Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nekupujte u Židů, cukr, kafe, mouku,
zabili nám Anežku, modrookou holku.

Lucerna Wikipedie zveřejnila link na zkrácený protokol z hlavního líčení s Leopoldem Hilsnerem a já musím připustit, že mne dávná kausa zaujala mnohem více, než jsem předtím pokládal za možné.

Především jsem byl překvapen, jak sofistikovaně a civilisovaně bylo řízení v r. 1899 vedeno: dnešní čeští soudci by něčeho takového nebyli zdaleka schopni. Soud byl porotní a řízení tradiční inquisiční, a na rozdíl od současných soudců předseda senátu, dvorni rada Ježek, který odvedl nejvíc práce, obžalovací spis dokonale znal a orientoval se ve všech podrobnostech případu. Příkladný byl způsob, jak jednal s obžalovaným a se svědky, stejně jako s právními zástupci stran: žádná arogance, kultivovaný a naprosto věcný projev zkušeného, schopného a odpovědného státního úředníka.

Role státního zástupce byla omezená a soustředila se – kromě přípravy obžaloby, jež byla, mimochodem, svou kvalitou podstatně lepší než téměř vše, co putuje k soudům dnes – zejména na přednesení závěrečného návrhu; ten byl formulován přesvědčivě a profesionálně, a jak to u porotních soudů zřejmě musí být, poněkud emocionálněji než obžaloba. O něco slabší byl výkon obhájce, kutnohorského advokáta Dr. Zdenka Auředníčka, který rhetorikou nestačil ani na veřejného žalobce, ani na svého slavnějšího pražského kolegu Dr. Karla Baxu, jenž zastupoval matku poškozené (tehdy se ovšem ještě tento nesmyslný termín pro oběť trestného činu neužíval, poškozená byla jednoduše zavražděnou a její matka uplatňující nárok v adhesi soukromou účastnicí řízení).

Porota rozhodovala o vině, a co mne překvapilo, i o procesním postupu, konkrétně o tom, zda bude proveden za její přítomnosti důkaz vyšetřovacím pokusem (to porota odmítla, takže se do Polné vypravil jen soudní úředník s několika pomocníky). Před rozhodnutím jí bylo nejen vysvětleno hmotné právo, jak je obvyklé např. u amerických soudů s velkou porotou, ale předseda senátu shrnul provedené důkazy, přičemž se snažil být co nejobjektivnější, jednotlivé důkazy pouze konstatoval a neposuzoval.

Porota zprostila Hilsnera jedenácti hlasy proti jednomu obvinění ze spáchání úkladné vraždy, avšak jednomyslně jej uznala vinným spolupachatelstvím na tomto trestném činu. Za to mu byl poté senátem uložen trest smrti.

Četba více než 400 stran protokolu mi byla skutečným potěšením, s tichým přáním, aby se i české soudnictví jednou dostalo tam, kde bylo v r. 1899 (i když vím, že za mého života to už nebude…).

Jiná otázka je, zda byl rozsudek spravedlivý, tj. zda Žid Leopold Hilsner opravdu na Škaredou středu roku 1899 nevinnou křesťanskou pannu Anežku Hrůzovou, sám či s komplici, zavraždil. Ta věc dodnes vyvolává překvapivě mnoho antisemitských emocí a historických rekriminací.

Při současném stavu forensní vědy by se odpověď dala poměrně snadno zjistit, např. rozborem zbytků krve na Hilsnerových kalhotách. Ty možná ještě někde v museu mají, takže důkaz není vyloučen ani dnes, a theoreticky by byla možná dokonce i obnova Hilsnerova procesu (samozřejmě by probíhala u českých a nikoli rakouských soudů, jak se domnívají naivní umělci v oboru práva z iDnes).

Pokud bych měl soudit z toho, co jsem si přečetl v protokolu, mám důvod spíš se domnívat, že Hilsner byl nevinen. Vede mne k tomu způsob provedení činu, který byl zcela zřejmě volen tak, aby podezření padlo na komunitu polenských Židů: tomu nasvědčuje i to, že mrtvola byla pohozena, pouze lehce překryta smrkovými větvemi, pouhých šest metrů od poměrně frekventované cesty, takže i kdyby snad náhodou Anežku nenašli dřív, za několik dnů by zápach rozkládajícího těla na místo činu upozornil kolemjdoucí.

Hilsner byl mladík nevysoké inteligence a více než nevábné osobní historie a způsob, jak se hájil, ho přivedl téměř na dvacet let do káznice: že by ale Anežku Hrůzovou skutečně zabil, tomu se zdráhám uvěřit.

Komentáře   

0 # Guy Peters 2011-03-06 12:05
Hilsner si odseděl téměř 20 let a ne 30.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-06 13:24
Díky, opraveno.
0 # Anonymní 2011-03-06 20:59
"způsob, jak se "hájil", ho přivedl téměř na dvacet let do káznice"
Právě jeho obhajoba mi nepřipadala jako obhajoba nevinného, který o věci nic neví (evidentní lhaní, neustálé měnění výpovědí, absurdní popírání prokázaných skutečností, apod.).

