DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

čtvrtek 8. února 2018

NSS odmítl mou první volební stížnost jako předčasnou

Usnesení o tom mi bylo doručeno dnes.

Proč se Nejvyšší správní soud ve výkladu § 40 odst. 1 SŘS mýlí, lze vysvětlit velmi snadno: kdyby lhůta počínala až dnem následujícím po vyhlášení výsledku volby, musel by být ten samý princip uplatněn i všude jinde, kde SŘS hovoří o možnosti podat určitý návrh poté, co nastane určitá skutečnost. Předčasná by tak byla valná většina mých správních žalob, protože je obvykle podávám téhož dne, kdy je doručeno napadené správní rozhodnutí.

Více v ústavní stížnosti, kterou proti tomuto usnesení určitě podám.

Aktualisováno.
Ústavní stížnost.

42 komentářů:

 1. Ústavní stížnost bude taky podána v den doručení usnesení NSS? Ordnung!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, tam je "od doručení", nikoli "poté".

   Vymazat
 2. Je možné podat touž stížnost znovu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není [§ 46 odst. 1 písm. a) SŘS].

   Vymazat
  2. Je, ale riskuje se, že bude dříve odmítnuta ta duplicitní.

   Vymazat
  3. Ta by odmítnuta být měla v každém případě, o tom není sporu. Pokud mi ji budou chtít projednat, tak mě opravdu naštvou.

   Vymazat
  4. O věci bylo odmítnuto rozhodnout, čili není naplněn § 46 odst. 1 písm. a) SŘS.

   Vymazat
  5. nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá

   Mohou jedině namítat, že překážka litispendence již odpadla.

   Vymazat
 3. Projednají, protože překážku litispendence může tvořit pouze řízení, které v době rozhodování soudu trvá. Takže Vás asi naštvou, a to zcela v souladu se zákonem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V době podání návrhu řízení probíhalo. Dnes mi poslali vyjádření SVK, takže můj návrh skutečně projednat chtějí :-(

   Vymazat
  2. Existuje na to ustálená judikatura. A myslím, že je logická a správná. Co Vám SVK píše?

   Vymazat
  3. SVK pěkně shrnula Vaši stížnost.

   Vymazat
  4. Koho máte jako soudce zpravodaje?

   Vymazat
  5. Nevím, a je to jedno: všechny stížnosti budou zamítnuty, aby se udržoval dojem, že volby probíhají v této zemi demokraticky a v souladu se zákonem. Kdo to volebnímu senátu navrhne a odůvodní, je podružné.

   Vymazat
  6. Pak nechápu, proč tu stížnost dáváte, když si myslíte, že soudci nenajdou odvahu o ní řádně rozhodnout.

   Vymazat
  7. Aby nemohli říct, že je to jinak :-)

   Vymazat
  8. Taky důvod :-). Ale jsem toho názoru, že Baxa a spol. umí občas překvapit.

   Vymazat
  9. Pravý rozvrat by nastal, kdyby nedůvodné stížnosti bylo vyhověno. O což se zřejmě snažíte.

   Vymazat
  10. Pak byste měl pravdu. Ale co když u NSS leží nějaká stížnost, která je důvodná? Vy znáte obsah všech stížností?

   Vymazat
  11. Neznám. Vyjadřuji se k této.

   Vymazat
  12. Pak s Vámi souhlasím :-). Také si myslím, že ta pana Peciny bude zamítnuta. Ale jedná se o můj subjektivní názor, protože si nemyslím, že by NSS cokoliv ovlivnil.

   Vymazat
  13. I přes výše uvedené si ale nemyslím, že by ta stížnost byla neúčelná. Jedná se určitě o zajímavou právní otázku, u které bude dobře, když bude vyjasněna.

   Vymazat
  14. Zatím jste mě nepřesvědčil, že stížnost je nedůvodná. To je pak každá diskuse těžká, když své závěry postulujete bez přiměřeného odůvodnění. Nejste náhodou soudce? :-)

   Vymazat
  15. Soudce určitě ne. Prostě si subjektivně myslím, že to rozhodnutí NSS nemělo takovou sílu, aby to volby ovlivnilo. Navíc dostal NSS za uši od ÚS, že se tím neměl zabývat. Tím došlo minimálně, i když uznávám že ne úplně, k částečné nápravě celého stavu, a to ještě před rozhodnutím voličů. Viz. k tomu volební judikatura.

   Vymazat
  16. Ale namítám dva zásahy, které působily kumulativně: zmatek ve fasi registrace a o.d., které pět z devíti kandidátů poškodilo. Dohromady tyto dva zásahy mohly výsledek volby ovlivnit.

   Vymazat
  17. S těmito účinky rozhodnutí ÚS jste se ve své stížnosti totiž vůbec nevypořádal. I když vím, že to není Vaše povinnost, přesto musíte počítat s tím, že NSS tímto směrem uvažovat může.

   Vymazat
  18. Do fáze registrace se NSS vracet nebude dle své konstatní judikatury. Ale s tou registrací máte šanci u ÚS, alespoň dle slov JUDr. Rychetského, který na to vyjádřil trochu odlišný názor.

