DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

sobota 1. října 2011

Ministerstvo zeměkoule aneb Osel měsíce září udělen

Už se zdálo, že ani v září Osla měsíce, prestižní cenu tohoto blogu za mimořádný přínos na poli práva, nebudeme moci udělit, ale na poslední chvíli se blýskla rozkladová komise ministerstva financí tímto brilantním rozhodnutím.

Vyplývá z něj, že český úředník má právo uložit ediční povinnost komukoli, včetně cizinců, aniž by si dělal starosti s nějakými omezeními danými personální působností svého úřadu. Ve svém rozkladu jsem ministerstvu doporučil, aby navrhlo vyhlásit Spojeným státům válku; až bude území Oklahomy dobyto a ustavena na něm česká okupační správa, bude na místě odvolatelku k čemukoli pod hrozbou pokuty vyzývat (asociace s filmem The Mouse That Roared jsou skutečně jen náhodné).

Mimochodem, kdyby ministerstvo o listinu požádalo zdvořile a ne s jemností vlastní pravomocí obdařenému postkomunistickému buranovi, dostalo by se mu stejně zdvořilé informace, že odvolatelka ji vůbec v držení nemá.

K ocenění blahopřejeme. Serie oslích uší ve tvaru paragrafu čeká na převzetí v redakci blogu.

27 komentářů:

 1. Kritisované rozhodnutí je zcela správné. Zahájí-li někdo v ČR svou žádostí správní řízení, stává se stranou a český správní úřad může vůči němu uplatňovat svou pravomoc.

  Nepřímá novela § 37 odst. 1 SSŘ vyplývá z čl. 42 odst. 3 Listiny.

  Vzdání se účastenství má účinky ex nunc, nikoliv ex tunc.

  OdpovědětVymazat
 2. Nečtete pozorně. Ona nikdy nebyla účastníkem, pouze opatrovníkem účastníka.

  S čl. 42 Listiny jste rovněž mimo, ten upravuje práva, nikoli povinnosti cizinců. Osobně pokládám za spornou i ediční povinnost cizozemských účastníků, ale to by byla složitější debata.

  OdpovědětVymazat
 3. Jena B. je účastnicí správního řízení o žádosti T.Bati o náhradu v rámci zlodějského Benešova dekretu č, 100/1945 Sb. atd a dále je tam zmíněno, že Jena B. rovněž nebyla ani občankou ČR a ani neměla trvalý pobyt atd.Pane Pecino můžete mě to prosím laskavě vysvětlit, já tomu nerozumí - jak může souviset vrácení, či nahrazení ukradeného majetku s občanstvím. Pokud jsem to pochopila dobře, tak je to perfektní vizitka ČR a výzva pro eventuální zahraniční podnikatele, kteří pokud jsou již v ČR a hodlají tady podnikat, tak aby vzali rychle "dráhu"..že jim tady může hrozit nějaký další podobný dekret, neboť nestoudný dekret č.100/1945 Sb., nebyl ani po 66 letech ZRUŠEN..

  OdpovědětVymazat
 4. ale v Rozhodnutí ministerstva financí se píše, že je Jena B. účastnici správního řízení ?

  OdpovědětVymazat
 5. Opatrovník = účastník. Nepoužívám postkommunistickou pseudoterminologii.

  S čl. 42 Listiny jste rovněž mimo, ten upravuje práva, nikoli povinnosti cizinců.
  To je chybný výklad. Bylo by absurdní, kdyby právní norma, která je shodou okolností formulována jako oprávnění občana, se změnila na oprávnění fysické osoby, zatímco právní norma, která je shodou okolností formulována jako povinnost občana, se nezměnila.

  OdpovědětVymazat
 6. Jena Baťová vždy byla účastnicí, ale změnil se její opatrovník. Brasilský soud nevyhověl návrhu, aby byli opatrovníky ustanoveni Tony a Maria, její zeť a dcera, a ustanovil místo nich nejstaršího syna Ljubisava. Proto se Maria vzdala postavení opatrovnice i ve správním řízení.

  OdpovědětVymazat
 7. Ad GP:

  O terminologii nejde. Opatrovník nevykonává žádná autonomní práva a nestíhají ho autonomní procesní povinnosti, ale je pouze vykonavatelem práv a adresátem procesních povinností opatrovance.

  Naopak je to naprosto logické. České právo není způsobilé ukládat povinnosti osobám mimo jeho působnost, přičemž ta může být založena několika způsoby (mj. občanstvím, pobytem na území, vlastnictvím nemovitého majetku na území apod.).

  U Marie B. taková působnost dána není, poté, co přestala být opatrovnicí své matky, Marie B. přestala podléhat pravomoci českých orgánů.

