Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Volby

Nečekali jsme to, ale Ústavní soud se zřejmě hodlá vážně zabývat naší ústavní stížností (první ze dvou), jíž brojíme proti nesprávnému výkladu ohledně počátku běhu lhůty pro podání volební stížnosti. Vyjádření dalších účastníků ([1], [2], [3]), naše replika.

Nejvyšší správní soud podle očekávání kuse odůvodněným usnesením zamítl naši volební stížnost. My podle očekávání reagujeme stížností ústavní, která bude podle očekávání jako zjevně neopodstatněná odmítnuta.

Tím máme tuto presidentskou volbu za formálně ukončenou a těšíme se na další.
Píše nám advokát Marek Nespala, že naše volební stížnost je naprostý nesmysl. To je povzbudivé, vzhledem k tomu, že tento zastupuje úřadujícího presidenta republiky, mohli jsme se dozvědět, že jsme crétin.

Reagujeme replikou.
Usnesení o tom mi bylo doručeno dnes.

Proč se Nejvyšší správní soud ve výkladu § 40 odst. 1 SŘS mýlí, lze vysvětlit velmi snadno: kdyby lhůta počínala až dnem následujícím po vyhlášení výsledku volby, musel by být ten samý princip uplatněn i všude jinde, kde SŘS hovoří o možnosti podat určitý návrh poté, co nastane určitá skutečnost. Předčasná by tak byla valná většina mých správních žalob, protože je obvykle podávám téhož dne, kdy je doručeno napadené správní rozhodnutí.

Více v ústavní stížnosti, kterou proti tomuto usnesení určitě podám.

Aktualisováno.
Ústavní stížnost.

Připadá-li vám, že se odůvodnění usnesení o námitce podjatosti jaksi míjí s jejími důvody, nejste v tom sami: namítal jsem, že soudci, kteří sami svým neuváženým obíčkem ovlivnili volby, nemohou rozhodovat o tom, zda se tak stalo, a v odůvodnění jsem se dozvěděl, že namítám jejich ovlivnění předchozím právním názorem (který navíc označuji za přesvědčivý). Koupím manuál Komunikace s Hotentoty, se zvláštním zaměřením na soudce Nejvyššího správního soudu. Spěchá.