Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Milý stranický deníčku!

Naše Strana měla sněm, jehož jsem se, pamětliv svého zdraví, tentokrát nezúčastnil. Nepředstavuj si ale nic dramatického: sněm Konservativní strany, to je takové slavnostní setkání, na kterém se údové sejdou, potřesou si k tomu uzpůsobenými končetinami, navzájem se pochválí, ocení a vyznamenají a poté se opět v klidu a pořádku rozejdou do svých domovů.

Co bylo obsahem letošního sněmování, mi není přesně známo, zápis mi zatím nedorazil, avšak leccos si umím představit: hned po sněmu se rozhořela zajímavá e-mailová debata na thema, zda bychom se měli účastnit voleb – tedy, ne těchto nebo příštích, ale jaksi vůbec, trvale. Zatím převažuje názor, že volby jsou pro nás zbytečností: víme přece sami dost dobře, jak jsme vynikající, a vnucovat se tímto způsobem voličům je nedůstojné. Což v praxi znamená, že činnost naší Strany se omezí právě jen na výroční setkávání na sněmu, na kterém se údové sejdou, potřesou si končetinami, pochválí se, ocení – no, však víš…

A tak, milý stranický deníčku, zajdu dnes do obchodu, koupím svíčku a postavím někde v bytě naší Straně takový malý úhledný pomníček.
Přidat komentář