Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Mám rád tropické dny, neboť je to jediné období v roce, kdy člověk smí po delší dobu setrvat v nečinnosti a chovat se tím zdravě: omezte nadměrný pohyb, radí v této době ze všelikých medií experti, a já jejich doporučení vždy rád a superflue uposlechnu. Omezit činnost mozku arci nelze, a tak tento, nemaje na práci nic užitečného, oddává se přemýšlení.

Příkladmo Pavel Hasenkopf a David Schmidt se, plodně využivše horka, dostali do pře, zda demise premiera znamená současný pád vlády. Zajímavá otázka: de constitutione lata má pravdu první jmenovaný, avšak ústavní obyčej, již poměrně pevně konstituovaný, nasvědčuje spíše závěru druhého, třebas jeho výklad čl. 68 odst. 2 Ústavy se mi prima facie správným nejeví: premier je v souladu s monarchickou tradicí pouze prvním z panovníkových pomocníků, jenž, demituje-li, může být vyměněn stejně snadno jako kterýkoli jiný z ministrů. Kdyby demise vlády a demise premiera byla jedním a tím samým právním úkonem, nebyla by v čl. 62 písm. a) zmíněna dupliciter, a to je argument, přes který nejede ústavněprávní vlak.

Ale o tom jsem psát nechtěl, ježto mé vlastní solsticiální úvahy byly pohříchu jiného druhu: představoval jsem si, co by se bývalo stalo, kdyby Petr Nečas, konfrontován s obsazením svého úřadu Šlachtou a jeho přepadovou reklamou na policejní posilovnu, místo trapně blekotavého souhlasu s prohlídkou zvedl telefon a požádal ministra obrany o urychlenou dislokaci několika tanků, protože se policisté se státními zástupci právě pokusili o státní převrat. Pomiňme detaily, jako že česká armáda žádné pohybuschopné tanky nemá, takže přesun by se musel uskutečnit na tahačích, z nichž by tanky před Strakovkou výhružně sjely, a také ponechme stranou, že skutečný premier Nečas by takového skutku nikdy nebyl schopen; jak víme, reálný Petr Nečas se nervově zhroutil a po řadu hodin, než jej dali dohromady, nebyl schopen ani se mediálně vyjádřit, ani neodpovídal na telefonáty svých nejbližších spolupracovníků.

To pomiňme a představme si prostě, že by se to stalo. Šlachta s Ištvanem by byli ochrankou odzbrojeni a internováni ve sklepních prostorách a Nečas by vystoupil simultánně v televisi, v rozhlase a na vládním webu s prohlášením k občanům, v němž by akci orgánů činných v trestním řízení označil za útok na samu podstatu demokratického režimu, vznesená obvinění za zčásti směšná, zčásti vykonstruovaná a olomouckého vrchního státního zástupce za karieristu, který se chtěl svézt na vlně populistických nálad. Jak to známe z historie: Aux armes, citoyens, formez vos bataillons! / We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.

To učiniv, Petr Winston Nečas by požádal sněmovnu o zřízení zvláštní vyšetřovací komise k událostem 13. června, a na základě ad hoc premierského zatykače by poslal zadržené policisty a státní zástupce do různých vazebních věznic v zemi, tak aby se nemohli navzájem domlouvat. Zároveň by přislíbil, že jakékoli nepravosti, k nimž snad na jeho úřadu kdy docházelo, osobně prošetří a viníky potrestá.

Lid, jemuž by se nedostávalo hodnověrných informací, by byl zmaten, ale s největší pravděpodobností by svého premiera podpořil: máloco dokáže lid stmelit tak jako tanky před sídlem vlády. A silný vůdce, který v hodině krise nezklamal, má vždy dost následovníků.

Nevím, ale cosi mi říká, že příští premier této země, ať jím bude kdokoli, by se už měl učit, jak si správně nasadit helmu, a v koupelně před zrcadlem cvičit udatný výraz: chce-li ve funkci obstát, bude ho potřebovat.

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-06-22 18:04
Sakra, píšete rychleji než já:(

Mimochodem, kdo jestli něčím Nečas prokázal, že vládnout nemůže, tak právě tou připosraností. Měl udělat, co tak trochu ironicky navrhujete. Takto jen ukázal, jak fiktivní a slabá je moc v tomto státě. Stačí jeden státní zástupce a jeden velitel zásahového komanda, aby udělal státní převrat, neuvěřitelné. Jen věřím, že si toho nevšimnou občané, protože jinak máme na krku revoluci.

