DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 14. června 2011

Nejvyšší soud rozhodl v případě záměny dětí

Usnesení samotné není zatím v databasi, k disposici je toliko agenturní zpráva, avšak z ní je zřejmé, že Nejvyšší soud se rozhodl neintervenovat do případu záměny novorozenců v třebíčské nemocnici, kde bylo Krajským soudem v Brně přiznáno odškodné – relutární satisfakce – v dosud bezprecedentní, více než milionové výši.

Je to dobrá zpráva a vynikající precedenční judikát pro další podobné případy. Hodí se zejména na situace, kdy soudy v souladu se svou neblahou praxí aplikovaly smrtící paušál (©2009 Michal Ryška) a dovozovaly, že je-li občanským zákoníkem stanovena fixním – a dodejme, že směšně nízkým – paušálem suma náhrady za smrt blízké osoby, je potřebí z této částky vycházet jako z měřítka pro ostatní, téměř vždy méně závažné zásahy do osobnostního práva.

Dopad by mohl judikát mít jak do samotných případů usmrcení (až úmyslného nebo z nedbalosti), kdy už nebude možné požadovat, aby žalobce prokazoval zvláštní okolnosti, jimiž je odůvodněn nárok vyšší než paušál podle § 444 odst. 3 ObčZ (fakticky šlo ovšem pouze o verbální advokátskou ekvilibristiku, bez reálného právního obsahu), tak tak do případů jiných zásahů, které bude možno přímo porovnávat s třebíčskou záměnou.

Konkrétně by se to mohlo týkat i některých mých případů: příběhu z Vysočiny, kde požadujeme 35 milionů korun, příběhu ze Severu, kde jsou žalovány dva miliony korun, křížové cesty pana Ž., kde žaloba zní na pět milionů, dosud nepublikovaného příběhu z Pardubic, kde podnikatel za zničené podnikání a rozvrácený osobní život v důsledku nedůvodného trestního stíhání pro podvod požaduje cca 10 milionů korun, a také případu Kočka v. Ďuričko, kde se pozůstalí od vraha domáhají nad rámec paušálu rovněž cca deseti milionů korun.

2 komentáře:

  1. Tomáš Marný14. června 2011 8:59

    Dlužno dodat, že s ohledem na prakticky zničené dvě rodiny by i původně žádané dvanáctimilionové odškodné bylo nejspíš málo. Kdo z nás by si výměnou za milion (jedno dražší auto či jeden pokoj v bytě) nechal vzít dítě považované za vlastní a totálně si nechal rozbít vztahy v rodině, nemluvě o citové újmě na straně dítěte?! Jeden či dva miliony pokládám v tomto kontextu za směšnou částku.

    OdpovědětVymazat
  2. Nevím, zda to je možno posuzovat tak kategoricky. Je to velký zásah, ale není zcela porovnatelný se smrtí dítěte.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>