DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 12. července 2017

Exempla trahunt i postmortálně

Zdroj: Google Street View
Nápad intelektuálně mdlých specialistů z BESIPu využít video z nehody u Obrnic jeví se nám býti v pozoruhodné shodě s obsahem materiálu samotného. Právně je to samozřejmě vyloučeno: zemřelá dívka (skoro jsme už napsali blbka, arci víme, že tím bychom mohli narušit tradičně vysoké niveau tohoto blogu), jejíž záznam osobní povahy má být veřejně presentován, již souhlas s tímto užitím udělit nemůže, a pozůstalí nemohou, neboť takový souhlas by byl nemravný a tudíž neplatný.

Na nehodě nás překvapilo, jak je dané místo imanentně nebezpečné: zastávka autobusu je oddělena od krajnice vyvýšeným ostrůvkem, což ve spojení s tím, že se nachází na vnějším obvodu zatáčky v místě, kde je povolena rychlost 90 km.h–1, činí ze zastávky smrtelnou past pro každého řidiče, který zatáčku nezvládne a jehož automobil je odstředivými silami vynesen; svodidla jsou navíc v inkriminovaném místě přerušena, takže náraz do dřevěné bariery není ničím tlumen.

S odstrašením by tudíž mohlo jít o jaksi dvojsečný plán.

30 komentářů:

 1. Řekl bych, že právníci, co mají pochybnosti, nejspíš rychlostudovali v Plzni. Kdyby ne, tak by znali stanovisko evropského soudu a našich soudů. Pokud někdo něco sám zveřejní, těžko se může domáhat ochrany soukromí: sám a dobrovolně se jí zřekl. Pokud někdo něco sám veřejnosti dá, tak veřejnost je jen jedna, tj. více než je to zveřejněno to zveřejnit už nejde. Žádná jiná, další veřejnost už není, takže ochrana autorských práv smysl nemá také.
  Samozřejmě jiná otázka by byla, pokud by to video už veřejně dostupné nebylo, přestože v minulosti bylo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve chvíli nehody už nemohly streamování zabránit, takže minimálně od tohoto okamžiku je šíření bez jejich souhlasu. A pokud jde o první část, tam jde o obsah smlouvy mezi tím, kdo streamoval, a společností, která streamované rozšiřovala. A samozřejmě o otázku platnosti jednotlivých ujednání za situace, kdy video zachytí něco nepředvídaného. BESIP by se tedy měl prvně bavit s provozovatelem té streamingové aplikace, před svalnatými prohlášeními.

   Vymazat
  2. Není to černobílé (z literatury k § 82):
   Vzhledem k účelu posmrtné ochrany osobnosti vykonávané v obecném zájmu mravním pojmově ve vztahu k nemajetkové sféře zemřelého člověka, jejímž smyslem je zachování úcty k zemřelé osobě a zajištění důstojné památky na ni, neexistuje zřejmě žádné opodstatnění pro to, aby se postmortální ochrana osobnosti vztahovala i na samotné nakládání s projevy osobní povahy, které jsou od vlastní osobnosti člověka vzhledem k jejich mimoprávní povaze oddělitelné a po smrti člověka se zachovávají zásadně v podobě jejich zachycení na hmotném nosiči jako věci (např. na listině, nosiči obrazu či zvukového nebo zvukově obrazového záznamu apod.).

   Není pak z hlediska účelu postmortální ochrany žádný důvod pro posmrtné omezení co do samotného nakládání s těmito nehmotnými statky ze strany třetích osob, nedochází-li při nich k zásahu do vlastní osobnosti zemřelého člověka tvořené jejími jednotlivými složkami (např. soukromí, vážnost a čest, jméno apod.).

   Podle mého názoru, je primární, jak by potenciální soud hodnotil samotný zásah. Tedy, zda v konrétním případě (a čase) je to zásah do soukromí či cti. Byly tyto složky přítomny?!?

   Vymazat
  3. Byly, zcela evidentně: šlo by o zjevný zásah do práva na ochranu památky zemřelé.

   Vymazat
  4. Zjevně si nerozumíme: ochrana památky zemřelé = postmortální ochrana.

   Podle výše uvedené literatury (Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654) ochrana památky zemřelé se nevztahuje na nákladání s projevy osobní povahy, nedochází-li při nich k zásahu do vlastní osobnosti zemřelého člověka tvořené jejími jednotlivými složkami (např. soukromí, vážnost a čest, jméno apod.).

   Vymazat
  5. Rozumíme. Pominu-li, že zemřelý člověk nemá osobnost, kdyby ji měl, došlo by k zásahu do práva na ochranu důstojnosti a vážnosti. Nikomu není milé, je-li promítán v autoškolách jako příklad debila za volantem.

   Vymazat
  6. Není sporu o tom, že většině lidí není milé, pokud je dáván za příklad debila za volantem. Jde o to, zda tomu bylo i v tomto případě, kdy dotčená sama svou "příkladnou" jízdu vysílala na facebooku.