Myslím, že naši politici mají ještě jeden problém a tím je zbabělost. Je mi trapně, když musím konstatovat, že odvahu držet moc má lidsky odpudivý Kalousek. Jak chtějí vzdorovat okolnímu nepřátelskému světu, když se s odpuštěním pokálí před jedním policejním komandem a vesnickým státním zástupcem.

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 18:16
Realisticky posuzováno, ona hrozila i druhá varianta, totiž že na základě Nečasovy výzvy k podpoře se lidé seberou, vysvobodí ze sklepa ve Strakovce Ištvána a Šlachtu a zavřou tam Nečase a Kalouska :-)
0 # Anonymní 2013-06-22 19:10
...hrozila i druhá varianta, totiž že na základě Nečasovy výzvy k podpoře se lidé seberou, vysvobodí ze sklepa ve Strakovce Ištvána a Šlachtu a zavřou tam Nečase a Kalouska...

To jakože kteří lidé? Ti co nadávají v hospodě na poměry? Ale jděte :-)))
0 # Anonymní 2013-06-22 19:49
>To jakože kteří lidé? Ti co nadávají v hospodě na poměry? Ale jděte :-)))

Ano, přesně ti. Dědičná chyba diktátorů, kteří podceňují vlastní lid. Samet byl sice jen barevná revoluce, ale přesto to v ulicích rozhodli ti "zbabělci" s břichy plnými husákovského rohlíkového socialismu.

cnemo
0 # Anonymní 2013-06-23 10:47
V ulicích nikdy nikdo nic nerozhodl, to je mimořádně komická představa.

-es-
0 # David Schmidt 2013-06-22 18:09
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # David Schmidt 2013-06-22 18:14
Rozdíl mezi demisí premiéra a demisí vlády není z hlediska právních následků žádný: oboje aktivuje povinnost prezidenta demisi přijmout, pověřit odstupivší vládu (analogicky jen premiéra) a jmenovat vládu novou (tj. premiéra a na jeho návrh ostatní členy). Rozdíl je však zřetelný a nejde tudíž o duplicitu: dobrovolnou demisí vláda ukončuje svůj vládní projekt, což u osobní demise premiéra neplatí a vládní strany jsou tak v jiném postavení než u kolektivní demise. Jedná se o odlišné úkony, kterýžto rozdíl je relevantní nejvíce pro jmenování nového premiéra. Tudíž Váš argument, že vládní obměna mimo rámec Sněmovny je - v rozporu s čl. 68 odst. 5 Ústavy - možná i u premiéra, neobstojí.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 18:19
Proč by měl nový premier sestavovat vládu? Jednu už má, a když se sněmovně nebude líbit on, může vládě vyslovit nedůvěru.
0 # David Schmidt 2013-06-22 18:42
Protože Ústava oba úkony spojuje, navíc je tím vyloučen posun k Sněmovně neodpovědným úřednickým či prezidentským vládám (na návrh prezidentova premiéra), pokud Sněmovna bez akceschopné většiny nedůvěru nevysloví. V takové situaci mají být nové volby, ne přepólování do prezidentského systému či alibismu úřednických vlád. Vládní obměny mohou probíhat, ale bez premiéra.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 18:47
Kde je spojuje? Vláda rozhoduje ve sboru, premier má samostatných pravomocí minimum, je to primus inter pares.
0 # David Schmidt 2013-06-22 18:59
V čl. 68 odst. 2 Ústavy. Jinak je jen na premiérovi, kdo bude ve vládě. To je silná pravomoc.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 19:18
Ale stejně jako "originární" premier, i "odvozený", nebudou-li se jeho kroky sněmovně líbit, může padnout. To není dostatečný argument pro to spojovat s demisí premiera demisi vlády a/nebo povinnost znovu žádat o důvěry. V tom má P. Hasenkopf pravdu.
0 # David Schmidt 2013-06-22 19:40
Neargumentuji pouze účelem neobcházení Ústavy, ale i jejím jazykovým vyjádřením a systematikou. Nicméně rozdíl je evidentní u neakceschopné Sněmovny. Není tudíž pravda, že se může vláda v rukou prezidenta a jeho premiéra obměnit jakkoli, neboť vyslovit nedůvěru je stejné jako důvěru. Není.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 19:44
Neakceschopná sněmovna se od akceschopné liší o jeden hlas? To je příliš zjednodušující argumentace.
0 # jgIII 2013-06-22 19:11
Taky jsem se oddaval podobnym uvaham nad bojem palacove gardy proti utocicim pucistum. Zajimave.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 19:22
Ke studiu lze doporučit i film The Mouse That Roared: útok šípy na jeep s generály je úžasná scena!
0 # Filip Šudák 2013-06-28 18:53
Ano, vřele: Gloriana XII v brnění mne dostala.
0 # Miroslav Hylš 2013-06-22 19:27
Cože, už ani těch 30 modernisovaných T-72 (za cenu málem tankové divise) nefunguje?
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 19:28
Ty se snad vyměnily za nelétající helikoptery, nebo ne?
0 # Anonymní 2013-06-22 19:54
Ne, pokud se pamatuju za ty śmigłowiece vyměnili Migy 29, čímž dorazili letectvo. Ale Nečas mohl pozvat ty slavné chemiky aby zjistili, zda zasahující jednotky nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek:)

