DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 29. dubna 2011

Stát neodpovídá za průtahy u Ústavního soudu

Připadá vám to jako nesmysl? Nejste sami.

Myslí si to ovšem soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Otília Hrehová, která do rozsudku napsala:
Soud se však ztotožňuje s názorem žalované [tj. České republiky, jednající ministerstvem spravedlnosti], že řízení před Ústavním soudem je řízením ryze specifickým, kdy Ústavní soud není součástí řádné soudní soustavy, není řádnou odvolací instancí a jeho postavení se odvozuje ze speciální zákonné úpravy, zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. Jeho stěžejní úlohou je zejména dohled a přezkoumávání ústavnosti právních předpisů, mezinárodních smluv a rozhodnutí státních orgánů, přičemž tento soud nezasahuje do rozhodovací činnosti obecných soudů. Nelze proto dle názoru soudu přiznat odškodnění za nemajetkovou újmu podle zákona 82/1998 Sb., jenž nelze aplikovat právě ze shora uvedených důvodů na průtahy v řízení před Ústavním soudem.
Oslí uši v zásuvce nad takovým verbálním drahokamem radostně zastříhaly, ale uděleny nebudou, dubnová quota je vyčerpána.

Odvolání proti této příšernosti je ovšem povinností.

1 komentář:

  1. Ústavní soud není součástí řádné soudní soustavy...
    Tak to je opravdu jen zbožným přáním všech soudů... nemít nad sebou "kontrolní" mechanismus...

    M.H.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>