DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 12. května 2017

Jak logicky označovat právní předpisy aneb BývOZ, NOZ a druhové jejich

Léta letoucí, roky rokoucí upozorňuji, že jest nesmyslem nikoli kvadraturním, ale přímo exponenciálním používat ve zkratkách označujících právní předpisy písmenu N, míníc, že jde o předpis nový. Zákony odcházejí a přicházejí, avšak texty o nich pojednávající přetrvávají, a kdo bude v takovém roce 2050 hledat, který občanský zákoník byl v r. 2017 nový a který starý? Korunu této temporální zkratkitidě nasadily Zuzana Gajdošová a Eliška Gorčicová, použivše ve svém textu o hlukových imisích pro zrušený občanský zákoník zkratku BývOZ.

Jistě, technicky vzato můžeme jako referenci použít cokoli, bude-li to v textu jednoznačné, příkladmo YUP88 nebo Beruška, ale smysl mají jen takové zkratky, ze kterých bude význam snadno patrný.

Nikdy jsem proto např. nepřijal nejednoznačné zkratky OZ pro občanský a ObZ pro obchodní zákoník, ale vždy pečlivě vypisoval ObčZ a ObchZ, a pokud by mohlo dojít k záměně dvou předpisů, aniž to mohlo být jednoduše reflektováno zkratkou, využíval jsem sufix za lomítkem: ObčZ/1964 nebo TrZ/1961.

Táži se: je nabytí právnické vzdělání skutečně vždy a nevratně spojeno s komplexem kognitivních dysfunkcí lidského mozku, anebo je to prostě tak, že komu to logicky nemyslí, jde na práva?

255 komentářů:

 1. V odpověď na vaši otázku: Nemyslím si, protože třeba v kanonickém právu jsou dva předpisy s totožnou zkratkou, starý Corpus Iuris Canonici, derogovaný pozdějším Codexem Iuris Canonici. Standardně se v češtině označují CIC/1917 a CIC/1983 a ne třeba CorIC a CodIC nebo nový CIC, starý CIC.
  (BTW: A přestože neexistuje žádný předcházející kodex pro východní katolické církve, užívá se stejný formát pro CCEO/1990 (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium).)

  A čeští kanoničtí právníci jsou také vystudovaní právníci (vizte naše přední kanonisty jako je R. D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, nebo ARP Prof. JUDr. Rajmund Jiří Tretera, OP či R. D. Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, OPraem [ve všech případech jsem vynechal tuny velkých doktorátů za jmény].
  Všichni ti pánové vystudovali (jak vidno) práva a přesto používají relativně normální nomenklaturu. Chyba v matrixu bude někde jinde...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale to je přece úplně jiný případ! Např. pro OSŘ samozřejmě užívám zkratku OSŘ a ne ObčSoudŘ! Prodlužuji tam, kde by to vedlo ke dvojznačnosti, a u dvojpísmenných zkratek, které mám za potenciálně dvojznačné imanentně: ExŘ, TrŘ apod.

   Vymazat
  2. abba Hiarion - s tím CIC/1917 a CIC/1983 máte samozřejmě pravdu, ale Corpus Iuris Canonici nebyl "starý" kodex promulgovaný v roce 1917, nýbrž (slovy Ottova slovníku naučného) "obvyklý bibliografický název nejdůležitějších sbírek práva kanonického, nikoli označení výhradně platného úhrnku zákonníků církve. Skládá se ze sbírky soukromé, zvané Decretum Gratiani, ze tří zákonníků papežských nestejné povahy a ze dvou soukromých seřadění dekretálií papežských." V každém případě se jedná o dílo formálně ukončené v roce 1503 resp. 1582, které bylo nahrazeno právě piobenediktinským kodexem z roku 1917.

   Ste Sta

   Vymazat
 2. Dovoluji si arci podotknout, že termín "zkratkitida" je terminologicky nesprávný, jelikož jest zvyklým usem tvořit názvy zánětů kombinací řeckého kmene a latinské přípony. Správně by se tedy měla tato nemoc jmenovat "syntomografitida" nebo tak nějak (nebyv v řečtině dostatečně vzdělán, za správnost zcela neručím). Z etiopatogenetického hlediska bohužel ani toto není správné, neboť by kmen měl označovat postižený orgán, nikoli symptom. Zde se však dostáváme do slepé uličky, neboť orgán, jehož postižení je zodpovědné za uvedený symptom, není podle EBM identifikován. Ba ani není zcela zřejmé, zda jde o -itidu či -osu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za užitečné informace! Zda jde o hnisavý zánět zkratky, nevím, ale rozhodně jde o chorobu nakažlivou. Přenáší se mezi právníky, nejčastěji četbou.

   Vymazat
 3. Na toto důležité téma zasedlo i zasloužilé kolegium NS, které se usneslo na označeních "obč. zák." a "o. z.": http://vrcha.webnode.cz/news/k-oznacovani-stareho-a-noveho-obcanskeho-zakoniku/ MB

  OdpovědětVymazat
 4. On by stačil kurz vyšší matematiky na úrovni alespoň ČVUT jako povinný pro všechny VŠ – to by ubylo bohorovných idiotů ve všech oborech!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, co se učí dnes na ČVUT, ale ta matematika, kterou jsem prošel na sesterské VUT, je zcela objektivně daleko za horizontem schopností studentů netechnických a ne- matematicko-fyzikálních oborů. A ani není důvod, aby se to učili.