"Při současném stavu forensní vědy by se odpověď dala poměrně snadno zjistit, např. rozborem zbytků krve na Hilsnerových kalhotách."
A právě to je ten důvod, proč takový rozbor nebude nikdy proveden :-)
0 # Anonymní 2011-03-06 21:31
A právě to je ten důvod, proč takový rozbor nebude nikdy proveden

Vyvrátit Hilsnerovu nevinu se nehodí k současnému tažení proti extremismu. Přece jen je vhodné, když se jistá skupina lidí může ohánět persekucemi ze strany té větší skupiny. Má celou škálu případů, na kterou může ukazovat a udělá cokoliv, aby z ní neztratila ani jeden.
Naopak bych se vůbec nedivil, kdyby časem existoval paragraf - popírání Hilsneriády
0 # Tomáš Pecina 2011-03-07 00:16
V tom případě je to ale jedno, protože jakákoli expertisa bude pro vás pouze důkazem, jak dokonale Židé ovládají tuto zemi.
0 # Anonymní 2011-03-07 00:23
Ovládají ji naprosto dokonale, takže expertíza je zbytečná.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-07 08:58
Tak vidíte… :-)

Vzhledem k tomu, že po polenské vraždě byla židovská komunita v Polné (a nejen tam) vystavena četným útokům, takže jen v tomto městě se počet Židů zmenšil z cca 200 na cca 100, rozhodně nejsem nakloněn představě vidět v Židech agresora a ne oběť.

Antisemitismus a konspirační theorie všeho druhu jsou projevem komplexu a méněcennosti, nesdílím je a věcně je pokládám za nesmysl.
0 # Anonymní 2011-03-07 09:30
Celé pozadí případu dokonale rozebral Rys v knize Hilsneriáda. Něco málo je i na str. 156-167 Schramma spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/.../...

Pan Pecina to samozřejmě číst nebude, protože nepříjemná fakta je jednodušší odbýt větičkou o "konspiračních teoriích a antisemitismu" :-)

"V tom případě je to ale jedno, protože jakákoli expertisa bude pro vás pouze důkazem..."
Jelikož žádná expertíza nebude, tak lze sotva mluvit o "jakékoliv expertíze".
0 # Tomáš Pecina 2011-03-07 10:16
No to je tedy dílo, ten Schramm!
0 # Anonymní 2011-03-07 11:05
Židi se se rádi odkazují na historické události, které sami vyprovokovali a jiné historické události zase zpochybňují. Na tomto foru ale nelze očekávat objektivní informace na téma i židech. Páně Pecina je sám žid, navíc vyrostl v rodině, která profitovala z bezskrupulózního komunistického kariérismu. Je směšné, jak bojuje za vyčištění justice od komunistů a přiměřeně to připomíná klauny Štětinu a Mejstříka.
0 # Anonymní 2011-03-07 11:13
Kniha o 280 stranách a Vy jí máte přečtenou a zhodnocenou za půl hodiny. Smekám :-)
0 # Tomáš Pecina 2011-03-07 11:45
Co se tu jeden o sobě nedozví! :-)

Jedince stižené konspiračním theoretismem a/nebo antisemitismem lituji, protože ve světě, který si projektují, nikdy nemohou být úspěšní a spokojení: vše jim překazí globální židovské spiknutí. Je to taková Tydlitátová naruby.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-07 11:46
za půl hodiny

Tolik času jsem jí rozhodně nevěnoval: že je to fakta nerespektující nenávistný blábol lze pochopit cca po třech stranách.
0 # Anonymní 2011-03-07 12:01
Měl bych na Vás 4 otázky:

1) "...expertisa bude pro vás pouze důkazem, jak dokonale Židé ovládají tuto zemi."
Tvrdíte, že Židé neovládají západní (Evropa + USA) finance a média, potažmo politiku?

2) Která konkrétní fakta Schramm nerespektuje?

3) Jak si vysvětlujete, že z rituální vraždy byli ve všech dobách a zemích (tj. nezávisle na sobě), a navíc shodně, obviňováni právě Židé, a ne třeba Němci, Rusové, Arabové apod.? Může za to všeobjímající fenomén "antisemitismu"?

4) Proč existenci rituální vraždy přiznávali i někteří rabíni (např. Theophil Monaco nebo Noe Weinjung)? Byli to antisemité?
0 # Tomáš Pecina 2011-03-07 12:25
1. Ano, to tvrdím. Mít někde významný vliv ještě neznamená ovládat.

2. Prakticky žádná. Jsou tam ohledně Polné výmysly téměř na každém řádku.

3. Protože křesťanské země nedovolovaly trvalý pobyt lidem žádné jiné víry než křesťanské a židovské. Ergo jiný kandidát nebyl. Rituální vražda je samozřejmě prastarý kulturní fenomen a nepochybuji, že se objevil mnohokrát v historii, ale rozhodně ne jako nějaký charakteristický projev judaismu. Šílené sekty existují ve všech náboženstvích.

4. Ty dva pány wikipedie nezná, takže bych potřeboval tato tvrzení doložit.
0 # Starý pán 2011-03-07 21:11
Tak aby tu byla nějaká opozice k objektu zájmu Dr. Xaviera Crementa, tak vykládám sborník Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999 uspořádaný Milošem Pojarem.
0 # Anonymní 2011-03-07 22:46
Dobrá tedy, považujme tedy Miloše Pojara (býv. velvyslance v Izraeli) jako nestranného organizátora názorů sborníků... také máte z té věty podivné mrazení v zádech? Pojar a nestranný!?!

