DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

čtvrtek 11. února 2010

"Červené tlačítko" očima trestního zákoníku

Celkem slušnou bouři ve sklenici vody vyvolalo odhalení, že softwarové Brettscheinderovo tlačítko, kterým by měli uživatelé hlásit internetové stránky s nevhodným obsahem, odesílá do centrály kromě adresy inkriminované stránky i tři poslední URL z historie a IP adresu počítače, který hlášení činí, a to bez vědomí naivního uživatele, jenž si výdobytek do svého prohlížeče nainstaloval.

Věc se dá stěží posuzovat jako chyba programátora, ten zajisté věděl, co a proč dělá, a tak, s ohledem na předpoklad značného rozšíření bonzáckého produktu, je na místě uplatnit prostředky adekvátní závažnosti deliktu.

Nový TrZ nabízí hned několik skutkových podstat, pod které by se šíření Červeného tlačítka dalo s úspěchem podřadit:
  • Poškození cizích práv podle § 181 odst. 1 TrZ. S přihlédnutím k ustanovení § 120 TrZ, podle něhož uvést někoho v omyl či využít něčího omylu lze i provedením zásahu do počítačových informací nebo dat, zásahu do programového vybavení počítače nebo provedením jiné operace na počítači, zásahu do elektronického nebo jiného technického zařízení, včetně zásahu do předmětů sloužících k ovládání takového zařízení, anebo využitím takové operace či takového zásahu provedeného jiným, může být tato skutková podstata docela přiléhavá. Trestní zákoník má ovšem i další, specifičtější skutkové podstaty.
  • Porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. c) TrZ. Neoprávněný přístup k historii browseru je dozajista takovým deliktem.
  • Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 1 TrZ. Ditto.
  • Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a) TrZ. I taková charakterisace může být přiléhavá, neboť provozovatelé Červeného tlačítka získali přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a neoprávněně užili data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací.
Summa summarum, není toho tedy vůbec málo, z čeho by se Kocábovi lidé měli zpovídat policii.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>