   Ony by stačily základy logiky, statistiky a pravděpodobnosti, zejména rozdíl mezi implikací a korelací, trojčlenka a procenta. A pár cvičení ze slovních úloh. Něco na úrovni slabší maturity z matematiky for dummies.

   I to je ale bohužel mimo schopnosti většiny humanitárních eurostudentů.

   Vymazat
  2. Dovolil bych si připomenout, že třeba Angela Merkelová je jaderná fyzička, která pracovala v oboru kvantové chemie. A nijak moc to nepomohlo k menší katastrofě.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  3. Podívejte se, kolik matematiků na čele s TP tu nerozumí úročení. Komu není shůry dáno, v pokoutnictví nekoupí.

   A mně stačí mat fyz gympl.

   Yossi

   Vymazat
  4. Díky, Yossi, takhle mi zpříjemnit páteční odpoledne, to je od vás fakt milé. Skutečně jsem se rozchechtal při představě, jak si my dva povídáme něco, příkladmo, o složeném úročení (složitější themata, jako parciální diferenciální rovnice, ani neuvažuji).

   Vymazat
  5. Máte oba pravdu, pánové, bohužel. Jenom s hrůzou v očích doplňuji, že základy Booleovy algebry a zmíněnou trojčlenku a procenta jsme probírali již hluboko na škole obecné. Té Booleově algebře se tehdy říkalo "množiny".

   Jak to teď vypadá na ČVUT? No, berou skoro každého, kdo tam ještě chce. Kdysi to bývalo běžně 1:x, kde x>10.

   Vymazat
  6. Tak schválně, Yossi: Podmínky platnosti Zákonu síly pro volný pád, znáte?

   Vymazat
  7. Anonymní: Já mám za sebou v minulosti úspěšně ukončenou náročnou technickou školu. Už si napamtuji, kolik brali, a pamatuji si, že po 1. ročníku nás zůstala necelá třetina.

   Nicméně chápu, proč se mladým na technické školy nechce. Jednak jsou náročné a ne každý na ní má. A druhak absolvováním takové školy lepší kariérní pozici nezískají, a platy těchto profesí jsou v ČR ostudně nízké. Musíte zdrhnout do zahraničí, protože česká vláda se snaží udělat z ČR levnou montovnu a semeniště aktivistů a úředníků.

   ---

   Zpět k tématu: Bohatě stačí povinná přísná státní maturita z matematiky. Státní maturity je jedna z nejlepších věcí, co může existovat.

   A pokud padne SCIO a Štefl a jeho vliv, který je asi nejhorším subjektem působícím na poli školních zkoušek, mnohé se zlepší.

   ---

   Yossi mě také rozesmál. Aspoň je sranda.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  8. No pokud jste se tu matiku naučil podobně kvalitně jako to právo, smáli bychom se asi oba. Ale jen jeden kvůli Dunning Krugerovi. ;)

   Yossi

   Vymazat
  9. Pokud se vašeho hodnocení toho, jak ovládám právo, týká, milý Yossi, nevím, z jakého důvodu, ale jaksi mi to připomnělo staré, ale dobré dictum vyučujícího na vojenské kathedře: "A tím, že jsem to řekl, jsem to také dokázal."

   Vymazat
  10. Nikoli, hodnotím to z Vašich nezdařilých výstupů na téma OŠR, exekucí a insolvencí. Tam holt nefunguje pohádkařství a urážky soudců jako u hrátek s PEX.

   Yossi

   Vymazat
 5. Pokud si vzpomínám, tak v 80/90 letech se učil předmět statistika a teorie řízení. Odnesl jsem si z toho že existují různé průměry např. mzdy za nejdůležitější informaci považuji to, že "nechat vyhnít" se vznešeně označuje slovem kunktace. Jinak jsem toho názoru, že pan Pecina má sice v obecné rovině pravdu, ale jestli je nějaký zákon v rozhodnutí označen tak či onak - nejde o dílo trvalé hodnoty s obecným přesahem, hlavně když tomu rozumí účastníci. Čili pokud jde o srozumitelnost rozhodnutí, označení právní normy je asi ten nejmenší problém.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Pecina nechápe, že to označení "Nový" je spíše marketinkové a reklamní, které má pomoci prosazení. Je to amerikanizace přístupu k věcem, kde líbivý název je více než obsah.

   Když se pan Pecina podívá, že v USA jakékoli označování věcí zamotali tak, že je k tomu třeba doktorát z atomové fyziky. Třeba je obyčejné označování průměrů drátů (AWG - American Wire Gauge)!