M.H.
0 # Anonymní 2011-03-08 03:46
Počet Němců na našem území se po druhé světové válce rovněž rapidně zmenšil, dá se z toho vyvodit, že Německo během ní nebylo agresorem ?
Nedá se vyloučit, že se někteří pomatení Židé se tzv. rituálních vražd dopouštěli, ovšem když jistý italský profesor vystoupil s tímto názorem, se zlou se potázal, protože něco takového je přece nemožné ...
Přes propast staletí je některým jasnozřivým jedincům vše jasné, církve kanonizované oběti poslušně "odsvětili" ...
thewhaler.wordpress.com/.../...
cz.altermedia.info/.../hanebna-blasfemie_3032.html
en.wikipedia.org/wiki/Little_Saint_Hugh_of_Lincoln
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 04:06
Už tady vážně chybí jen link na Protokoly sionských mudrců :-(
0 # Anonymní 2011-03-08 05:15
Ať je původ pana Peciny jakýkoli, je natolik inteligentní a zřejmě i charakterní, aby nahlédl, jaké škody našemu státu a všem generacím i do budoucna způsobil komunismus vůbec a zvláště v justici a prokuratuře. To je i Vaše škoda, i když si to ani neuvědomujete. A nedělejte nám z toho tady zmatek, rozdíl od Štětiny příp. Mejstříka je zřejmý.
0 # Anonymní 2011-03-08 08:34
1) "Mít někde významný vliv ještě neznamená ovládat."
To je nepochybně pravda, jen je otázka, kde je hranice mezi "významným vlivem" a "ovládáním". Ostatně pokud např. v USA Židé vlastní či řídí 100 % nejvýznamnějších novin, televizních stanic, nahrávacích společností atd., (Time, Newsweek, New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post, ABC, CBS a NBC, Walt Disney Company, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures...) tak to není jen "významný vliv".

A jen tak mimochodem, pokud 2% menšina obyvatel má tak disproporční zastoupení v médiích, financích apod., tak výraz "konspirační teorie" dostává poněkud jiný nádech, než jaký mu dáváte Vy.

2) "Prakticky žádná. Jsou tam ohledně Polné výmysly téměř na každém řádku."
Já jsem myslel, že jste přečetl tři strany a ono už i Polnou, no vida :-) Ale ohledně konkrétního nerespektování faktů jsme se opět nic nedozvěděli.

3) „Protože křesťanské země nedovolovaly trvalý pobyt lidem žádné jiné víry než křesťanské a židovské.“
Židovská rituální vražda je fenomén už z dob předkřesťanských i ze zemí nekřesťanských, takže vymezit to na středověkou Evropu je čistě účelové.

„ale rozhodně ne jako nějaký charakteristický projev judaismu. Šílené sekty existují ve všech náboženstvích.“
Pokud je mi známo, tak znalci zabývající se touto problematikou ani nikdy nic jiného netvrdili: rituální vražda měla být provozována minoritní chasidskou odnoží, v níž měla být tato praktika známa opět jen menšině „vyvolených“. Čili Židovstvo jako celek – ve své drtivé většině – s ní nemá nic společného a dokonce o ní ani nic neví.

4) Zbožštění wikipedie jako jediného pramene až do krajní podoby „co není ve wikipedii, to neexistuje“, je mor dnešní doby.
Rituální vraždu potvrdil bývalý vrchní rabín dr. Theophil Monaco ve spise „Zánik
hebrejského náboženství“, který vyšel v roce 1803 v moldavštině (byl přeložen i do angličtiny a arabštiny). Stejně tak ji potvrdil bývalý rabín Noe Weinjung, narozený asi roku 1765 v Kišiněvě jako syn chasidského rabína. Vyšlo rumunsky, řecky a italsky (Il sangue cristiano nei riti ebraici delle moderna Sinagoga, Prato 1883). Byli ovšem i jiní, např. Drach a Goschler, dva bývalí a v pozdním věku pokřtění rabíni, exrabín a dominikán Fra Sisto ze Sieny, atd.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-08 12:51
1. Disproporce jistě. V České republice se počet Židů odhaduje na 4–5 tisíc, tj. 0,04–0,05 % populace, a nejen ve finančnictví a v mediích, ale vůbec ve veřejném životě jsou zastoupeni neporovnatelně více. A v některých oborech, jako např. mezi vyučujícími na mathfysu nebo mezi účastníky šachových turnajů, je jejich zastoupení přímo skandálně vysoké.

Jistě by bylo na místě něco s tím udělat a např. stanovit quoty, tak aby Židé nemohli obsadit na MFF UK více než jedno učitelské místo (a i to je frapantní diskriminace Nežidů, mathfys určitě nemá 2 000 učitelů!) a na šachových turnajích směl hrát jen jeden Žid, a to obrok.

Při své inteligenci jistě nahlédnete, že jste jaksi zapřáhl vůz před koně.

2. Opravdu nemíním vyvracet každý antisemitský žvást, to bych tu mohl rovnou začít debatovat se Svědky Jehovovými nebo Vesmírnými lidmi. K diskusím o Protokolech sionských mudrců, o Schrammově spisku a podobných imbecilitách jsou určena jiná fora, kam vás tímto zdvořile odkazuji.

