oblasti spotřebitelských smluv, měla přinést spotřebitelům větší právní jistotu ve sporech s jejich dodavateli. Je však otázkou, zda namísto toho nezmařila slibně odstartovaný judikatorní proces směřující k úplné eliminaci rozhodčích ujednání ve spotřebitelských smlouvách.

Novelou se totiž stává obsoletní ta stávající judikatura, která arbitrabilitu sporů ze spotřebitelských smluv zpochybňovala, a místo toho se jí spotřebitelům poskytují nové instrumenty ochrany jejich práv. Tím je zejména možnost napadnout rozhodčí nález u soudu buď pro nesplnění – novelou významně rozšířené – informační povinnosti ze strany dodavatele nebo pro rozpor s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo s dobrými mravy.

V tom je ovšem jádro pudla: kdyby bylo možno rozhodčí nález napadnout pro libovolnou vadu hmotněprávního posouzení sporné otázky, rozhodčí řízení by se stávalo pouhým předstupněm projednání věci u soudu. To si zákonodárce zjevně nepřál, a proto volil onu poněkud pythickou formulaci. Ta v praxi povede jednak k tomu, že (některé) soudy budou za právní předpis stanovený na ochranu spotřebitele považovat pouze zákon o ochraně spotřebitele a nikoli i ustanovení páté hlavy ObčZ, jednak k lehce paradoxní situaci, že nález, který odmítl uznat neplatnost kupní smlouvy z důvodu minuciosní vady její formulace, soud zruší, kdežto ten, ve kterém rozhodce odmítne přihlédnout ke spotřebitelem tvrzené a dokládané podstatné vadě výrobku, nikoli. Skutečně nevím, zda je toto cesta spíše do civilisovaného světa nebo kamsi do krajů divokého Absurdistánu…

Nově budou státem regulováni i spotřebitelští rozhodci, ale opět spíš polovičatě: nyní budou muset být bezúhonní a mít vysokoškolské právnické vzdělání, a bude rovněž zakázáno, aby jako stále rozhodčí soudy klamavě vystupovaly ty subjekty, které jimi nejsou. Sankce za porušení tohoto posledně jmenovaného zákazu ovšem – jak jinak v této zemi – v zákoně schází.

10 komentářů:

 1. To jeden vážně neví, zda je zákonodárce blbý, nebo navedený.

  OdpovědětVymazat
 2. Tady je spíše na místě se ptát cui bono. Vývoj judikatury zřetelně směřoval k vyloučení rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, což by znamenalo, že by se nakonec všechny tyto spory dostaly na stůl soudům. Tomu chtělo MSpr zabránit, takže "zachránilo" doložky touto novelou.

  OdpovědětVymazat
 3. Je však otázkou, zda namísto toho nezmařila slibně odstartovaný judikatorní proces směřující k úplné eliminaci rozhodčích ujednání ve spotřebitelských smlouvách.
  O tom byla obrovská diskusse a MS se po zvážení všech pro a proti pod tlakem RS při HKČR AKČR přiklonilo k liberálnímu řešení.

  OdpovědětVymazat
 4. Tomáš Marný3. ledna 2012 8:14

  Což nebylo poprvé, kdy MSp ustupuje zájmu soukromníků na kšeftech (exekutoři, rozhodci, ...) proti ochraně práv občanů. :-(

  OdpovědětVymazat
 5. Otázka je, proč tomu chtělo MS zabránit, zda proto, aby soudům nenarůstala agenda, nebo proto, aby se někomu nekazili kšefty?

  OdpovědětVymazat
 6. proti ochraně práv občanů. :-(
  Jest otázkou, zda je státní paternalism to pravé ořechové. Zde je to na vážkách a souhlasím s MS, že rigidní regulace je lepší než prostý zákaz.

  OdpovědětVymazat
 7. V tom naprosto nesouhlasím. Řešením by byly specialní tribunály se zjednodušenou procedurou a nízkými náklady, s možností rekursu ke standardnímu soudu, nikoli podvodné quasiarbitráže. Regulace předpokládaná novelou je vše, jen ne dostatečně rigidní.

  OdpovědětVymazat
 8. Ano, smírčí soudce rovněž považuji za velice perspektivní cestu. Problém je v tom, že ministr spravedlnosti má velice malou odvahu vykročit koncepčním směrem.

  OdpovědětVymazat
 9. Jinak jazyková poznámka: spíš než rigidní (strnulá) by se v tomto kontextu hodilo rigorosní (přísná).

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>