DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

čtvrtek 4. ledna 2018

Holovská před tváří Ústavního soudu

Rysy s lehkou hysterií hraničícího zoufalství má místy majoritní votum v usnesení Ústavního soudu, jímž byla odmítnuta stížnost Terezie Holovské. Daleko věcnější a přesnější je disent čtyř soudců, kteří požadovali, aby bylo rozhodnuto nálezem, v němž by se ÚS vypořádal s otázkou, jak to tedy je s multiplicitními podpisy zákonodárců.

Nám nezbývá než opakovat, že podmínit přípustnost volební stížnosti napadající neoprávněnou registraci jiného kandidáta tím, že navrhovatel se zároveň musí domáhat vlastní registrace, je v rozporu s výslovnou dikcí zákona a představuje to porušení ústavního práva na přístup k soudu. Stížnost Terezie Holovské byla nejen meritorně projednatelná, ale i důvodná.

15 komentářů:

 1. "11. Ústavní soud na závěr konstatuje, že zahrnul-li Nejvyšší správní soud do ústavní stížností napadeného procesního usnesení i tzv. obiter dictum (část VI., body 70 až 97), učinil tak nepřípustně, vybočil tím z mezí soudního rozhodování a vstoupil na pole úvah, které soudní moci v dané procesní situaci nepřísluší."

  Je dobře, že Ústavní soud takto razantně shodil Baxovo nevkusné politikaření se stolu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OT k Baxovi: Reforma justice v Polsku – trochu mi to připomíná, blahé paměti, Chartu. Oficiálové se vymezují, ale nikdo jednoduše neřekne, o co jde.

   Vymazat
  2. A k čemu v vlastně to obitter dictum je?

   Richard

   Vymazat
 2. Tomáš Marný5. ledna 2018 7:34

  Něco mi říká, že Ústavní soud taky dává občas obiter dictum. A zrovna v tomto případě bylo obiter dictum zcela na místě, protože bylo třeba říci, jak se má právně vykládat ono ustanovení (resp. říci nahlas, že MV je vykládá špatně, protože co je správně, bylo celkem zjevné). Mít v takhle zásadní věci nejistotu by dost narušovalo právní prostředí voleb, takže obíčko bylo více než vítané. Nechtít absolutní bordel ve volbách je nechutné politikaření? Proberte se.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A proč to bylo potřeba říci? Pokud "bylo celkem zjevné, co je správně", pak by to přeci nebylo potřeba vyřešit - není dána ona nežádoucí nejistota.

   Ve skutečnosti to ovšem tak zjevné není. Procesně to ovšem nemohlo být k ničemu (platí-li, že T. Holovská neměla aktivní žalobní legitimaci), takže žádná nejistota nemohla panovat: kandiduje ten, kdo je zaregistrován, voliči je ve volbách prosejí. Pro příští volby to také potřeba nebylo, neboť poslanci a senátoři si zákon mohli vyjasnit sami.

   Jediný účinek pro tyto volby spočíval v delegitimizaci některých kandidátů ("to je těch pět, co kandiduje v rozporu se zákonem"). Tak je to rozhodnutí totiž navenek vnímáno a je tudíž nepochybně větším zásahem do volební soutěže, než ona nejistota (například u M. Hilšera, na kterého problém s podpisy nedopadá, protože měl dost neduplicitních).

   Vymazat
  2. Tomáš Marný5. ledna 2018 9:43

   Jaký zásah do volební soutěže? Vy myslíte, že průměrného voliče z ulice zajímá, jestli kandidát č. 4 měl více duplicitních podpisů než kandidát č. 8, případně naopak???

   Vymazat
  3. Také se kloním k závěru, že NSS sám zde zasáhl nepřípustně do voleb (delegitimizace "zpozdilých" kandidátů sama o sobě, hrozba, že se budou opičit po Rakušanech a zruší se volby, když se dá dost hlasů pro Baxu nepohodlnému kandidátovi). Nicméně Ústavní soud to alespoň částečně zhojil a pokud dojde k řádnému procesu, snad budou mít obě strany rovné podmínky, aniž by Baxa podjatě hájil své novinové názory. :)

   Vymazat
  4. A nezajímá? Tak proč se jejich jména v této souvislosti opakovaně objevují v médiích? A skutečně jde jen o průměrné voliče? Pro příklad: bude současný prezident takový grand, aby v rámci druhého kola ve složení Zeman v Topolánek nezdůraznil, že M. Topolánek je tak privilegovaný frajer, že se ani neobtěžoval s nominací podle pravidel?