   Vymazat
  19. Přesto si myslím, že ta Vaše stížnost je nadmíru užitečná, aby si soudci uvědomili, že někdy mlčeti zlato.

   Vymazat
  20. Nemyslím, že došlo k nápravě, ani částečné. Rozhodnutí ÚS bylo jednak mnohem méně veřejné presentováno, jednak netvrdí, že NSS nemá pravdu, jen, že to neměl uvést v rozhodnutí. To je velice slabá satisfakce.

   Vymazat
  21. V rámci soudní soustavy platí, že vyšší bere. Navíc ÚS to zveřejnil na svých stránkách a JUDr. Rychetský ohledně toho vystoupil v televizi. Takže ze strany ÚS to bylo dostatečně prezentováno. Z mého pohledu to rozhodnutí ÚS zrelativizoval dostatečně - prostě řekl, oni se tím vůbec neměli zabývat a udělali to nad rámec své kompetence. Ale opakuji, že to je subjektivní dojem, protože v těchto věcech prostě soudcům nic jiného nezbývá než rozhodovat subjektivně. Možná, že třeba bude mít například JUDr. Výborný názor jiný.

   Vymazat
  22. Rychetského v TV si nepamatuji, ale můj druhý argument platí a je závažný: ÚS nejudikoval, že Topolánek a spol. připuštěni být měli, jen, že NSS se měl zdržet takových komentářů. To nestačí.

   Vymazat
  23. Pokud se týká lhůty k podání volební stížnosti, pak se nejedná o lhůtu procesní, ale dle judikatury o lhůtu hmotněprávní. Má to svou logiku. Tam je pak velký rozdíl v běhu lhůt. Takže možná byste měl o toto argumentačně tu ústavní stížnost doplnit, protože argumentace možností podat jiné správní žaloby ten den je podle mne mimo. Mě tedy také přijde nesmyslné, aby se to nedalo podat hned a moc nechápu, co tomu brání. Ale je to bez nějakého mého hlubšího rozboru - jen můj prvotní názor po přečtení té stížnosti.

   Vymazat
  24. Povaha té lhůty ale nic na mé argumentaci nemění, jen se jinak počítá její dodržení: nikoli okamžikem podání, nýbrž doručení soudu.

   Vymazat
  25. Ale v té stížnosti argumentujete procesními lhůtami. V tom mi ta argumentace nepřijde přesná.

   Vymazat
  26. Jistě, ale v tomto aspektu není mezi lhůtami rozdíl. Vy nějaký vidíte?

   Vymazat
  27. Jinak ale super, že jste to podal. Nevím, jestli to v minulosti ÚS řešil.

   Vymazat
  28. To by chtělo hlubší rozbor, neznám přesnou judikaturu k rozdílu v běhu obou lhůt (s výjimkou nutnosti, že v hmotněprávní lhůtě musí být úkon učiněn a nikoliv odeslán) - jen to bylo prvotní názor po přečtení té stížnosti, že mi ta argumentace v tom nesedí.

   Vymazat
 4. Tak to se Vám docela rozepsali. Mě se odmítli vyjádřit úplně.

  OdpovědětVymazat
 5. Mám za to, že z hypothetického a idealisovaného příkladu z článku 8 Vaší stížnosti vyvozujete poněkud vachrlaté závěry. Pokud by k takovému případu došlo, jistě by stížnost mohla mít šanci na úspěch (bylo by namístě domnívat se, že mohlo dojít k hrubému ovlivnění výsledků v důsledku porušení zákona). Zejména kdyby ji podal někdo, kdo byl legitimizován v registrační fázi. Podobně by tento někdo mohl brojit i proti obiter dictu, tam je však vliv na výsledek konkrétních skončivších voleb zcela iluzorní.
  Jinak jsou to stále jen Vaše frivolní hrátky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žádné volby nebudou prosté dezinformací či neférových útoků. Nicméně důležité je, zda vrcholová soudní instance se má tohoto boje účastnit, třeba i tím, že v důležitém okamžiku před volbami vydá dictum, v němž některé kandidáty označí za lepší a jiné byť nepřímo, ale zřejmě za "lumpy, které nejde postihnout", možná s cílem neubrat Jiřímu Drahošovi hlasy.

   Jistě by závěr, že na vrcholový soud je třeba klást vyšší naroky a s nimi spojené důsledky, byl příliš přísný, ale pro futuro by znamenal, že již žádný soudce podobným způsobem nepřekročí své kompetence, neboť by díky precedentu nedosáhl svého.

   Ale k tomu stejně nemůže dojít, neboť dotyční soudci nebyli jako podjatí vyloučeni.

   Vymazat
 6. Výklad počátku běhu lhůty podle NSS by mohl mít zajímavý dopad v dalších oblastech. Dejme tomu majetková autorská práva, která jsou dle § 27 I AZ chráněna "po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti", přičemž těch 70 let se počítá podle odst. 7 "od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k rozhodné události." Lze tedy dovodit, že od smrti autora do nejbližšího silvestra lze s dílem zacházet jako s autorsky volným? "Autorův život" už skončil a "70 let po jeho smrti" ještě nezačalo... :)

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>