Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V neděli oslaví významné životní jubileum otec českého národa, původce všeho, na co můžeme být hrdi, najmě ovšem úspěšného a všemi obdivovaného projektu kuponové privatisace, náš milovaný president-resident Václav Klaus.

Blahopřejeme!
Přidat komentář