   Zásadně se skloňuje takto: nový, super, hyper, mega, kultovní. Používá se to u všech oborů, nejviditelnější je to u filmů a obchodů. U zákonů se to také ujme. :-)

   Jinak já sám pro sebe interně si zákoníky označuji dvěma písmeny a případně dvojčíslím roku. OčZ a ObZ je rozluštitelné. OčZ/12 a Oč/64 je také dostatečné.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  2. Nový ObčZ není úplně to samé jako Nový Ariel, ale je fakt, že marketingu kolem něj bylo až nepříjemně moc.

   Vymazat
  3. Tomáš Pecina: Já se moc obávám, že pro zákonodárce jsou zákony produkovány stejně jako prací prášky v Procter&Gamble.

   "Nový občanský zákoník" má být marketinkový termín, který převzali právníci. A dokud se OčZ úplně nepřepíše, bude to stále - i po novelách - NOZ.

   Pokud je následující pravda, a není to jen výmysl blogera, tak se to vyřešilo asi nejhorším možným způsobem:

   http://vrcha.webnode.cz/news/k-oznacovani-stareho-a-noveho-obcanskeho-zakoniku/

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
 6. Vstup do právnického stavu je hlavně nevratně spojen s masivním užíváním "kdy tento" a používáním zkratky "fa." s tečkou.
  BTW, proč právníci píší "odvolání do", když normálně by mělo být "odvolání proti"?

  OdpovědětVymazat
 7. Nástupem do právnické funkce především nevratně začne masové užívání obratu "kdy tento".
  Mimochodem, proč se v právních dokumentech tak často říká "odvolání do", když normálně česky by mělo být "odvolání proti"?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stejně tak "zrušuje se" namísto "ruší se". Plus nadměrné používání a oslovování ve 3. osobě.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
 8. Tak to jsou tedy ale velice zavazna obvineni co tady pan advokat trollbacka presentuje. Vzhledem k tomu, kolik lidi pouziva Pecinovy pravni nastroje, by bo zahodno vysvetlit. Jinak si nemohu nepovsimnout jakostniho posunu jeho utoku. Toto jiz nejsou bezne trollovy blaboly, ale zavazna narceni. Asi byl urazen nezajmem o jeho nazory. Coz mi tak odpovida jeho osobnostnimu profilu.

  FB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není, myslím, nutné zabývat se každým blbem v diskusi. Prostě ho ignorujte.

   Vymazat
  2. Otravuje vzduch, uráží. Znehodnocuje kdysi tak kvalitní diskuse. Snižuje úroveň. To je škoda.

   Vymazat
  3. Pane Pecino, blb jste hlavně Vy sám, když lidi, co Váš nezbožňují, označujete za blby.

   Yossi

   Vymazat
  4. Koukal jsem Yossi, ze jste si kratil vikend diskuzi na FcB profilu Kouzelnika GP-musim otevrene priznat, ze nic podobneho jsem v poslednich 5ti letech, vazne nevidel. Takhle jsem se dlouho nepobavil.
   Neocon

   Vymazat
  5. Blbem jistě jsem, pro mnohé, snad pro většinu. Je třeba arci podrotknout, že od vás ponesu toto označení statečně, ba s jistou hrdostí.

   Vymazat
  6. ad Neocon:

   Byl to krásný výlet do světa duševního mrzáka, no tak snad ho konečně vyrazí.

   Yossi

   Vymazat
  7. Ano, ve smyslu "Nebuď blbej!", tedy v jakémsi návodu k oportunismu. Jinak ovšem nikoli. To Yossi nemůže nikdy pochopit, je to v podstatě ubohé zviřátko.

   Vymazat
  8. Ackoliv jsem byl cely svuj zivot zastance toho, ze by nikdo nemel nikoho vyhazovat za to, jak vypada, co si mysli, co rika, jakou ma historii, zda-li nekdy sedel, nebo naopak nikdy nemel ani pokutu za rychlou jizdu,
   tak po precteni toho "obsahu", coz se neda nazvat dizkusi, pevne doufam, ze Kouzelnik sveho cile dosahne a skonci tak, jak jsem predpovidal a kam patri-na linku v Pepsi v Kolbenove.

   Neocon

   Vymazat
  9. Toho se nedočkáte, má trafiku na ÚOOÚ, to je nadosmrti i při míře právní neznalosti, jakou oplývá.

   Yossi

   Vymazat
  10. Nic netrva vecne...

   Vymazat
  11. S Yossim bylo k vydržení, dokud jsem v rámci Měsíce boje proti internetovým trollům nedemonstroval, jak neethicky si ve své praxi počíná. Od té doby je nesnesitelný, a pokud se neuklidní, skončí to vyhazovem z blogu.

   Vymazat
  12. Ano, máte pravdu v tom, že předtím jsem měl alespoň nějakou iluzi o Vašich právních znalostech a charakteru.

   Poté jste ztratil ale jakýkoli respekt, stal jste se kašparem k smíchu a zařadil se někde mezi Hasenkopfa a Zvánovce. Vyhazujte, jak je libo, chápu, že kritika se na Vašem blogu nevede a je oplácena ad hominem tupinami.

   Yossi

   Vymazat
  13. Že o mně máte nízké mínění? Tak to skutečně nepřežiji!