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2013-06-22 23:55
Tak tak, poručíku, to je ten správný technický termín: śmigłowiec nie latający polski Sokół. Také se nakoupila nelétající letadla CASA, asi aby těm vrtulníkům nebylo na zemi smutno. Jistě se v české armádě dají dobře využít, např. pro výcvik seskoků na těch padácích, co se neotevírají. Ale uvážíme-li, že v 90. letech armáda kupovala pistole CZ, které střílely samy od sebe, je to směrem k bezpečnosti určitý pokrok.
0 # jonáš 2013-06-23 13:22
To mě vždycky dojme, že tady nic nefunguje, i kdyby to lítalo a střílelo po celym světě. I s tim pendolinem jsou furt jen potíže, ač brázdí koleje od GB a Finska po Švýcarsko a Itálii. Neni vono to nějakym geniem loci?
BTW od armádních zdrojů na Sokoly žádný nadávky neslyšim, jen že erár alokuje málo peněz na údržbu. To se pak dá uzemnit i Challenger ;-)
0 # Tomáš Pecina 2013-06-23 13:33
Jsou i opačné příklady: kupř. L-159 Alca v České republice létaly, ze Španělska je přivezli v bednách.
0 # Anonymní 2013-06-23 13:33
Ono je to v principu dobře, že OT nejezdí, tanků je 30 a letadla nelétají. Představte si, že by ti idioti měli k dispozici skutečnou armádu! Mohli by třeba vyhlásit válku Vatikánu:)

cnemo
0 # Tomáš Pecina 2013-06-23 13:38
Přechod Alp!? Neblázněte, poručíku, 1. obrněná divise Hannibal by uvízla před Brennerpaßem a záchranný expediční sbor v pouštích uniformách by už v Linzi zavřeli do blázince!
0 # Anonymní 2013-06-23 13:41
>I s tim pendolinem jsou furt jen potíže, ač brázdí koleje od GB a Finska po Švýcarsko a Itálii.

No, pokud je za něčím firma Alstom, není se čemu divit. Problémy jí vyvinutého materiálu pro nadkritické bloky zastavily asi 16 nově stavěných elektrárenských bloků v Evropě. Naposledy nás vyhnali na pár týdnů ze stavby v Německu a střelbou šroubů cca M50. Jejich polsky pracovník nastavil špatně momenťák:)
0 # Anonymní 2013-06-23 23:27
Vrtulniky Sokol letaly jako ucinne zachranrske stroje v ramci sluzby SAR a byly dislokovany na letisti v Prerove a v Linich. Byly to jedine vrtulniky ve sluzbach ACR, vyuzitelne pro plnohodnotnou zachranarskou a SAR sluzbu, ktere zvladali let v noci a v obtiznych povetrnostnich podminakch. Na jejich konte jsou desitky zachranenych zivotu, obvzlaste behem povodni na Morave 1997, kdy evakuovali lidi ze strech zatopenych domu atd..
Jako zachranarske stroje svoji kapacitou a letovymi schopnostmi dosud v CR nemaji nahradu!! Presto ze za ne ni adekvatni nahrada, byly vyrazeny ze sluzby a jeich posadky vesmes z armady "odejity". Bylo to politicke rozhodnuti vedeni ACR, kdy Sokoly byly nahrazeny pro danou sluzbu zcela nevhodnymi Mi 171šm ktere ostatne hned zahy pro povodnich 2009 ukazali svoji naprostou nevhodnost (viz napr problemyvarmade.cz/povodne-na-morave )

Stroje Sokol byly na zaklade politickeho rozhodnuti vyrazeny ze sluzby falticky bez funkcni nahrady, diky tomu navi ACR nemuze letat zdravptni zachrannou sluzbu, nebot tezke Mi 171š nemohou diky sve velikosti pristavat na nemocnicnich heliportech..