  OdpovědětVymazat
 8. Opatrovník nevykonává žádná autonomní práva a nestíhají ho autonomní procesní povinnosti, ale je pouze vykonavatelem práv a adresátem procesních povinností opatrovance.
  Jistě. O tom není sebemenšího sporu.

  U Marie B. taková působnost dána není, poté, co přestala být opatrovnicí své matky, Marie B. přestala podléhat pravomoci českých orgánů.
  Je. Dopadají na ní ty povinnosti, které měla, když jí byla.

  OdpovědětVymazat
 9. Jenže ediční povinnost (sama) nikdy neměla, takže ji nemůže mít ani poté, co přestala být opatrovnicí.

  OdpovědětVymazat
 10. A proč ano? Není to žádné "ministerstvo zeměkoule", mimo svou jurisdikci nedosáhne.

  OdpovědětVymazat
 11. Protože ji má jako každý jiný účastník řízení.

  OdpovědětVymazat
 12. Stranou nikdy nebyla, pouze opatrovníkem.

  OdpovědětVymazat
 13. Stranou nikdy nebyla, pouze opatrovníkem.
  Ano, souhlas. Větu: "Zahájí-li někdo v ČR svou žádostí správní řízení, stává se stranou a český správní úřad může vůči němu uplatňovat svou pravomoc," jsem uvedl jako silnější tvrzení, protože Vy, podle mne, popíráte i to. Co se týká účastníků, je to slabší, ale pro opatrovníka platí.

  OdpovědětVymazat
 14. Vaše tvrzení se neopírá o žádné argumenty, tím méně prameny práva.

  Povšimněte si, že ti truhlíci si přisvojují naprosto universální jurisdikci, neodvozují ji od postavení Marie, což snad i vy přiznáte, je přehnané.

  OdpovědětVymazat
 15. Jen mě tak napadá, zda může MF ukládat povinnosti i mimozemšťanům. Patrně ano, při jejich extensivním výkladu ObčZ…

  OdpovědětVymazat
 16. Vaše tvrzení se neopírá o žádné argumenty, tím méně prameny práva.
  Opírá. To, že účastníku řízení smí správní úřad ukládat povinnosti, je pravidlo. Naopak Vy musíte dokázat opak, což se Vám nepovedlo.

  Povšimněte si, že ti truhlíci si přisvojují naprosto universální jurisdikci, neodvozují ji od postavení Marie, což snad i vy přiznáte, je přehnané.
  Odůvodnění jsem příliš nezkoumal, přišlo mi málo srozumitelné, šlo mi čistě o výrok. Takže nepopírám, že bych napsal konkurenční stanovisko, ale rozhodně ne dissent.

  OdpovědětVymazat
 17. To, že účastníku řízení smí správní úřad ukládat povinnosti, je pravidlo.

  Z toho rozhodně nevyplývá, že smí ukládat povinnosti bývalému opatrovníku účastníka. Jste s argumenty, obávám se, v koncích.

  OdpovědětVymazat
 18. On mu je ukládá za dobu, kdy opatrovníkem byl.

  OdpovědětVymazat
 19. nevyplývá, že smí ukládat povinnosti bývalému opatrovníku účastníka

  Bývalý opatrovník z logiky věci nemůže být účastníkem řízení.

  To by pak mohl být účastníkem řízení i bývalý právní zástupce. V řízení by pak vystupovali na základě plné moci advokát a s ním i (na základě zrušené plné moci) jeho předchůdce. To by bylo dost kuriózní.

  OdpovědětVymazat
 20. On mu je ukládá za dobu, kdy opatrovníkem byl.

  Povinnost uložená pro praeterito? Pokračujte, to mě zajímá!

  OdpovědětVymazat
 21. Povinnost se samozřejmě ukládá pro futuro. Např. předložit plnou moc za dobu, kdy byl právním zástupcem, kterou opomněl předložit v době, kdy jím byl. Nechápu, kde se bere ta představa, že se nikdy nezkoumá minulý právní stav.

  OdpovědětVymazat
 22. Povinnost předložit plnou moc je jiného druhu než ediční povinnost, tou se zastoupení zakládá.

  OdpovědětVymazat
 23. Povinnost předložit plnou moc je jiného druhu než ediční povinnost, tou se zastoupení zakládá.
  No jistě, každé přirovnání kulhá. Jde zde cum grano salis toliko o to, že povinnost předložit listinu má i ten, který aktuálně účastníkem není.

  OdpovědětVymazat
 24. Pokud nad ním mají české úřady pravomoc. Což nad zahraniční fysickou osobou, která se vzdala postavení opatrovníka, nemá. Q.E.D.

  OdpovědětVymazat
 25. Pokud nad ním mají české úřady pravomoc.
  Ano. A protože ji měly v době, kdy byla opatrovníkem, mají ji i poté, co se postavení opatrovníka vzdala, ve vztahu k záležitostem z doby opatrovnictví. Q. E. D.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>