   Vymazat
  14. Jezis, tak to je vtipne. On je doopravdy normalne psychicky labilni az naruseny. (!)

   FB

   Vymazat
  15. Vice k "mesici boje s internetovymi blby...eh...trolly" zde:
   http://paragraphos.pecina.cz/2017/04/kapitulace.html?m=1

   FB

   Vymazat
  16. Leon Kreutzfeld16. května 2017 9:38

   Otazka pro Yossiho:

   Omluvte, nesleduji vsechny diskuse ale tady v te: http://paragraphos.pecina.cz/2017/04/kapitulace.html?m=1 jste napsal: “Na tom, že z 15 % p. a. je za 20 let 300 %, mi nepřijde nic divné”.

   On ten urok v techhle exekucnich rizenich o kterych se bavite neni slozeny (uroky z uroku)? Slozeny 15% urok za 20 let je 1637%. Nechci vas nachytat, ptam se ze zajmu.

   Vymazat
  17. ad FB:

   Nebuďte na TP tak přísný, narušený nebude, je to jen klasická lidská malaost a závist spojená s laickým nepochopením problematiky.

   Yossi

   Vymazat
  18. ad LK:

   Úročení úroků musíte mít sjednáno, od 2004 do 2014 to dokonce ani nešlo, ale bylo to možné obejít ujednáním, že úroky se stávají součástí jistiny. Konkrétní případy komentovat nemohu, mohu jen říct, že pokud máte ve smlouvě 15 % p.a. a nic víc, tak nemůžete chtít úrok z úroků.

   Yossi

   Vymazat
  19. LK: Gigantické výše splátek se nedosahuje komposicí úroků, to by bylo problematické jako podle starého, tak nového ObčZ; vtip je v pořadí, ve kterém se splácí. Když si sjednáte, že se splácí nejprve úrok a potom jistina, což je samo o sobě v souladu se zákonem i s pravidlem, že nejdřív se splácí nejméně zajištěná složka pohledávky, i z relativně únosného úroku 13–15 % p. a. máte rázem zlatý důl: jako v diskutovaném případě, 23 let úrok, 7 let jistinu.

   Vymazat
  20. Leon Kreutzfeld16. května 2017 12:45

   Dekuji za odpoved panove.

   Docela by bylo zajimave vedet co vedlo zakonodarce k tomu zprasit to hned dvakrat. Jednou ve prospech dluzniku, ze urok se nesklada (jako kdyz vyhrajete ve skorapkach prvni kolo), podruhe ve prospech veritelu, ze nejprve se splaci pouze urok (jako kdyz ve skorapkach pozdeji prohrajete cely statek).

   Pro urcite % dluzniku muze byt v podstate dozivotne nemozne umorit pujcku (uz stari Rimane uvrhli dluznika do otroctvi).

   S timto dluznim prumyslem nemam zadne zkusenosti jak je to v jinych zemich, ale tohle vypada jako docela ostra past na hejly.

   Vymazat
  21. Není to tak i se splácením státního dluhu? Oni tomu neříkají splácení úroku, nýbrž "obsluha dluhu".

   Vymazat
  22. Nicmene ve starem Rime byly usurae usurarum zakazany. ;) Fb

   Vymazat
  23. LK:

   "Pro urcite % dluzniku muze byt v podstate dozivotne nemozne umorit pujcku (uz stari Rimane uvrhli dluznika do otroctvi)."

   Proto taky zák. o spotřebitelském úvěru dává právo spotřebiteli splatit předčasně úvěr s tím, že nemusí hradit nesplacené příslušenství, nýbrž pouze řádově nižší náhradu nákladů předčasného splacení.

   A pokud je příliš zadlužení, aby dosáhl na takové refinancování, je tu to panem Pecinou zatracované oddlužení.

   Yossi

   Vymazat
  24. Ale podstata veci byla, ze pani jiz byla tak zasekana, ze vubec nemela tu pujcku (zadnou pujcku) dostat. NIkde ve svete by ji nikdo nepujcil ani penny.

   A jelikoz to ta Kyperska firma, (vsadim se, ze s prazskymi vlastniky), celou dobu vedela a slo ji pouze o ten byt, ktery se zahadne v Praze po krizi prodal za 1.6 mil.Kc, (zajimalo by me, za kolik ho ve skutecne pote preprodali) tak to je zneuziti tisne jako krava a ty smejdi by nemeli dostat vubec nic a Yossi, i kdyz tam neni ohlasovaci povinost, mel podat tr.oznameni. Coz se evidentne nestalo a co hur, ani to nemel nikdy v planu.

   Neocon

   Vymazat
  25. ad neocon:

   Pokud si myslíte, že mělo být někdo podáno TO a nebylo, konejte. Víc nelze k Vašemu mimoprávnímu blábolní dodat.

   Yossi

   Vymazat
  26. Vas problem Yossi je, ze pisete vzdy a to bez vyjimky, kdyz se Vam neco nehodi do kramu, prilis obecne.

   Mohl by jste me tedy rici, Yossi, jen jednou, co jsem v mem pripspevku uvedl spatne? Kde jsem se mylil? V cem jsem lhal? Co je konkretne blabol?