Nepodlehejte medialnim klise, kterym siri (sirilo) svym PR vedeni armady. Sokoly byly asi jedine stroje ACR, ktere mely vysokou miru uplatneni pro celou spolecnost.. a musely byt nahrazeny Mi171š.

Zamerne nehodnotim souvislost porizeninSokolu v souvislostu s prodejem Mi29. To je uplne jina kauza a souvislost.
Rec je o tom, ze Sokoly byly jednim z mala vysoce funkcnich a pro bezneho danoveho poplatnika uzitecnym systemem, kterym ACR byla uzitecna pro obcany CR. Bohuzel, uz ani to neni... Stroje odstaveny, posadky z armady odejity..
DS
0 # Filip Šudák 2013-06-22 22:47
Pane Pecina, díky za článek! Skvělé úvahy, a i když musím říci, že jsem se skvěle pobavil (a ještě jistě pobavím, až shlédnu zmiňovaný film), musím uznat, že Vámi nastíněný scénář se klidně může odehrát.

V každém případě již víme, že se pěstovaný meč a štít vládnoucí třídy, tak, jako mnohokrát a mnohokrát v historii, obrací proti ní samé. Když jsou takoví ignoranti, že to nečekali, a včas nepožrali vlastní děti, to jest, nezbavili se těch, kteří nyní proti nim jdou, stěží se nyní proti tomu budou jakkoli bránit.

Každopádně, jako fikce je to velmi zajímavé, a přiznejme si, i reálně možné.
0 # Pavel Hasenkopf 2013-06-23 01:26
Vidím, že nejsem jediný, koho právě tohle KDYBY napadlo ... co kdyby prostě Nečas se Šlachtou vyběhnul? A ani jsem neuvažoval ty tanky, stačilo by, kdyby dal pokyn ochranné službě - koho by poslechla? V každém případě by se dál všechno vyvíjelo úplně jinak. Jenže to by to nesměl být po....
0 # Anonymní 2013-06-23 05:02
Byl tam přece příkaz od soudu, ne? Podobně přišla Vojenská policie do televize. Televize zavolala policii, ta, když uviděla příkaz od soudu, tak odjela (třebaže byl protiústaní).

Radek Mikula
0 # Tomáš Pecina 2013-06-23 05:27
Soudní příkaz vydal okresní soudce. Předseda vlády stojí v hierarchii ústavních činitelů podstatně výš; tedy pokud to není zbabělec.
0 # jonáš 2013-06-23 13:15
Záleží na tom, kdo by dokázal zmobilizovat rychleji větší posily ;-) ale to už bychom se pro svět ocitli opravdu někde mezi Azerbajdžánem a Pakistánem. Zatim si myslej že jsme jen Ukrajina.
0 # Báša 2013-06-23 14:32
A že zrovna Vy... Vždyť to Nečas zkusil. Proč myslíte, že svolal bezpečnostní radu státu. Zrovna Vy byste měl vědět jaké má pravomoce. Jenže zřejmě hrozilo odepření poslušnosti státních zastupitelství a některých složek PČR a tak dotoho nešel. Navíc, kdyby ukázali Ištvána v klepetech, mohlo se do toho začít míchat náměstí a to už pak není nic jisté.
Ani Nečas, ani Nagyová, ani Kalous nejsou terče (no... Kalousek možná ano). Je to prostředek, jak oddělit kmotry od státní správy. Domníváte se, že před čtvrtrokem by Kalousek šel někam podávat vysvětlení? Jen by zvednul telefon a ono by se to urovnalo. Jenže ono už teď není kam volat. Zvedači telefonů přišli o prachy v Komerční bance a zbytek si tam pro ně bojí jít. Opravdu si myslíte, že to, co zabavili v Komerčce byla jen nějaká užužlaná miliarda? Viděl jste ta auta co to odvážela? A 350 policajtů tam také nebylo jen proto, že zrovna neměli co dělat. Od určité sumy výše už to zřejmě bolí tak, že by si to někdo mohl zkusit vzít zpátky.
A co se Grygárka týká, ten jedinej je v tom asi nevinně. Jenže právě ten tam musel být, protože kdyby nebyl, musela by ten případ dostat Praha (Bradáčová) a dostal by ho právě Grygárek a tím by se o něm dozvěděli i ti, co normálně Kalousovi zvedají telefony a které právě Bradáčová drží hezky daleko od případů, u nichž by mohli něco zjistit. Taky proč by tam jinak byla.
Tak mi napadá pane Hasenkopfe, ta Vaše neinformovanost... neměl jste také schránku v Komerční bance?
0 # Anonymní 2013-06-23 16:13
TP - "Soudní příkaz vydal okresní soudce. Předseda vlády stojí v hierarchii ústavních činitelů podstatně výš; tedy pokud to není zbabělec."