3. Připusťme tedy, for the sake of argument, že existuje chasidská sekta, která ke svým rituálům potřebuje křesťanskou krev. Vzhledem k učení judaismu je ve stejném vztahu jako jsou např. satanisté vůči křesťanství. Je-li tomu tak, mají být předmětem rekriminace a persekuce za jejich činy všichni Židé? A dále, měli by být tedy za oběti satanistických rituálů činěni odpovědnými všichni křesťané?

4. Dobrá tedy, a o jaké prameny jsou tato obvinění opřena? Jde o ústní tradici anebo páni rabíni mají nějaké důkazy, případně byli takovému rituálu sami přítomni?
0 # Starý pán 2011-03-08 14:27
Moc se mi líbí, když chce nezaujatost někdo, kdo cituje neonacisty a podvrhy.

Ale nehodlám se s vámi o tom bavit, protože tento blog Tomáše Peciny je určen pro odborné diskuse o právu.
0 # Anonymní 2011-03-08 20:22
Son of Europe
Jak už zde poznamenal jeden diskutující, procentuální výskyt židů na klíčových postech, které utvařejí dnešní svět je více než zarážející. Spojené státy jsou nám tím nejlepší příkladem. Jmenujte mi jedno významnší periodikum či TV, kterou by neměli pod kontrolou židé. To samé ve finančním sektoru. Stačí se podívat na největší podvod v dějinách lidstva zvaný FED, kde de facto soukromá instituce (FED) tiskne peníze pro vládu USA, samozřejmě za polatek. Každý vydaný dolar je tak již zatížen dluhem z kterého není cesty pryč, jelikož když dluh budeme chtít splatit opět budeme muset použít ty samé peníze, které opět vydá FED, které budou zatěžkané opět dluhem. FED je jinak pro zajímavost tvořen několika soukromými bankami, které jak jinak ovládají zase oni! Neprohlásil náhodou jistý Rothschild něco ve smyslu, že je mu jedno kdo bude tvořit zákony, když bude mít pod palcem tvorbu peněz? Jinak zkuste si najít něco o rodině Rothschildů, dozvíte se samé zajímavé věci. Mimochodem asi náhodu taky spadají do toho samého etnika.

Velmi zajímavé je se také podívat na původ předních revolucionářů tzv. SSSR:
Vezmeme-li v úvahu 538 nejvýše postavených osob v porevolučním Rusku, jsou to 1 Čech, 1 Maďar, 2 Gruzíni, 3 Poláci, 3 Finové, 10 Arménů, 11 Němců, 31 Rusů, 34 Lotyšů a 442 Židů (82%), přičemž v celé Ruské říši žily pouze 4 miliony Židů, hlavně na Ukrajině, Bělorusku a východním Polsku. A pojďme ještě dál „PRVNÍ RADA LIDOVÝCH KOMISAŘŮ“, což by se dnes dalo srovnat s ministry, kteří tvoří vládu, byla složena takto: Z 22 ministrů první sovětské vlády bylo tedy 17 Židů, 3 byli počítáni za Rusy (Lenin, Čičerin, Lunačarskij), 1 Gruzínec (Stalin) a 1 Armén (Protian). To je samozřejmě taky náhoda, stejně tak tam mohlo být 80% eskymáků, laponců atd.

„Máme definitivní důkaz, že bolševismus je mezinárodní hnutí kontrolované Židy.“(Ředitel britské zpravodajské služby americkému ministerstvu vnitra)

„Bolševičtí vůdci, z nichž většina jsou Židé a z nichž 90% tvoří vyhnaní navrátilci, se nestarají o Rusko ani o žádnou jinou zemi, ale jsou to internacionalisté a snaží se zahájit světovou sociální revoluci.“(David Francis, americký ambasador v Rusku)

„Je pravděpodobně nerozumnéb říct to ve Spojených státech nahlas, ale bolševické hnutí je a od začátku bylo vedeno a kontrolováno ruskými Židy toho nejpodlejšího typu…“(Kapitán Schuyeler, důstojník americké výzvědné službyv rusku během revoluce)

„Celý záznam bolševismu v Rusku je nesmazatelně vyryt známkou cizí invaze. Zavraždění cara, vědomě plánované Židem Sverdlovem a vykonané Židy Gološekinem, Syromolotovem, Sedarovem, Vojkovem a Jurovským není činem ruských lidí, ale tohoto nepřátelského vetřelce.“ (Robert Wilton, Last days of the Romanovs)

Ale nemusíme se dívat pouze představitele SSSR. Prakticky obdobná situace vládla po celém světě: www.youtube.com/watch?v=H7HFhalHEuk

K Polné jenom dodám, že tělo Anežky bylo skoro bez krve a řezná rána vedla "od ucha k uchu"(který vrah by tělo zbavil veškeré krve?). Výpovědi svědků, kteří ten den viděli Hislnera ve společnosti dvouch dalších židů, hovoří o podivném chování celé skupinky. (Bylo to několik svědků, kteří je viděli nezávisle na sobě). Navíc časté lhaní jak Hilsnera a jeho matky je také více než nápadné. Dále je zarážející fakt, že podivínovi Hilsnerovi se najednou složí samý významní žídé na jednoho z kvalitních právníků. Navíc tuším, že Hilsner byl odsouzen k trestu smrti více soudy, ale stejně nakonec dostal "pouze" 20let a zbytek života dožil ve Vídni jako mučedník.