   Neco jako- "u tr.cinu lichvy JE ohlasovaci povinnost", nebo "v US ci na zapade by dotycna pani DOSTALA dalsi pujcku", nebo "byt NEBYL prodan za 1.6 mil v Praze", nebo "Kyperske firme neslo o ten kvartyr, nybrz jen chteli pomoci slecne/pani ".

   Prosim, Yossi, bez ironie a urazky-opravte mne, v cem a kde jsou ty blaboly, rad se od Vas poucim a jeste radeji se omluvim.

   Neocon

   Vymazat
  27. Problém je, Neocone, že nemáte právnické vzdělání. Jinak byste, stejně jako Yossi, okamžitě viděl, že paní není obětí lichvářů, ale nezodpovědnou dlužnicí, která byla jen spravedlivě potrestána za to, že neměla dost peněz a vzala si 1,1 mil. Kč úvěru, několikasettisícovou spátkou, ztrátou bytu, jenž samotný měl několikanásobně vyšší hodnotu než celá jistina, pěti lety života z minimální mzdy, kdy co vydělá, odevzdá věřitelům, a navíc, ale to je opravdu jen "třešnička na dortu", pokutou 60 tis. Kč Yossimu za to, jak dojemně o ni bude těch pět let pečovat. Právník nevidí nic než spravedlnost a průchod práva.

   Vymazat
  28. Leon Kreutzfeld16. května 2017 14:07

   Gogo, pokud vim tak se u kazdeho dluhu obvykle/v principu nejprve obsluhuji poplatky, pak urok a jistina jako posledni.

   Stat ma skoro vzdycky dost penez, takze jestli si vybere obslouzit jenom urok, tak je to potom asi jeho volba.

   Tady se ale bavime o subjektech, kteri nejsou schopny dluh obsluhovat, tudiz uplatnovat toto poradi v takove situaci je imho past, ze ktere neni uniku.

   Vymazat
  29. ad neocon:

   Nemůžu, protože mám ze zákona mlčenlivost.

   TO podáte?

   Yossi

   Vymazat
  30. TP:

   Vidím, že dokážete klesnout ještě hloubž. Pokračujte, je to zajímavá sonda do úrovně Vaší ubohosti.

   Yossi

   Vymazat
  31. Jak mlcenlivost? Ja se Vas neptal na nic konkretniho z teto kauzy, protoze odpoved by byla stejna, jakou jste dal opakovane nejen Gogovi.

   Mate mlcenlivost se vyjadrovat k tomu, obecne, zda-li zasekany/predluzeny clovek muze dostat na zapad od Plzne dalsi pujcku?
   Nebo snad se ta Vase mlcenlivost vztahuje k tomu, aby jste nevedel, kolik je trzni cena bytu ve Vrsovicich, v roce 2014, (pokud se nepletu)?
   Nebo mate mlcenlivost k tomu, zda-li tr.cin lichvy spada po ohlasovaci povinnost?

   Jisteze nepodam.
   Neocon

   Vymazat
  32. TP: Ja vim, take jsem se tim nikdy netajil, proto sem chodim, abych se necemu priucil.
   No, ono to vypada jako nejaka nemoc, (infekce, virus) kterou/ry tam clovek tak nejak automaticky, otazka, zda hned na zacatku, nebo az kdyz nastoupi nekam jako koncipient, chytne.
   Cest svetlym vyjimkam, ale je to prinejmensim zvlastni, ta strasna uniformovitost a masovost.

   Neocon

   Vymazat
  33. Zkoušel jsem to s Vámi i obecně, ale podobně jako TP, jste nebyl schopen pochopit základní právní věci jako je úročení, tíseň, lichva, dobré mravy nebo postupy popírání pohledávek. Takže bohužel, komu není rady, tomu není pomoci. Krochkejte si tady s TP blahem, i když tomu nerozumíte ani po obecné stránce ani vzhledem ke konkrétnímu případu.

   P.S. Ten virus porozumění právu nechytne na PrF každý, koukněte na Zvánovce a Hasenkopfa.

   Yossi

   Vymazat
  34. Yossi, zase jste z toho utekl, a zase jste neodpovedel.

   Kolikrat se Vam zde stalo, ze jste se me na neco zeptal, a ja budto neodpovedel, nebo odpovedel, ale na neco jineho? Vase odpoved bude zaporna, tedy Vas jen prosim, oplatte mi stejnpou minci, a prosim Vas jen o obecne odpovedi, nic vic.

   1) mate tuseni, jaka byla bezna trzni cena 2 pokojoveho bytu v zastavbe ve Vrsovicich, v roce 2014?
   2) Myslite si, ze by nekdo takhle zasekany, jako Vase slecna/pani, o kterou se tak mile starate, mohla dostat na Zapade, ci v US, dalsi pujcku?
   3) Napsal jsem lez/nepravdu, kdyz jsem uvedl, ze u tr.cinu lichvy NENI ohlasovaci povinnost?

   Kouzelnika bych do toho netahal, ten chytnul uplne jiny virus, obavam se, ze na neho neni lek.
   U Vas je na druhe strane alespon sance, ze to, co pisete, nemyslite vazne a jen sam sebe docasne presvedcujete o spravnosti Vaseho chvoani.

