Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Možná se pamatujete na legendární větu z odůvodnění odsuzujícího rozsudku, jejímž autorem je bývalý vojenský prokurátor, později soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 Rudolf Šídlo: Jak vyplývá ze znaleckého posudku […], nebylo možno zcela jednoznačně stanovit, že pro přístup k e-mailovým adresám použitým pro zasílání pornografie byl použit počítač […] používaný obviněným[…] Ze znaleckého posudku, z výpovědi znalce a z výpovědi ředitele ÚPV, však jednoznačně vyplynulo, že tento počítač byl používán obžalovaným.

Se stejnou mírou důkazní invence dovodil Krajský soud v Brně, že tím, kdo text, za který byl Adam B. Bartoš odsouzen k podmínce – nejde o samotnou tabulku v Polné, ale o doprovodný komentář k ní – umístil na Internetu, musí být ABB, neboť jak jinak by se mohl tento dostat do periodika, v jehož tiráži je uveden jako vydavatel. Osel měsíce dubna je, myslím, jasný, všem třem laureátům blahopřejeme!
I právní hodnocení má grády: obžalovaný je vinen, protože žádná židovská otázka v naší zemi neexistuje. Čímž, mimochodem, senát prokázal opak toho, co tvrdí. Židovská otázka existuje a její existence je dostatečně doložena touto, až hysterickou ochranou předmětného ethnika před jakýmikoli verbálními útoky, před kritikou, a jak víme např. z případu Lucie Šlégrové, před pouhými jejími náznaky. Nadpráví, které Židům v této zemi přísluší a které podobné rozsudky dokazují, je ostudou justice a důkazem slabosti demokracie v České republice. Osobně jsem ostře proti jakémukoli rozlišování lidí podle ethnického původu, nikdy jsem je nepraktikoval a ani tak činit nebudu, ano je mi takové rozlišování bytostně cizí, ba odporné; je mi však líto, nemohu zavírat oči před tím, jsou-li to samy orgány státu, které se takového rozlišování dopouštějí a přiznávají Židům vyšší míru práv než jiným ethnikům.

Komentáře   

0 # Anonymní 2017-04-09 15:36
0 # Anonymní 2017-04-09 16:40
"...nikdy jsem je nepraktikoval...":
Zapomínáte, že jste se v minulosti vyjádřil o procentu lidí židovského původu na matfyzu.
0 # Tomáš Pecina 2017-04-09 17:10
A to je s tím nějak v rozporu? Taky tam bylo pár Němců a relativně dost Rusů a Ukrajinců.
0 # Anonymní 2017-04-09 22:58
Nebylo jasné, jak jste přišel na to, kdo z Čechů na matfyzu byl židovského původu, a proč jste to považoval ze nutné zjišťovat. (S národností či státním příslušností to nemá nic společného.)
0 # gogo 2017-04-10 07:50
Lidé v rozhovoru tu a tam uvedou zajímavosti z rodinné historie, nebo mívají neobvyklá jména. Ne všechno, co se člověk dozví, je důsledkem cíleného zjišťování.
Jsou na to i vtipy, např. Jak poznáte, který chlap na baru je pilot?
-- řekne vám to o sobě sám.
0 # Tomáš Pecina 2017-04-10 14:09
Oni to lidé tak neprožívají, není proč. První Žid, kterého jsem poznal a který svůj původ významněji řešil, byl Štěpán Kotrba (ale to je cvok i jinak). U takového Petra Kočího jsem se to dozvěděl, až když mi to řekl v souvislosti s kausou LŠ.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-04-10 23:36
Češi mají značný problém v určení, kdo je žid. Nejsou schopni je podle fyziognomie rozlišit. To není nic zvláštního, to nedovedou ani Němci a další. Existuje několik židovských fyziognomických typů, může se beze všeho vyskytovat i blonďatý žid. Židovské rysy u typů, kteří nevypadají na první pohled semitsky, se projeví teprve ve stáří. Příklad: herec Maximilian Schell za mlada žida nepřipomínající, např. ve filmu Norimberský proces, ke stáří začal ony rysy zřetelně vykazovat.