Pane Pecino je to až moc náhod najednou, které se vyskytují právě u tohoto jednoho etnika. To jsem samozřejmě nevyjmenoval ještě vše (to by vydalo na knihu).
0 # Guy Peters 2011-03-08 22:12
Bylo by dobré, kdyby antisemité přestali papouškovat dávno vyvrácené nesmysly: „V 15členném Sovnarkomu jeden jediný Žid: Trockij. V dalších letech to bylo podobné.“
0 # Tomáš Pecina 2011-03-09 00:23
Když dovolíte, úvodní passus vašeho příspěvku pominu, protože thematice jednak nerozumím, jednak mne zajímá zhruba stejně, jako debaty o Pitvě mimozemšťana nebo Area 51. Jistě najdete jiný prostor, kde vaše úvahy uvítají.

Toliko podotýkám, že jsem příklad mathfysu necitoval náhodou, protože právě tam, v prostředí s výrazně disproporčním zastoupením Židů, jsem se setkal s maximální tolerancí a fairovostí, takže mne jen těžko přesvědčíte, že by se Židé chovali vůči Nežidům opačným způsobem.

tělo Anežky bylo skoro bez krve a řezná rána vedla "od ucha k uchu"(který vrah by tělo zbavil veškeré krve?)

"Od ucha k uchu ne", rána měla na délku 8 cm, ale bezesporu, vyvolávala dojem, že byla vedena tak, aby přeťala všechny trubice, které podle židovské tradice musejí být při šchitě přeťaty. Tedy buď rituální vražda, nebo snaha vrhnout podezření na Židy.

Výpovědi svědků, kteří ten den viděli Hislnera ve společnosti dvouch dalších židů, hovoří o podivném chování celé skupinky. (Bylo to několik svědků, kteří je viděli nezávisle na sobě).

Podivné nebylo, pouze je fakt, že se další dva Židy, kteří Hilsnera doprovázeli, nikdy nepodařilo identifikovat.

Navíc časté lhaní jak Hilsnera a jeho matky je také více než nápadné

Jistě, Hilsner lhal, měnil výpovědi a nedokázal vysvětlit téměř nic, zejména ne, jak se na jeho kalhoty dostala krev.

Dále je zarážející fakt, že podivínovi Hilsnerovi se najednou složí samý významní žídé na jednoho z kvalitních právníků

To by nebylo vůbec zarážející, uvědomíme-li si, že událost vyvolala vlnu útoků na Židy v celé zemi. Fakta jsou ovšem jiná: Auředníček byl průměrný advokát z krajského města a obhajoval Hilsnera ex offo, což tehdy znamenalo bezplatně. Odměna byla naopak vypsána za vypátrání skutečného vraha, ne za obhajobu Hilsnera.

Navíc tuším, že Hilsner byl odsouzen k trestu smrti více soudy, ale stejně nakonec dostal "pouze" 20let a zbytek života dožil ve Vídni jako mučedník.

Byl odsouzen k trestu smrti dvěma porotními soudy, a pokud jste viděl film Twelve Angry Men, nemůže vás to překvapit (jistě jste si povšiml složení té kutnohorské poroty).

Nedostal 20 let, nýbrž trest mu byl nejprve přeměněn a poté byl propuštěn na základě dvou císařských milostí.

Zbytek života strávil spíš jako žebrák než jako mučedník, pod změněným jménem, ale to je, myslím, málo důležité.
0 # Anonymní 2011-03-09 03:16
Nejsem žádný Nietzche, ale i kdyby ovládali, asi na to mají po všech stránkách, cožpak zde v Česku nejsou lidé ovládáni, ale blbci, demagogy atp. Je to věc těch ovčanů..., co se nechávají ovládat resp. co se jim může a musí vládnout. Mě přišlo vždy zajímavé, co Židů bylo lékařů. Mimochodem nedávnou akci lékařů považuji za zcela oprávněnou, tu práci, co dělají, oproti např. soudcům za jejich pasvily, neměli a ještě někteří nemají ohodnocenou. Nelze jako např. ten Beneš nebo Pirk či který to byl se odkazovat na skromnost a že to dělají jako koníčka. To jsou takové neupřímné jinak motivované hlášky. Na druhou stranu to, jak kvalitně někdo dělá, nezávisí na výši odměny.
0 # Anonymní 2011-03-09 07:52
Vy jste už úplně rezignoval na seriózní diskusi a přešel k sice běžnému, ale lacinému triku. Nadhodíte téma, o kterém do té doby nebyla řeč, vymyslíte si zdánlivé argumenty protistrany a vzápětí s nimi polemizujete. Tím, že jste si Vy vymyslel jakousi nutnost „něco s tím udělat" a téma kvót, jsem si já zapřáhl vůz před koně? To bych udělal jedině v případě, kdybych na tuto hru přistoupil, což ovšem nemám v úmyslu.

Jelikož je z výše uvedeného důvodu další diskuse bezpředmětná, tak poslední reakce a pak Vám nechám výhodu posledního slova, po které zjevně toužíte.

1. „V České republice se počet Židů odhaduje na 4–5 tisíc, tj. 0,04–0,05 % populace.“
Vynásobte to tak deseti a budete realitě blíž. Tohle je tak relevantní číslo asi jako to, že podle posledního sčítání lidu je v celé ČR 11 746 Cikánů.