   Neocon

   Vymazat
  35. Je to podle mého částečně obrana zbytku lidské osobnosti proti svinstvu, na kterém se sám podílí. Nejčastěji je únikem nepovažovat oběť za sobě rovného (nejčastější u náboženských nebo etnických konfliktů), nebo formální výmluva typu, že "má analogickou šanci zničit on mě, já jen budu lepší" nebo "u soudu máme rovné šance, rozhodne soud", nebo jak tady předvedl Yossi "jestli máte pochybnosti, udejte mě" s vědomím, že svinstvo je reálně nepostižitelné, oponent neobeznámený, ale ve výsledku Yossi cítí výhru, když všichni sklapli a nikdo ho neudal. Bachaře v koncentráku taky nikdo neudává a on se taky cítí lepším člověkem, protože dodržuje předpisy.
   Tomuto přístupu taky nahrává přechod soudního řízení od vyšetřovacího k arbitrážnímu, kdy jednak dacan snadno přenechá odpovědnost na soudu (jen mu poskytne data) a naopak soudce necítí odpovědnost za osudy lidí, protože přece není jeho povinností případ pochopit do detailů.. on jen dělá rozhodčího stranám a obě mají formálně stejnou šanci a není jeho vina, že jeden z nich doufá ve očividnou spravedlnost, kdežto druhý má zvládnutou technologii procesu.

   Vymazat
  36. Ano, tak to vidim presne i ja-je to jen obrana typu dealera drog-"nedelam vubec nic spatneho-koupil si to preci dobrovolne a hlavne, kdybych mu to neprodal ja, tak si to koupil od nekoho jineho".

   Neocon

   Vymazat
  37. Je super, jak měníte každým postem ty dotazy. :D Už to je důvod, proč se na ně ode mně odpovědi nedočkáte, o jejich manipulativnosti a irelevanci k tématu ani nemluvě.

   Takže se zeptám potřetí, zatím od toho dotazu utíkáte - podáte TO nebo ne? Řekl jste, že něco je dle Vás na TO, proč ho tedy nepodáte a požadujete, aby ho podal někdo, kdo tam TČ nevidí? A kdo se vám snažil dopodrobna vysvětlit, co je a co není TČ lichvy.

   Yossi

   Vymazat
  38. 14.19 Jisteze nepodam.

   Spatne ctete, Yossi? Vzdyt jsem Vam odpovedel hned, jak jste se zeptal-pro jistotu, protoze to neni od Vas poprve, mate moji odpoved jeste jednou, viz.vyse.

   Nepozaduji, abu ho podal nekdo jiny-napsal jsem, ze jste ho nepodal-to jsou 2 rodilne veci.

   Dotazy jsou stale stejne, po 4te pro Vas, ackoliv necekam, ze na ne odpovite:

   1) mate tuseni, jaka byla bezna trzni cena 2 pokojoveho bytu v zastavbe ve Vrsovicich, v roce 2014?
   2) Myslite si, ze by nekdo takhle zasekany, jako Vase slecna/pani, o kterou se tak mile starate, mohla dostat na Zapade, ci v US, dalsi pujcku?
   3) Napsal jsem lez/nepravdu, kdyz jsem uvedl, ze u tr.cinu lichvy NENI ohlasovaci povinnost?

   Neocon

   Vymazat
  39. Leon Kreutzfeld16. května 2017 15:40

   Yossi, mel byste Neoconovi na ty otazky uprimne odpovedet. Jinak to bude vypadat, ze se zase trapne kroutite jako tenkrat pri debate o svobode projevu, kdyz jste mi nabizel, ze mi odpovite soukrome, ale ne verejne.

   Pak se nedivte, ze Vas lide povazuji za trolla.

   Vymazat
  40. LK:
   Na 1 mu můžu odpovědět obecně, že mám přehled o cenách nemovitostí v Praze. Nevím, k čemu mu to ale bude.
   Na 2 mu odpovědět nemůžu, protože se již týká konkrétní věci. Kdyby se zeptal obecně, zda někdo zadlužený dostane na západ od nás půjčku, pokud může ručit domem, tak bych řekl, že ano, dostane.
   U 3 jsem nikdy netvrdil, že lže, a klidně mu potvrdím, že ohlašovací povinnost nemá, ale vidíte, jak dosáhl svého? Vymyslel si zcela absurdní dotazy, které se vůbec netýkají merita věci a teď se na nich kroutí.

   Yossi

   Vymazat
  41. Neocon:

   A proč ho nepodáte? Jak můžete někoho obviňovat z morálního selhání, když sám nekonáte to, co jinému doporučujete?

   Yossi

   Vymazat
  42. "Kdyby se zeptal obecně, zda někdo zadlužený dostane na západ od nás půjčku, pokud může ručit domem, tak bych řekl, že ano, dostane"

   Tak to jo, tak si zkuste s rozsekanym kreditem, s radou exekuci, aby jste to lepe pochopil, jit v US zadat o hypoteku/pujcku, treba i zpetnou. A pak me dejte vedet-pokud Vam to dopadne, zaplatim Vam tyden v Bellagio ve Vegas a to i klidne v sezone.

