DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 2. února 2011

Očista

Není nad to, když policie dokáže dát své databasi informací o závadových osobách (neboli extremistech, ve skutečnosti disidentech) vhodné, výstižné, bezpříznakové krycí pojmenování.

10 komentářů:

 1. Tomáš Marný2. února 2011 13:12

  To je, předpokládám, z trestního spisu ofoceno na konci vyšetřování?
  Navrhuji dělat hloupého a u soudu prohlásit, že obhajoba neví, co to je informační systém OČISTA, a nemůže vyhodnotit, zda jde o důkaz ve prospěch klienta či v neprospěch. Proto žádáme, aby státní zástupce vysvětlil, co to přesně je. Protože je listina založena v originálu spisu, který šel s obžalobou, nepochybně se tato listina nějak týká žalovaného skutku a patrně má jít o jakýsi důkaz - a protože smysl této listiny není bohužel obhajobě ani při nejlepší snaze znán, trváme na tom, aby obžaloba obsah tohoto důkazu osvětlila.
  A trval bych si na tom zuby nehty ... to by byla švanda! :-))))))))))

  OdpovědětVymazat
 2. Tomáš Marný2. února 2011 13:19

  ... a pokud by to soud ignoroval, klidně bych to uvedl do odvolání. Listina byla policejním orgánem opatřena během vyšetřování a založena do originálu trestního spisu. Patrně se tedy jedná o potenciální důkaz - přinejmenším má obhajoba za daných okolností důvod si to myslet. Pokud soud odmítl v průběhu řízení objasnit smysl listiny, která z pohledu obhajoby může být teoreticky důkazem ve prospěch obžalovaného, pak soud omezil nezákonným a neústavním způsobem právo obžalovaného na obhajobu, pročež nemáme jinou možnost než navrhnout, aby byl rozsudek Okresního soudu v ... ze dne ... sp. zn. ... zrušen!
  Udělejte to, prosím, prosím, už jen kvůli té legraci!

  OdpovědětVymazat
 3. zajímala by mě možnost zjistit co je účel té databáze a jakej okruh lidí se v něm na základě čeho nachází nějakou oficiální cestou...případně jestli si můžu jako soukromá osoba zažádat o to, abych byl informován jestli v té databázi třeba nejsem a jestli mi je někdo povinej pravdivě na to odpovědět?

  OdpovědětVymazat
 4. Policejní database jsou z InfZ vyňaty, a částečně i z působnosti ZOOÚ.

  OdpovědětVymazat
 5. Na základě § 12 zákona o ochraně osobních údajů je každý oprávněn mít přístup k informaci o osobních údajích, které o něm vede někdo jiný. Nicméně podle § 83 odst. 5 věty druhé policejního zákona: „Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o nevyhovění žádosti došlo k ohrožení plnění úkolu podle § 85, policie žadatele písemně vyrozumí o tom, že nezpracovává žádné osobní údaje vztahující se k jeho osobě.“

  Policie tedy ze zákona smí lhát, ale zákonnost takového lhaní smí úřad pro ochranu osobních údajů ověřit.

  Doktrína považuje zákonné lhaní za protiústavní a v rozporu s evropským právem. Nepravdivou informaci by tedy šlo napadnout u ÚS, ESD, nebo ESLP.

  OdpovědětVymazat
 6. Nepravdivou informaci by tedy šlo napadnout u ÚS, ESD, nebo ESLP.

  Ale soud prohraje, protože neprokáže své skutkové tvrzení, že je někde veden.

  OdpovědětVymazat
 7. Záleželo by na tom, co by mu ÚOOÚ sdělil.

  OdpovědětVymazat
 8. Nebo kdyby nepravdivost informace byla dokázaná z jiných, legálních, zdrojů.

  OdpovědětVymazat
 9. http://www.mvcr.cz/clanek/inspekce-ministra-vnitra-zahajila-akci-ocista.aspx

  OdpovědětVymazat
 10. To je ale patrně jen shoda okolností.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>