   Vymazat
  7. Ano, ale jejím záměrem nebylo narvat auto do dřevěné protihlukové bariery a zabít se.

   Vymazat
  8. Jinak řečeno po smrti dotčené nakládání ze záznamem (jak chce Besip), kde jezdí dotčená jak blbka (za předpokladu, že by dotčená zemřela jinak, než v důsledku jízdy např. na horečku omladnic) není zásahem do osobnosti, ale v případě, že blbka zemřela v důsledku jízdy (jak je to v tomto případě) je nakládání s takovým záznamem již zasahem do osobnosti.

   Vymazat
  9. To je sporné. I kdyby blbka přežila a zemřela poté jinak, je zde výslovný zákaz zakotvený v § 90 ObčZ.

   Vymazat
  10. Podstatný detail ovšem je, video nahrávala nikoliv zemřelá řidička, ale spolujezdkyně ze *svého* mobilu, a ta přežila - snad bez následků. Bude tedy na ní, aby se vyjádřila k používání videa na oficiálních školeních, ale vzhledem k tomu, že video sama zveřejnila v přímém přenosu a při nehodě natáčení nevypnula, její případné zamítavé stanovisko sotva může mít nějakou váhu. Bude záležet jen na otrlosti pracovníků Besipu a učitelů autoškol.

   To video z internetu samozřejmě jen tak nezmizí, a to je dobře.

   Vymazat
  11. Spolujezdkyně (spolublbka) arci nedisponuje právem zobrazit v nelichotivé situaci tu mrtvou. Pustí-li se BESIP do větších akcí, má slušnou naději uspět u soudu.

   Vymazat
  12. Především pokud to video bylo přenášené jako veřejné (a nikoliv jen pro skupinku FB přátel), tak nikdo nedisponuje právem komukoliv zakazovat jeho šíření a používání. Řidička proti natáčení nic nenamítala. Pouze pokud bylo soukromé jen pro přátele, tak autorka by teoreticky mohla argumentovat soukromím a domáhat se náhrady škody od toho, kdo zavinil únik.

   Blízcí příbuzní zesnulé mohou tak maximálně zdvořile poprosit BESIP a internetovou veřejnost, aby z etických důvodů video dále nešířili a nepoužívali. Jenže na internetu na etiku, jak známo, kálí pes.

   Mimochodem, LAA v instruktážních videích pro piloty autentické záběry a fotky z nehod klidně používá:

   https://www.youtube.com/watch?v=SBKuBhWI58s

   Vymazat
  13. Takto právo ochrany osobnosti nefunguje. Vždy rozhoduje vztah mezi tím, kdo videozáznam deliktním způsobem použil, a takto poškozeným, bez ohledu na to, jak škůdce k videu přišel. BESIP by odpovídal, i kdyby videozáznam např. od YouTube řádně koupil.

   Vymazat
  14. Těžko můžete argumentovat, že se streamováním videa nesouhlasily, když jej samy streamovaly, že ano, a tvrzení, že okamžikem nehody nepochybně došlo ke změně jejich vůle, je značně nepodložené. A i kdyby to ta přeživší potvrdila, tak má smůlu, protože k videu už nemá žádná práva.

   Jakékoliv rozumné použití videa nelze nazvat deliktním. Jestli BESIP nebo kdokoliv jiný jej použije, tak se právním snahám příbuzných zemřelé dívky bude zhluboka chechtat hlasem Fantomase. S ohledem na link výše, zjevně videa z nehod nejsou v rozporu s právem na ochranu soukromí a památky obětí.

   Vymazat
  15. Opakuji, že takto není právní úprava v České republice konstruována. Posuzovat se nebude, od koho a za jakých okolností BESIP záznam získal, ale že ho vystavil způsobem, jímž působí zásah do osobnostního/postmortální práva těch dvou. Theoreticky je možné, že by se posuzoval i případný "disclaimer" na sociální síti, ale výsledek mám za krajně nejistý a BESIPu spíše nepříznivý.

   Tento princip jste mohl sledovat "v přímém přenosu" v probíhajícím sporu s Davidem Navarou: argument, že někde video pouze převzal a nenatočil, se v procesním diskursu ani neobjevil, protože by nemohl uspět. Každý, kdo zveřejní, odpovídá zvlášť (a ovšem, pokud přitom ještě poruší autorské právo, je odpovědný i za to, nad rámec zásahu do osobnostního práva).

   Vymazat
  16. Ale to já chápu, že šíření a použití soukromého, kradeného, nelegálně nahraného (skrytou kamerou apod.), či nevhodně upraveného videa toto splňuje, jenže tohle je zcela jiný případ.