„A v některých oborech, jako např. mezi vyučujícími na mathfysu nebo mezi účastníky šachových turnajů, je jejich zastoupení přímo skandálně vysoké.“
Ano, jejich inteligenci a jisté vlohy nikdo nepopírá. Ale dalo by se hovořit také o jejich skandálně vysokém zastoupení mezi nejvyššími bolševickými pohlaváry a masovými vrahy z Čeky, mezi tzv. „ruskou“ mafií (a nejen tou), mezi nejrůznějšími dekadentními „umělci“ a pisálky, a tak dále a tak dále.

2. Nechtěl jsem, abyste Schramma vyvracel, ale abyste uvedl nějaký příklad těch „faktů, která nerespektuje, a výmyslů téměř na každém řádku“. Toho jste opakovaně nebyl schopen a nakonec skončil u nadávek. O něčem to asi vypovídá :-)

Klidně si i nadále setrvejte u literatury židovské a filosemitské. Pak ale nepište o věcech, o kterých nic nevíte, protože o nich výše uvedená literatura z pochopitelných důvodů mlčí (nebo nanejvýš mlží). A když už o nich píšete, tak se pak nedivte, že Vám tváří v tvář argumentům zbývá jediné - kolovrátkovitě pokřikovat: Antisemitismus! Antisemitismus! Antisemitismus!

3. „Připusťme tedy, for the sake of argument, že existuje chasidská sekta...“
Chybný argument, jelikož satanismus je protiklad křesťanství, kdežto chasidismus je součást judaismu – toho, který jako svatou knihu uznává Talmud s desítkami pasáží o „nežidovském dobytku“, „i nejlepší z Nežidů musí být zabiti“ apod. (Talmud, Baba Mezia 114b, Soncino Edition 1935 a Funk And Wagnalls Jewish Encyclopedia, „Gentile“, New York 1907, str. 617, když tak bazírujete na zdrojích).

„Je-li tomu tak, mají být předmětem rekriminace a persekuce za jejich činy všichni Židé?“
To nikdo netvrdil a z bodu 3 v mé předchozí odpovědi implicitně vyplývá opak, ačkoliv bych ani nepřehlížel fakt, že ve všech těchto případech vždy na obhajobu vrahů povstali jako jeden muž a dělali všechno možné i nemožné pro „zahrání věci do autu“.

4. „Dobrá tedy, a o jaké prameny jsou tato obvinění opřena? Jde o ústní tradici anebo páni rabíni mají nějaké důkazy, případně byli takovému rituálu sami přítomni?“

Z německých pramenů např. Athanasius Fern, Jüdische Moral und Blut-Mysterium, Hammer-Verlag Theodor Fritsch, Lipsko 1920, italský jsem Vám přímo citoval, ale ten jste patrně raději přehlédl. Další bych musel dohledávat, ale proč tím trávit půl hodiny, když stejně „antisemitské žvásty“ nečtete, byť by jejich autorem byl rabín? :-) O některých věcech se holt z wikipedie a (dnes) oficiálně vydávané literatury nedozvíte, což samozřejmě nemá ani náhodou nic společného s tím, že v západních zemích má „významný vliv“ jedna menšina...
0 # Tomáš Pecina 2011-03-09 11:33
Předchozí příspěvek vyhodnotil systém jako spam; to bohužel nemohu nijak ovlivnit, filtr, jakkoli zjevně nequalitní, se nedá vypnout.
0 # Tomáš Pecina 2011-03-09 14:05
To souvisí se způsobem, jak poznáváme svět.

Každý demagog chce, abychom jako primární zdroj poznání užívali jím předkládané informace, a vsugerovali si, že naše vlastní zkušenost je mylná nebo přinejmenším podružná, případě atypická, a rozhodně irelevantní.

Na rozdíl od fanatiků ignorance (zdravím do Utrechtu!) si myslím, že byl-li už člověk nadán rozumem, měl by jej využívat co nejlépe, a proto nejsem ochoten na vaši hru přistoupit; vždy budu vycházet z vlastní zkušenosti, z toho, co jsem vnímal svými smysly, dále z výsledků vlastního kritického myšlení a analysy, a až na třetím místě z toho, co se dozvídám zprostředkovaně a co pro mne interpretují jiní.

Někteří Židé jsou bezesporu pěkní graslové, gauneři a hajslíci: mám na mysli, abych jmenoval několik náhodně zvolených exemplářů, třeba Štěpána Kotrbu, Jana Fischera nebo Vladimíra Železného. Na druhé straně jsou mezi nimi skvělí lidé, z nichž někteří byli a jsou mými přáteli (a někteří ostatně přispívají i na mé blogy: a nemám na mysli vp Kreutzfelda, ten Žid přirozeně není).