   "Na 1 mu můžu odpovědět obecně, že mám přehled o cenách nemovitostí v Praze".

   Takze neprimo naznacujete/priznavate, ze to nebylo za cenu trzni a ze velmi pravdepodobne ji tu pujcku dali, jen aby se dostali ke kvartyru a zneuzili tak jeji tisne. O primerenosti se ani nezminuji.

   "U 3 jsem nikdy netvrdil, že lže, a klidně mu potvrdím, že ohlašovací povinnost nemá, ale vidíte, jak dosáhl svého? "

   Nedosahnul jsem sveho, to bude, az uznate, ze tohle je prasarna a nema to v Zapadni civilisaci obdoby ever.

   Vubec Vas neobvinuji ze selhani, naopak tvrdim, ze se kazdy zivi, jak umi a to plati i na Vas.
   Nekonam, protoze ziji X tisic mil daleko a na rozdil od Vas jsem se te divce/zene, nemusel koukat do oci.
   Kdybych byl na Vasem miste, tak bych se k tomu stavel jinak-verte mi.

   Neocon

   Vymazat
  43. Trestným činem není to, co se děje běžně: případ Yossiho dlužnice není výjimečným, ale spíš typickým případem osoby, která spadne do osidel spotřebitelsko-úvěrového, exekučního a insolvenčního průmyslu.

   Problém je, jak správně naznačeno, v tom, že lidé, kteří se na jeho výnosech podílejí, si nejsou schopni připustit morální pochybení, resp. nedokážou se na situaci takto polapeného nešťastníka dívat jinak než prismatem "platného práva", a tedy tak, že jde o spravedlivě trestaného neobezřetného občana. Že je z takového pohledu ostatním dosti nevolno, není nic divného.

   Vymazat
  44. "Takze neprimo naznacujete/priznavate, ze to nebylo za cenu trzni a ze velmi pravdepodobne ji tu pujcku dali, jen aby se dostali ke kvartyru a zneuzili tak jeji tisne. O primerenosti se ani nezminuji."

   Vidíte LK. proč s ním není možné debatovat?

   Yossi

   Vymazat
  45. TP:

   Jen jeden dotaz - je dle Vás také nemorální být lékařem, který vydělává na léčbě rakoviny?

   Yossi

   Vymazat
  46. Oba vime Yossi, ac to zkousite na vsechny mozne strany, ze to byl podvod a ze to nebylo koser. (mysleno prodej bytu ve Vrsovicich za 1.6 mil.Kc v roce 2014).

   Neocon

   Vymazat
  47. Pacient s rakovinou dostane státem nařízeno platit "rakovinného správce", který na něho bude dohlížet a státem mu nařídí platit 1200 Kč/měsíčně - ať už ho pacient chce nebo nechce.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  48. Ano, dostane ošetřujícího lékaře a stát mu platí 60k+ měsíčně. A pokud ho pacient nechce, může umřít. Vidíte, že už tomu rozumíte.

   Yossi

   Vymazat
  49. Srovnavat nestastnika se smrtelnou nemoci, kdy se mu lekar snazi pomoci (netvrdim, ze vzdy 100%) s dobytky, kteri nestastnika okradli/oholili o vse, co mel a zazdili nejmene dalsi 2 generace v jeho rodine, to musite Yossi vazne frkat kazde 4 hodiny, 7 dni v tydnu.

   Jsem myslel, ze i pres Vase rozdilne nazory Vas lze povazovat za slusneho cloveka-mylil jsem se.

   Neocon

   Vymazat
  50. Yossi: Nedostane ošetřujícího lékaře. Může se rozhodnout léčit se sám. Může se rozhodnout léčit se stravou, homeopaticky, čínskou medicínou, šamanem s bubínky, nebo nic nedělat, nebo ... Stát zde nepodmiňuje žádnou povinnou platbu ani ze státního rozpočtu, ani z peněženky pacienta.

   Když se třeba pacient rozhodne řešit rakovinu soukromou modlidbou k Ježíšovi, Buddhovi nebo Alláhovi - a vynechat z toho lékaři i další lidi - může se tak rozhodnout, a neexistuje žádný "rakovinný správce" s povinnými poplatky.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  51. Insolvenční správce někoho "okradl/oholil o vse, co mel a zazdil nejmene dalsi 2 generace v jeho rodine"? Fakt se moc těším na to, až tady někdo z Vás bude schopen formulovat jediný relevantní rozdíl mezi prací ins. správce a lékaře léčícího smrtelně nemocné pacienty.

   Yossi

   Vymazat
  52. Yossi: Relevantní rozdíl je, že smrtelně nemocný pacient může lékaře odmítnout a neplatit ho. Může si o tom rozhodnout sám.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  53. Zadlužený člověk může odmítnout oddlužení, následky to bude mít mnohem menší než odmítnutí léčby u smrtelně nemocného. Nic lepšího nemáte?