K tomu přistupuje další nejasnost. Považovat někoho za žida podle halachy nebo podle norimberských zákonů?
0 # Konfucius 2017-04-11 02:57
Oni Němci, ať původní či domestikovaní, jako je Tomáš Krystlík, mají problém s tím, že mluví za Čechy. Zatímco Tomáš Pecina zcela normálně a přirozeně píše "lidé nepoznají", Tomáš Krystlík mluví rovnou za všechny Čechy. Doporučuji panu Krystlíkovi už jen jako doplněk přidat plural majestaticus - metamorfóza osobnosti pana Krystlíka bude komplet.

Jak psal Tomáš Pecina, lidé ty národnosti moc neprožívají. To jen všeobecná hysterie a mediální a neziskový humbuk z toho dělá problém.

Ale myslím, že odsouzením Bartoše udělal český systém největší antisemitický krok vůbec. Vzbudí nevoli velké části Čechů, a ti začnou přemýšlet, proč Židé a soudy tak hystericky a fanaticky reagují na cokoli kritického k Židům - že dokonce vznikají i trestní rozsudky.

Žid je kromě fyziologie, a dalšího také lidové označení specifického druhu povahy. Stačí se zeptat dlouhověkých seniorů, a ti vám poví, co přesně toto označení znamená.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-04-11 10:48
Ad 2:57:

Češi se z ciziny nesmějí posuzovat a kritizovat, jsou tedy jakousi variantou posvátných krav? Kdo jiný než cizáci mohou vidět české chyby a nedokonalosti? Češi sami snad? Vytýkáte mi, že „mluvím za všechny Čechy“, tedy že jim přisuzuji národní vlastnosti. Dobře, ale co potom je Váš výrok: „Žid je kromě fyziologie a dalšího také lidové označení specifického druhu povahy“?

Lidé v ČR dnes neprožívají díkybohu svou národnost denně. Existuje několik výjimek. Jednou výjimkou jsou sportovní soutěže, druhou, když se v médiích mohou sami sobě pochlubit nějakým českým výkonem jakéhokoliv druhu. Jen titulky uvádějící ony zprávy dokumentují, že mají národní komplex méněcennosti („Čeští vědci…“, „České zahrádky…“, „Čeští vojáci…“).

Ad „specifický druh povahy“: Když je někdo chucpe a Vy rozpoznáte, že je žid, tak je to podle Vás specifický druh povahy, projevuje-li se takto goj, tak se o takové specifikum nejedná. Zajímavé.
0 # gogo 2017-04-11 11:13
To jsou celkem zbytečné debaty. Dobré vodítko je zvolit si pestrou množinu národností nebo státních příslušností a v daných výrocích jimi nahrazovat třeba ty Čechy.
Je to ale mnohdy riskantní, protože to, co je tady běžně užíváno v souvislosti s Čechy, může ve spojení s jiným národem nebo skupinou vzbudit nevoli nebo dokonce trestní stíhání.
0 # gogo 2017-04-11 11:19
Ještě snad k té fyziognomii - semitské rysy bych čekal snad u původních obyvatel Palestiny. Jelikož ale většina momentálních judaistických obyvatel Izraele má východoevropské kořeny a příslušnost ke kmeni se odvozuje od matky, tak bych se s tím zkoumáním nosů snad ani neunavoval a je to i nepodstatné.
Podstatnější jsou aktivisté nebo poturčenci a zvláště pak pomatenci hlásající nadřazenost. Zrovna u jejich výroků je ta hra na záměny docela zábavná.
0 # Konfucius 2017-04-11 13:19
Češi se z ciziny posuzovat smějí - a opravdu na rozdíl od posuzování jiného etnika/rasy vás za to nikdo nebude trestně stíhat.