WTF? To fakt slyším dobře? Z pohledu ústavních pravomocí má víc práv soudce z okresního soudu, předseda vlády má spíš moc politickou, ale ústavní a právní nikoli.
0 # FORTUNA 2013-06-23 17:28
ad Anonym 23.6.2013, 16:13
Ano, slyšíte. Skutečná právní negramotnost v těchto těžkých dobách (jak by řekl Švejk) se začíná projevat v celé šíři. Stejně tak absurdní jsou např. názory, že policie a státní zastupitelství jsou součástí justice. Katastrofa. Přirozená cesta ven již není.
Mirek vorlický
0 # Anonymní 2013-06-23 19:29
No ja nevim , podle mych skusenosti statni zastupci , policie a soudci CASTO kopou za stejnou vec . Tomu , ze jsou soudci uplne nestrani , snad neverite ani vy.
0 # FORTUNA 2013-06-23 20:39
ad Anon 23.6.13, 19:29
Že by soudci byli v česku úplně nestranní, nevěřím. Podobná situace může nastat i v systému, který je v jádru zdravý. Potom se jedná o selhání jednotlivce. V česku tzv.odborníci na právo a vůbec, klidně a veřejně tvrdí, že policie a SZ jsou součástí justice. Následně věc nelze ani řešit, neboť obecně nikdo nechápe v čem je problém. mv
0 # Anonymní 2013-06-23 18:29
Pan Pecina se domnívá (stejně jako pan Klaus, pan Hasenkopf), že soudní moc je podřízena vládě, či dokonce přímo premiérovi (!)... . Na tyto šokující názory již v tisku (mf dnes) reagoval pan Kalvoda... Proto snad pouze dodám , při vší úctě k svobodě názoru, že příliš velká hra na intelektuálno či právní odbornost může vést pouze k tomu, že čtenář zjistí, že pod tou slupkou právního odborníka je vlastně nulová odbornost a pouze pokřivené vnímání práva a právního státu.
0 # Pavel Hasenkopf 2013-06-23 18:51
Jo? A takovou blbost jsem fakt někdy někde řekl? Můžete mi dát odkaz?

A pan Pecina to zjevně myslel ironicky.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-23 20:11
Všem vzdělaným anonymům bych rád připomněl skandál Watergate, kde jistý "okresní" soudce jménem John Sirica efektivně způsobil pád presidenta Nixona. To na druhé straně neznamená, že by v demokratickém státě bylo možné provést státní převrat tak, že to okresní soudce nařídí např. předběžným opatřením. Pro tyto případy existuje v Listině čl. 23.
0 # Pavel Hasenkopf 2013-06-23 20:51
To je geniální!

Už jen najít soudce, který nařídí občanům (stačí předběžně) postavit se na odpor :-)
0 # Anonymní 2013-06-23 22:18
Kurňa, to je zajímavé vnímání historie, já jsem si vždycky myslel, že Nixon musel odstoupit, protože lhal veřejnosti a odposlouchával novináře, a ne proto, že zde byl nějaký soudce/policista/státní zástupce, který si jen dělal svou práci.

Já fakt nevím, tohle je nějaké Vaše satirické alterego pane Pecino, nebo to myslíte vážně?!
0 # Anonymní 2013-06-24 02:53
Příkaz k provedení úředních úkonů v rámci vyšetřování trestné činnosti pro Tebe představuje paralelu k předběžnému opatření přovést státní převrat?

Neměla by zde být zavedena možnost tagovat diskuzní příspěvky např. označením "právní surrealismus"?