Z toho důvodu nemohu přistoupit na vámi předkládané premisy a diskusi na toto thema pokládám za, minimálně pro sebe, nepřínosnou. Nedokážete mne přesvědčit, že moje individuální zkušenost je méně relevantní než to, co říkají antisemité.
0 # Anonymní 2011-03-10 01:12
Petersi, v raném Sovnarkomu byl naopak problém najít goje - kromě Lunačarského, který dělal do kultury, a Džeržinského, co běl být polský šlechtic - málo známou skutečností je, že Uljanov byl nejen Žid, ale i Čuvaš, Kalmyk a Švéd - ovšem pro oběti současné vzdělanosti nejspíš zůstane "Rusákem".
Rozhodující úlohu židovstva v tzv. říjnové revoluci (bez které by byla nemyslitelná holá kost) připustil i židovský historik Norman Rose...
0 # Jakub Moc 2011-03-10 15:21
Ćistě technická - nemá ten stenozáznam někdo v celku jako PDF? Na webu NK na to sice funkce je, ale po max. 20 stránkách to je jaksi poněkud nepoužitelné. :-(
0 # Anonymní 2011-04-27 18:41
Nejhorší na tom vše je, že si bohužel nezasloužíme lepší stav věci než který máme .Židé ač jako vyvolený boží národ , zcela ignoroval veškeré pokusy , aby se obrátil na víru , která jim byla několikrát zvěstována a přece neuposlechl. Jejich jedinným cíle je pracovat pro mamon a parazitovat na skutečných hodnotách .Chováme se stejně jako diváci na křižové cestě , když viděli Ježíše vláčet tou neskutečnou potupou , když byl vláčen kolem těch , kteří hlasitě volali pro barabáše tak mnozí plakali , avšak jak už byl z dohledu vrátili se mnozí k normální práci . Velmi výstižné .Pláčeme tehdy , když vidíme příkoří . Starejme se o příkoří které se nás bude dotýkat a dejme příklad aspoň svým dětem , aby se nemuseli jednou vymlouvat , že je to nikdo nenaučil. Naši nepřátelé velmi dobře vědí , kde začít ovlivňovat budoucnost . A my jim to dovolujeme , protože nám dali do hlavy problémy o byt, o dovolenou , o auta o peníze a k tomu závdavke máme na starost onu nádhernou demokracii . O demokracii sami říkají , dejme jim demokracii a oni už budou mít tolik starostí , že nepostřehnou co se vlastně děje . Zkuste si někdo dnes dovolit napsat článek do novin , nebo do televize, nebo nedej bože úvahu o součesném stavu věci jinak než , je nepřímo naorganizováno . Tato zkušenost zato určitě stojí . Dnes se musíme zabývat např. otázkou co s cikány , chodí nám tady radit komisaři z evropy , posílají nám tady zkušené z ameriky a do dnešního nevyřešily nic. Ale za to si je poslechneme a ještě raději to zaplatíme. Proč nám chrlí právní univerziti právníky na slovo vzaté , když je na univerzitách nenaučily že rovnost práva platí na každého . Nikde jsem nečetl v zákonech , že se nesmí cikáni trestat , nikde jsem nečetl že sociální dávky platí víc pro cikány jak pro každého občana .Když je cikánská rodina v ohrožení , je jim potřeba pomoci , bytem stravou a sociálními dávkami , Když je ohrožena rodina necikánská .... doplňte si sami jakou máte zkošeniost .Máme takové podmínky , jaké si skutečně zasloužíme . Tvrdé ale pravdivé . Havel a spol dokonali pouze to co jsme dovolili.A ještě jsme jim za to zacinkali na cestu . A dnes pohrdají našim národem Rozdělení našeho státu není dílem náhody , tuto skutečnost už předpovídal prezident Beneš , Jinýn prazident se zase zastával hrůzného zločinu ,a z tohoto postoje pak vytřískal svuj politický kapitál . A nikdo nezasáhl .Ale rádi si o tom přečteme a zanadáváme . Co takhle naší rudí bratři , tak dlouho nám vládli a stále ještě vládnou , ovšem dnes už v zájmu demokracie . Nikdo se nenašel aby tuto stranu vyhnal z úřadu , nikdo se nenašel, a lidé byli na to připraveni , aby konečně nastala Změna . Nenastala a pokud nastane tak to velmi hodně bolet nás a zejména naše děti .Církev nám už zjevně nepomáhá jediné co máme je osobní odvaha, víra a čest. Věřme aby tato bolestná změna nastalo ještě za našich životů abychom byli schopni dětem dat možnost přežít.Věřme aby se děti usmířili s rodiči , aby našli respekt k věku aby našli odolnost proti všem nesmyslům které nás obklopují k tomu jim ze všech sil pomáhejme . Ne vše se dá prodat a ne vše se dá koupit .