   Nic z toho NSS nemůže vyloučit, takže si měl úvahy nad rámec věci odpustit (protože podle jeho vlastního mínění byla věcí jen aktivní žalobní legitimace). Tím spíše za situace, kdy je velká část jeho argumentů slabá (metodologicky směšné úvahy o existenci ústavní zvyklosti, pochybné kádrování navrhujících poslanců a senátorů, ...).

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  6. Navíc o pasivním volebním právu konkrétního kandidáta lze obtížně rozhodnout tak, že jiný kandidát bude v řízení, jehož účelem je ochrana jeho možné kandidatury, napadat kandidaturu tohoto jiného kandidáta. Byli dotčení kandidáti vůbec obesláni, aby se v souladu s principy řádného procesu (viz judikatura ESLP) mohli ke své věci vyjádřit?

   Vymazat
 3. Bylo by možné i rozhodnutí ve stylu:
  1. Tvůrce ústavy byl pitomec, což dokazují i mnohé jiné případy, tento je toho dalším příkladem. Text je formulovaný tak hloupě, že neumožňuje jednoznačnou interpretaci za použití standardních logických pravidel a výrokové logiky, což vedlo k tomu, že i orgány exekutivy tápou.
  2. Z tohoto důvodu nelze rozhodnout jednoznačně a problém nelze vyřešit jednorázově, neboť problém nastal již v průběhu procesu.
  3. Budiž pro tentokrát určeno, ze nenulový průnikem množin poslanců/senátorů není důvodem pro vyloučení kandidáta. Toto rozhodnutí je učiněno pod bezprostředním tlakem okolností, kdy by opačné rozhodnutí poškodilo zájmy státu. Rozhodnutí nemá charakter precedentu.
  4. US vyzývá PS PČR a legislativní odbor MS, aby provedli revizi ústavních zákonů (seznam v příloze - např. kontrasignace, povinnosti jmenovat kandidáty apod ) a zajistili jejich jednoznačné znění.

  ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ústava je v tomto bodě napsána bez problému. Stačí když se najde dost podpisů zákonodárců. Tečka. Není rolí provádějícího zákona si z nich dále vybírat a nutit zákonodárce, aby čekali až nakonec. Jedna z kontextu vytrhnutá věta zákona (1. jednak upravující podrobnosti už konkrétní kandidátní listiny, tj. že tam může být jen jeden kandidát, 2. a jednak která používá tzv. legislativní zkratky) na tom nic nemění, ani měnit nemůže.

   Vymazat
  2. gogo: Právo takto nefunguje, to by bylo příliš logické a jednoduché.

   Vymazat
 4. Správně by právní přespíš měl být vydán s interpretačními pravidly a k těmto interpretačním pravidlům by měla být současně vydána interpretační pravidla těchto pravidel a k pravidlům pravidel interpretačních pravidel opět další interpretační pravidla...

  Případně by předpis, který by byl vydán bez jasných pravidel pravidel jež interpretují pravidla, která interpretují interpretační pravidla interpretačních pravidel, měl být neplatný již od počátku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V zákonech existují mnohem složitější nejasnosti, tento případ zase není tak komplikovaný, nicméně problém je jinde. Celá akce na NSS od podání kompletního návrhu po finální usnesení trvala necelé dva týdny, tj. včetně obeslání ostatních kandidátů a přijmutí jejich vyjádření (nepřiměřená lhůta pro obranu Ústavou vzniklého práva). I 100% nesporné věci trvají jinak ve správním soudnictví mnohem déle, takže zde Baxa neměl co parodovat řádný proces, když je vázán krátkou lhůtou a měl řešit striktně, k čemu byl soud povolán. A to nebyl jediný případ, který museli projednat, takže je otázka, když šijí takto horkou jehlou, zda ostatním případům nebylo věnováno méně pozornosti, než být mělo. To se nikdy nedozvíme, návrhy veřejné nejsou.

   Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>