Radek Mikula
0 # Tomáš Pecina 2013-06-24 03:02
Nejsem zdaleka jediný, kdo v útoku policie na budovu Úřadu vlády možný pokus o státní převrat spatřuje.
0 # Anonymní 2013-06-24 07:45
Nejste zdaleka jediný, ale jste jediný s právním povědomím a politicky nezatížen, kdo ho tam vidí, že ho tam vidí nějaký pan historik mě nepřekvapuje.
0 # Tomáš Pecina 2013-06-24 11:03
Platné právo nedefinuje, co je státní převrat; nejblíže k tomu má právě čl. 23 Listiny, ale toto ustanovení je dosti vagní. Domnívám se proto, že existence nebo neexistence pokusu o státní převrat je mimoprávní otázkou, k jejímuž vyřešení nejsou právníci povoláni.
0 # FORTUNA 2013-06-24 12:00
ad TP, 24.6.13, 11:03
Další pokus o ironii, nebo čistý surrealismus? Je pan Pecina překvapen, že platné právo nedefinuje státní převrat? Na co by taková "definice" asi byla? Aby ten, kdo uskutečňuje převrat, věděl jak postupovat dle práva? Definuje platné právo pohyb Země kolem Slunce?
mv
0 # Tomáš Pecina 2013-06-23 22:27
Je to naopak: kdyby soudce Sirica nepostupoval s bezprecedentní odvahou a nezávislostí a presidentovi a jeho mocenskému aparátu ustoupil, dnes bychom o affaiře Watergate nevěděli nic a Nixon by byl pokládán za jednoho z nejčestnějších presidentů v americké historii.
0 # Anonymní 2013-06-25 00:11
Já bych se na to zkusil podívat ještě z jednoho úhlu. Na první pohled je to mimo téma, ale na druhý můžeme objevit zajímavé souvislosti. Zkusme si představit fantaskní scénář, který by popisoval alternativní vývoj po zmíněné razii v televizi.

1. tak jako ve skutečnosti přijede na Kavčí hory jednotka Vojenské policie se soudním příkazem vykonat prohlídku, pracovníci televize volají policie

2. na rozdíl od skutečnosti policie po příjezdu vykazuje Vojenskou policii z televizní budovy s odkazem na protiústavnnost soudního příkazu

3. Vojenská policie odjíždí nebo, aby to bylo zajímavější, po přestřelce z budovy ustupuje

4. druhý den je zodpovědný policejní důstojník zatčen a obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby, Vojenská policie se vrací do televize a dokončuje prohlídku

5. bývalý policejní důstojník je obžalován a ve stejné době podává televize ústavní stížnost proti razii

6. obžalovaný je nepravomocně odsouzen za zneužití své pravomoci

7. nálezem je rozhodnuto, že stížnost televize je oprávněná, soudní příkaz k prohlídce televize je jako protiústavní zrušen

8. obviněný nálezem doplní své odvolání proti rozsudku, kterým byl potrestán za zneužití pravomoci úřední osoby

Otázka je nasnadě. Jaký vliv bude mít nález na rozhodování odvolacího soudu, resp. jaký by mít měl pomineme-li nepředvídatelnost českých soudů?

Radek Mikula
0 # Anonymní 2013-06-25 15:12
Nixon byl mediálně nenáviděn už během prvního období (podobně jako u nás představitelé soc.dem.) a tudíž jeho památka tradovaná sdělovacími prostředky by rozhodně nebyla o mnoho světlejší než je tomu u nás u dříve jmenovaných - dnes média např. začala urychleně vzpomínat na hrůzovládu Špidly a Grosse.
Sirica (jak správně upozorňuje Johnson v dějinách moderní doby) zastrašoval obviněné vzhledem k povaze zločinu nesmyslně vysokými tresty a četné Nixonovi vyčítané postupy nevadily novinářům např. u oblíbeného FDR nebo JFK. Zřejmě i tenkrát bylo možné odstřelit pouze někdy někoho, podobně jako dnes u nás.
0 # Anonymní 2013-06-25 16:15
Nezapomeňte, že jsme se tehdy pohybovali ve stavu nouze, kterýžto mohl dle ústavního zákona předseda vlády snadno rozšířit a následně buď s pomocí ministra vnitra, nebo i bez něj, konat.
0 # Anonymní 2013-06-25 21:09
Příští premiér by měl škrtat, snižovat daně a redukovat úřednický stav.... Bude tak méně peněz na akce jako jsou nákupy zbytečností pro armádu; méně zdrojů pro boj o moc v kuklen a menší hromádky pro korupčníky a aparátčíky mocechtivých politiků , státních zástupců a státních soudců...

Petr V
0 # Anonymní 2013-06-27 00:12
Nebuďte měkkej, Nečas měl Ušopleska (nejlépe s celou jednotkou) zastřelit při jejich útoku na jeho kancl.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)