Thomas
0 # Anonymní 2011-05-02 22:56
Doporučuji internetové stránky:
www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com
Je tam velmi kvalitní tabuizovaná literatura
O židovských rituálních vraždách díla:
H. Schramm; Židovská rituální vražda - historická studie,
G. Utikal; Židovská rituální vražda - nežidovské
objasnění,
A. Fern; Židovská morálka a mystérium krve,
Ch. Loge; Existují židovské rituální vraždy? -
Probádání a psychologické objasnění historického
materiálu.
0 # Anonymní 2011-05-02 23:33
Pane Pecino, Vaše ironické podotknutí: "teď už
zde chybí pouze link na Protokoly sionských
mudrců" je typicky židovské! Jak řekl jistý Žid
v 19. století: "Taktika ubohého Žida je prověřena staletími"! Ale tady jste přestřelil,
protože o pravosti Protokolů a to, že pochází ze
židovských kruhů může pochybovat pouze absolutně
neinformovaný jedinec, či totálně zmanipulovaný
židovskou propagandou. Pravost Protokolů sionských mudrců, totiž prokázal znalec této
problematiky Ulrich Fleischhauer a to ve svém
pětisetstránkovém posudku který vypracoval pro
soudní dvůr v Bernu roku 1935. Jeho znalecký
posudek vyšel i knižně pod názvem: Pravé Protokoly sionských mudrců. Podrobně tam rozebírá i starou taktiku židovských lží a
vytáček. Knihu si můžete stáhnout ze stránek:
www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com
Je tam k ní i tento komentář:
Autor předkládané knihy, podplukovník ve výslužbě Ulrich Fleischhauer, byl jedním z nemnoha badatelů v oblasti židovské otázky a zednářstva, který plně pochopil a zdůrazňoval základní význam Protokolů sionských mudrců. Mnozí před ním i po něm se domnívali poznat a vysvětlit tuto problematiku odhalením některých židovských a zednářských spisů, které v podstatě vždy představují, obrazně řečeno, pouze instrukce pro výcvik poddůstojníků. Ale skutečné taktické plány (neměnná strategie a ideologie je obsažena v Talmudu) tehdejšího „generálního štábu“ představují právě Protokoly sionských mudrců z roku 1897, jejichž naprostá většina stanovených cílů je dnes hroznou realitou. Již jenom pro tento fakt je nezbytné, aby každá generace Nežidů znala nejen jeden z nejcharakterističtějších projevů ducha vůdců židovského národa, Protokoly sionských mudrců, ale aby také konečně poznala pravdu o jejich původu a vzniku. Za nejucelenější a nejpřehlednější dílo o obsahu, smyslu i původu Protokolů lze nepochybně považovat předkládané Pravé Protokoly sionských mudrců, znalecký posudek Ulricha Fleischhauera, který je rovněž jedním z nejdůležitějších spisů o židovské a zednářské problematice vůbec. Skutečnost, že náš čtenář neměl dodnes možnost seznámit se s touto fundamentální prací, jen potvrzuje slova samotných Protokolů: (12,5): „Již se nám dnes podařilo ovládnout veřejné mínění Nežidů takovým způsobem, že se na všechny světové události dívají námi nasazenými barevnými brýlemi klamu…“ Je to důležitější tím spíše, že totální ovládnutí světa Židovstvem podle plánu Protokolů sionských mudrců bude mít za následek zotročení všech nežidovských národů a nejhrůznější diktaturu. „Cílem je jediný světový stát pod vládou židovského krále a židovské kněžské aristokracie!“ (Miroslav Dolejší). Jestliže i po mnoha letech od vydání v Německu je vhodné a potřebné dát českým a slovenským čtenářům do rukou tuto vědeckou práci v zájmu pravdy, pak je to nejen svědectvím toho, že se za tu dobu ani to nejmenší nezměnilo na hodnotě samotného díla U. Fleischhauera, ale především je to dokladem hrozné skutečnosti, že se nic nezměnilo ani na událostech a metodách, jimiž se kniha zabývá. Tyto dvě okolnosti pak samy o sobě jistě postačují jako velmi dobrý důvod pro její nynější české vydání. Pokud bylo zveřejnění Protokolů omezeno prakticky na samotné Rusko (kde bohužel nevyvolalo téměř žádnou pozornost), používala strana útočníka vyzkoušenou taktiku plánovitého skupování a ničení všech dostupných exemplářů za současného naprostého mlčení o věci i před vlastními nezasvěcenými pěšáky. Když se však po I. světové válce začaly Protokoly šířit do všech evropských zemí i do Ameriky, nastal pro židovské vůdce čas k zahájení další fáze boje proti Protokolům: Vyzrazený dokument byl na povel prohlašován za padělek antisemitů, jeho autorství připisováno nejrůznějším osobám či organizacím, a vždy po vyvrácení těchto tvrzení přicházela židovská strana s dalšími a dalšími neudržitelnými, protože stejně tak znovu a znovu vyvrácenými smyšlenkami a pomluvami....
0 # Tomáš Pecina 2011-05-03 06:33
Máte naprostou svobodu tomu věřit…
0 # Anonymní 2011-05-03 12:28
No, nic jiného mi ani nezbývá! Jestliže někdo jako kupř. Fleischhauer snese takovou
spoustu dokladů, ze kterých naprosto jasně vyplívá, že jsou Protokoly pravé, pak je to fakt. A nevěřit mu znamená strkat hlavu do písku nebo lhát sám sobě (nepřipustit si to).
0 # Tomáš Pecina 2011-05-03 23:21
Pak mi nezbývá než doufat, že jestliže já respektuji vaši svobodu v pravost Protokolů věřit, vy uznáte i moje právo na přesvědčení, že je to podvrh.
0 # Anonymní 2011-05-04 18:34
Jste Žid a Vaše "přesvědčení" (respektive zapírání prokázaných skutečností: viz. rituální vraždy, pravost Protokolů, atd..) je mi naprosto
ukradené. Už spasitel Ježíš Kristus nazval Židy
největšímy mistry lží!
0 # Tomáš Pecina 2011-05-04 18:47
V tom případě nezbývá než vznést dotaz, nenalézá-li se mezi přítomnými náhodou klinický psychiatr… Diskuse, jak sám asi vidíte, je nemožná.
0 # Anonymní 2011-05-04 21:09
Ano, diskuze s Vámi jak Vám to už říkal jeden
výše diskutující je nemožná. Vy nediskutujete!
To potvrzuje i Vaše hledání psychiatra! Nadávky,
ironije a lži. To je Vaše! To je prastará
židovská strategie!
0 # Anonymní 2012-05-06 23:30
Něco k rabínovi Drachovi:

freeglobe.parlamentnilisty.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)