   Tohle video je veřejné, natočené a zveřejněné "live" přímo potrefenými osobami. Video neobsahuje ani jejich jména, rodinné údaje, SPZ auta, ani extrémně drastické či kompromitující záběry. BESIP jednoduše řekne, že video získal online od autorek, a že v době, kdy jej získal, autorky samotnou formou zveřejnění souhlasily s jeho použitím. A šmytec. Pochybuji, že takový implicitní souhlas se dá retroaktivně účinně odvolat nebo že rodina zesnulé do toho má co kecat.

   Ten známější David Navara je šachista. O tom druhém nic moc nevím.

   Vymazat
 2. krom toho , zatáčka je zřejmě opačně/nedostatečně klopena .. jestlipak splňukje příčný náklon v souladu s normami a povolenou rychlostí ?

  OdpovědětVymazat
 3. Uzunoglu: Dne 22.6.2017 byl MUDr. Yekta Uzunoglu u OS Praha-východ odsouzen v trestním řízení za křivé obvinění (křivě obvinil vlastní manželku z přípravy nájemné vraždy jeho osoby) a pomluvu (vlastní manželky), vše s cílem získat do vlastní péče nezletilou dceru a manželku. Chtěl ji potrestat za to, že jej opustila po jím páchaném domácím násilí. Trest 3 roky s podmínkou na 5 let, zaplacení za nemajetkovou újmu své manželce ve výši 300.000,-Kč apravidelný dohled Probační a mediační služby VS-ČR,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nerozumím, jak to souvisí s thematem mého postu. Uzunoglu i jeho bývalá manželka jsou jeden za 18, druhý bez 2 za 20, a byl-li kdokoli z nich odsouzen, v soukromí to oslavím; psát o tom arci nemíním.

   Vymazat
 4. A co pane Pecino a ostatní diskutující tento případ: Někdo, kdo není dědicem ani osobou blízkou k zemřelému, pořídil z domu zemřelého fotky po jeho úmrtí a pak je zveřejnil bez souhlasu dědice - syna zemřelého. Je to nepřípustný zásah do práva syna zemřelého na posmrtnou ochranu zemřelého či jiných práv, navíc syn nabyl vlastnictví onoho domu, kde předtím zemřelý žil?! Jedná se o skutečný případ.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ochara osobnostního práva žijící osoby a její památky je dost podobná, tedy záleží na tom, jaké povahy jsou ty fotografie. Pro analysu bych musel znát podrobnosti.

   Vymazat
 5. Omlouvám se předem za narušení debaty o subtilních nuancích právních (mimochodem, pokud Večerníček každý večer rozhazuje svoje autorské dílo ve formě listu papíru kolem sebe, je potom legální jej číst, seznamovat s jeho obsahem svoje známé a dokonce jej dále rozšiřovat i bez souhlasu Večerníčka?)
  a chtěl bych se zeptat na něco technicky přízemního.

  Všimli jste si, že ty dvě osoby v autě sedí tak, jako by šlo o britský vůz s řízením na pravé straně? Předpokládám, že jde o standardní auto, a k zrcadlení došlo až při uploadu na FB, ale naprosto nechápu účel takové funkcionality.
  Netočí se tak filmy, nefotí fotky - proč to FB dělá?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rovněž jsem se nad tím podivoval. Tato úprava se dělá obvykle s naivním úmyslem, aby majitel autorských práv své dílo nepoznal, ano je uploadováno na web, zde účel seznatelný není; nejspíš chybné nastavení kdesi v kameře nebo streamovací aplikaci.

   Vymazat
  2. Jde s velkou pravděpodobností o (konfigurovatelnou) fíčuru přední kamery mobilu, který tak emuluje kosmetické zrcátko. FB s tím nemá nic společného.

   Vymazat
  3. Zkuste si to. Posaďte se, podívejte se, co máte po pravé a co po levé ruce, vezměte mobil, natočte si kousek přední kamerou a pak přehrejte. Zatím všem vyšla normálně orientovaná scéna.
   Myslím, že převrácení vzniklo až při uploadu na FB (sám jej nepoužívám, tak to nemohu ověřit). Prý jsou tam ale ikony na převracení obrazu. Proč tam jsou? Pochopil bych otočení, aby se kompenzovala poloha při natáčení naležato/nastojato, ale nač je dobré převracení?

   Vymazat
  4. Anebo to může být tak, že při streamování videa na FB se posílá právě ten obraz zrcadlový a ty přepínače na GUI FB jsou tam právě proto, aby ze zrcátka udělaly normální video?

   Vymazat
  5. nač je dobré převracení?

   1. Aby tam bylo víc tlačítek (a programátor si mohl víc naúčtovat).

   2. Pro situaci, kdy se vysílá záběr snímaný přes zrcadlo; prakticky si takovou situaci představit neumím, tedy bude zřejmě správně možnost 1.

   Vymazat
  6. Ne, to je kvůli tomu, abyste se vy (když to natáčíte) viděl jako v zrcadle a nebyl zmatený.

   Mělo by jít nastavit, že výstup je ale naopak.

   Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>