Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Další vynikající pořad ze série Českého rozhlasu 6 Portréty se dotýká thematu, o němž dnes není v České republice záhodno hovořit: jakkoli kriticky můžeme pohlížet na osobnost prvorepublikového poslance Františka Schwarze, předkládané dokumenty poskytují na presidenta Beneše a jeho činnost v londýnském exilu dosti jiný pohled, než je ten oficiální, oficiosní.

Aktualisováno.
Další informace publikoval na Lucerně Wikipedie Guy Peters.

Přidat komentář