Ovšem při rozebírání Čechů se pak se dobrosluníškáři, kteří rozebírají, jak se liší Židé od jiného etnika, a zda Češi je poznají - jeví tak trochu jako mimoňové. Protože každá situace má kontext, a tento kontext je trestní stíhání kritiky nadřazené rasy zvaných Židé. A to si obecně většina Čechů nevymyslela, dostala tuto hloupost jako import z vyspělých zemí, jako je třeba Německo, a pod.

Kdyby Němci nechtěli vyvraždit a genocidovat řadu národů ve WWII, a chovali se jako lidé, ne jako nacističtí vrahové - pak by nemusel existovat holokaust Židů a nemuselo by být z kritiky Židů citlivé téma. Němci to pohnojili a hnojí Evropě po mnoha stránkách, pravidelně si vytírají zadek s mezinárodními smlouvami (viz Merkelová a pozvání imigrantů), pravidelně zatahují Evropu do válek či jiných nesmyslů.

~

"Dobře, ale co potom je Váš výrok: „Žid je kromě fyziologie a dalšího také lidové označení specifického druhu povahy“?"

Čech je etymologicky obyvatel Čech. Podobně třeba Slovák, Maďar či Němec. Žid není obyvatel státu - Žid je proto definován jinak.

Nicméně Žid je jiné označení pro druh povahy, které existuje v mnoha státech. Myslím, že není nutné říkat, jaké povahy - a v řadě států a řadě kontinentů světa se zcela nezávisle na tomto druhu povahy překvapivě shodnou s pozoruhodnou jednotou.

~

Češi nejsou rasisté. Jak správně Tomáš Pecina podotkl, lidé tyto věci neřeší. Řeší je soudy, neziskovky, aktivisté a jiní úchylové. To je specifická societa, která je úplně mimo běžnou realitu běžných lidí. Ale tato societa se strašně snaží, aby našli rasismus i v tom, že chodíte na WC.
0 # Anonymní 2017-04-09 16:40
"Obžalovaný je předsedou strany ... a nelze si představit, že by pak jakýkoliv text na jejich stránkách byl zveřejněn bez výslovného pokynu nebo souhlasu obžalovaného jako předsedy strany." Ha ha ha! Takže si nelze představit, že jakýkoliv text na webu ČSSD nebo ANO je zveřejněn bez výslovného pokynu nebo souhlasu Sobotky a Babiše? :-)))

Je tam ale pěkné poučení ohledně dovolání, to nebývá. Jako by se tu s ním tak nějak automaticky počítalo ;-)

-es-
0 # Anonymní 2017-04-09 21:24
Az budou jednou Zide zase dumat, proc se proti nim Cesi zase obratili, tak doporucuji pripomenout tyhle "rozsudkyů...:-( vazne zidovina :-(
0 # Anonymní 2017-04-10 17:21
"Osobně jsem ostře proti jakémukoli rozlišování lidí podle ethnického původu, nikdy jsem je nepraktikoval a ani tak činit nebudu, ano je mi takové rozlišování bytostně cizí, ba odporné"
- tedy až na případ domněle židovského znalce, že...; někdy je skutečně mlčeti zlato.
0 # Tomáš Pecina 2017-04-10 17:58
Tedy podle vás není židovský znalec v otázce antisemitismu podjatý?
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-04-10 23:55
Musí být, obdobně jako je podjatý Jan Boris Uhlíř pro otázky česko-německé, protože se ucházel o postavení znalce zdůrazněním, že jeho děd byl nacisty za odboj popraven. V normálním státě by to byl důvod, aby do funkce znalce nebyl vůbec povolán.

