Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

…a sám o sobě ve správním řízení rozhoduji. Tedy ne přímo o sobě, ale o svém zaměstnavateli. To mohu, podjatý přece nejsem, ze zákona.

Takhle to zatím není, ale mohlo by vbrzku být, protože, jak referuje Česká justice, předloha novely správního řádu už je ve Sněmovně. Předkladatel, Zastupitelstvo Pardubického kraje, v důvodové zprávě líčí rajský stav po vyloučení těchto námitek podjatosti a končí větou, nad níž nemůže srdce úředníkovo nezaplesat a jeho obstrukcemi sprostých účastníků řízení týraná duše se nezatetelit upřímnou radostí: Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu námitek podjatosti, zejména námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů.

A to přece všichni chceme, no ne?

Nechceme. Vazba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je jednou z nejsilnějších myslitelných procesně relevantních vazeb, která může být v některých případech silnější než např. vazba mezi bratrem a sestrou. Sestra s námi může nemluvit a pomluví nás u všech strýčků a tetiček, co jich máme, ale zaměstnavatel nás dokáže postihnout daleko citelněji třeba tím, že přestaneme dostávat mimořádné odměny jako všichni ostatní, zvláštní postavení zaměstnavatele ve správním řízení respektující kolegové. A zdůvodňuj si, že je to kvůli nepovolené stavbě sochy starosty uprostřed středověkého rynku!

Otázka podjatosti je dodnes v České republice chápána zcela jinak než ve zbytku světa. Často v této souvislosti cituji ze staršího, ale dodnes aplikovaného rozsudku ESLP ve věci Wettstein v. Švýcarsko. V něm byl prohlášen za vyloučeného advokát jen proto, že jeho kolega ze stejné kanceláře působil jako právní zástupce protistrany ve zcela jiném řízení. Takovou námitku podjatosti uplatnit v České republice by si dovolil jen svého dalšího osudu nedbalý jedinec, natožpak pomyslit, že by jí mohlo být vyhověno! Prostě: jiná právní kultura.

Může nás arci těšit, že zatímco se západní Evropa zmítá ve smrtelných křečích, naše země vzkvétá a čeká ji budoucnost tak světlá, že si to ještě ani neumíme představit.

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-02-07 12:45
"dodnes aplikovaného rozsudku ESLP ve věci Wettstein v. Švýcarsko. V něm byl prohlášen za vyloučeného advokát jen proto, že jeho kolega ze stejné kanceláře působil jako právní zástupce protistrany ve zcela jiném řízení."

Z tohoto případu toto tvrzení nevyplývá. Problém byl s tím, že ve Švýcarsku bylo možné mít soudce na částečný úvazek. Proto se stalo, že soudce R. zároveň posuzoval věc stěžovatele a zároveň vystupoval jako právní zástupce protistrany v jiné věci. Což se pochopitelně ESLP nelíbilo.
0 # Tomáš Pecina 2018-02-07 12:58
Ale to je jen případ (paní) R.; podjatost byla ovšem ESLPem konstatována i u W. a L.
0 # Anonymní 2018-02-07 15:03
Stát bude moci stavět dálnici na pozemku, který mu nepatří. Novinku, která má urychlit budování dopravních staveb, schválila vláda
byznys.ihned.cz/.../
0 # Anonymní 2018-02-07 23:39
Na průvodním textu Pradubických soudruhů se sice objevuje opakovaná lež o ústavní konformitě jimi navrhované změny, ale to je zřejmě dnes již standardní projev matrixu.
0 # Anonymní 2018-02-08 19:12
Tak nebude to ojedinělá záležitost, kdy kauza, kterou by stát podle aktuální judikatury prohrál, je protahována tak dlouho, dokud to namísto soudu "nevyřeší" zákonodárce tím, že popře relevantní judikaturu, která na daný případ dopadá.

Karikatura právního státu ...

Richard

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)