V RFE/RL v Mnichově nikdy neavancoval do vedoucího postavení majícího bez další bezprostřední kontroly přímý vliv na vysílání nikdo, kdo byl za nacismu v KZ, protože CIA se obávala, že deprivace z KZ může ovlivňovat jeho rozhodování. To nebyl antisemitský krok, takto by CIA naložila i s lidmi, kteří strádali v GULAGu na pomezí života a smrti, pokud by se takoví adepti do vedoucích funkcí vyskytli.
0 # Anonymní 2017-04-12 10:33
a) bylo židovství znalce pouhou domněnku, a b) jste výše tvrdil - dovoím si zopakovat - "Osobně jsem ostře proti jakémukoli rozlišování lidí podle ethnického původu, nikdy jsem je nepraktikoval a ani tak činit nebudu, ano je mi takové rozlišování bytostně cizí, ba odporné"
Jinak soudce bydlící ve vile by podobně nemohl rozhodovat o nemovitostech, majitel psa o zvířatech, Vietnamec o cizincích atd., je to nesmysl.
Narážel jsem ale především na rozpor ve slovech a činech.
0 # gogo 2017-04-12 10:58
Nemáte pravdu, byly případy, kdy bylo postulováno, že na Židy je třeba v těchto otázkách pohlížet jako na ne zcela příčetné. Šlo o nějakou nepřiměřenou reakci, za kterou byl popotahován, ale řeklo se, že vzhledem ke svému původu není za svůj čin tak úplně zodpovědný, jako by byli ostatní občané.
Takže pak se nedivme, že se takové věci musí nutně projevit i na opačné straně. Karta nepříčetnosti se nehraje jen jako srdcové eso.
0 # Konfucius 2017-04-12 22:47
Někdy mám dojem, že anonymové se projevují - s velkým prominutím - jako mentálně nedostateční. Občas si říkám ty kokšo.

Pokud soudy řeší a rozlišují etnika, viz žaloby za antosemitismus, není a nebylo výmyslem Tomáše Peciny (a řady dalších idí) různá etnika rozlišovat - ale přišel k tomu jako slepý k houslím.

I když si advokát (byť de facto advokát, nikoli de jure) bude tisíckrát přát, aby se ke všem etnikům přistupovalo rovnako, těžko může ignorovat, že právní pořádek České republiky, stejně jako policie a soudy takto nečiní.

Mně "Anonymní" přijde jako člověk, který není schopný pochopit ani jednoduché souvislosti - a chybu českého právního systému klade za vinu Tomáši Pecinovi. Doufám, že se "Anonymní" živí nějakým povoláním, kde nemůže nic rozhodovat, ideálně jednoduchou ruční prací, protože s takovým uvažováním by jakákoli rozhodovací pravomoc byla katastrofou.
0 # Anonymní 2017-04-13 15:51
Konfucius nepochopil, že nečiním předmětem kritiky námitku podjatosti z důvodu židovského původu, ale primárně tvrzení autora námitky, že etnika nerozlišuje, je mu to z duše odporné atd.
Obdobně doufám, že ani anonym Konfucius o ničem nerozhoduje, není-li schopen pochopení psaného textu a jeho smyslu a účelu.
0 # Anonymní 2017-04-13 17:14
Anonymní: Já Konfucia chápu a souhlasím s ním.

Pokud zastupuje případy, kdy primárně jde o žalobu antisemitismu, tedy kdy soud rozlišuje etnikum - musí se rozlišováním etnik zabývat, i když je mu to z duše protivné.

Spolu s Konfuciem tedy doufám, pane Anonymní, že nic nerozhodujete.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-04-13 23:16
Pokud se autor z nezbytí musí zabývat rozlišováním etnik, proč tvrdí, že tak nikdy nečinil ani činit nebude?
0 # Tomáš Pecina 2017-04-14 06:53
Pouze trollujete. Všichni ostatní pochopili, o co v námitce podjatosti šlo.
0 # Anonymní 2017-04-10 22:54
Není náhodou současný předseda NSS Josef Baxa prasynovcem JUDr. Karla Baxy, národoveckého politika, velkého antisemity a obhájce rodiny Anežky Hrůzové v procesu s Leopoldem Hilsnerem??
0 # Anonymní 2017-04-12 10:34
Nebyl náhodou Váš prastrýc známý darebák?
0 # Unknown 2017-04-29 13:45
Pravda je takova ze Bartos je blb a kazdy zid ma nezadatelne pravo ho nakopat do kuli

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)