   Yossi

   Vymazat
  54. Yossi: ... a pokud si zvolí oddlužení, může si vybrat svého insolvenčního správce a dohodnout se s ním na libovolné platbě - tak jak je to možné u lékaře.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  55. "tak jak je to možné u lékaře."

   Prosím Vás, na které onkologii je tohle v ČR možné?

   Yossi

   Vymazat
  56. Yossi-vazne spatne ctete, nebo mam psat madarsky? Nenapsal jsem, ze IS nekoho oholil.

   Dokonce jsem se Vas zde opakovane zastal, ze mene nez $40/mesic, coz je Vase odmena, je vhledem k Vasemu vzdelani, smesna castka.
   V US to je 3 hodinova cista mzda mekose bez papiru a bez anglictiny, nebo take pul hodinova mzda instalatera bez licence. A Vy to mate za cely mesic-wow.

   Take jsem zde psal, ze IS je ten posledni, na ktereho neco zbylo, jsou to jen drobne na cigara, ktere Vam z toho, jako poslednimu v retezci, bohuzel pro Vas, kapou.

   Jen jsem Vam napsal, ze srovnavat nekoho z toho, jak jste spravne uvadel, cancer systemu,jehoz jste pohunkem, s lekarem na okologii, (do jehoz role/srovnani, jste se sam skrome pasoval), chce frkat kazde 4 hodiny, protoze jinak si to neumim vysvetlit.

   Ale to, ze IS(IS) je hlavni vinik a hlavni prijemce penez z loupeze-to si vazne nemyslim a nikdy jsem to nenapsal.

   Neocon

   Vymazat
  57. Yossi: Helejte, když už sebe děláte blbce, bude lépe to utnout. Představte si, že jako pacient na naprosto každé onkologii spolurozhodujete, jakou léčbu přijmete a odmítnete. Pokud jste schopen v danou chvíli uvažovat, pak tuto možnost máte a lékař nesmí udělat nic proti vašemu souhlasu.

   Dále už na vaše idiotiny reagovat nebudu. Ale nechápu, jak s vašimi argumenty máte vůbec kuráž někomu říkat, že je slabý v právu.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  58. Yossi, a kdyz se vidite na urovni lekare na onkologii-tak kde je ten Vas boj? Kde je ta agresivni lecba a pomoc "pacientovi", cokoliv to vezme? Kde mate to-zkusit nemozne, treba to dobre dopadne? Kde je to souciteni s Vasim "pacientem" v tezkych chvilich?

   Vy nejste doktor, Vy jste divak, dost mozna tak akorat nocni vratny ve Fakultce, co zapisuje SPZetky vozidel a obcas za nejake drobne zavre oci.

   Neocon

   Vymazat
  59. Myslím, že je to výborné přirovnání: Yossi se vidí jako ten, kdo lidem pomáhá, protože jeho vidění reality je omezeno premisou, že co je podle platného práva, je zároveň automaticky spravedlivé. Yossi proto nevidí, že pomáhá graslům, ničemům, gaunerům, hajslům a různým všivákům proti slušným, někdy naivním lidem, a říká jím: "Vidíte, kdybyste se nedal/a okrást, nemusel/a jste takhle dopadnout." Pěkná sonda do duše českého právníka.

   Vymazat
  60. Leon Kreutzfeld17. května 2017 9:18

   Ja bych rekl, ze jeden ze zakladnich rozdilu mezi lekarem a insolvencnim spravcem je ten, ze rakovinu seslal na lidi dabel, zatimco ceske oddluzovaci regulace vymyslely politicke mrdky na zakazku financnim smejdum.

   Ale ta Yossiho alegorie je imho pripadna a zdali je moralni profitovat na lidske tisni musi resit rada lekaru, namatkou treba v americkem systemu zdravotniho pojisteni, ci treba v Brazilii, Senegalu nebo Bangladeshi, kde Vas dokonce nechaji na ulici zhebnout, pokud nejdriv nezaplatite!

   Proto mezi lekari a pravniky existuje instituce pro bono, aby se ti citlivejsi z nich nemuseli bat cely zivot pekla.

   Vymazat
  61. Jsem rád pánové, že jsem dokázal, co bylo zapotřebí. Nejste schopni uvést žádný relevantní argument, jen vágní hlouposti o tom, jak máte u léčby větší "svobodu" a možnost volby, protože smrt nebo přežití je dle Vás větší svoboda než oddlužení :D Slaměné panáky TP ponechávám již bez komentáře.

   LK:
   Léčbu rakoviny taky vymyslel člověk, podobně jako oddlužení. U lékaře jste schopen odlišit nemoc od léčby, u předlužení s tím mají někteří zde diskutující zjevný problém.

   Yossi

   Vymazat
  62. Výsledkem "léčby" je, že člověk, kterého už předtím zbavili veškerého majetku exekutoři, se za příslib, že mu ti, kteří ho okradli, dají pokoj, zaváže pět let poctivě pracovat a vše, co vydělá, kromě existenčního minima, jim odevzdat. Čímž se vykoupí. Yossi tomu asistuje, a ukrojí si kousek zisku i pro sebe, a snaží se sám sebe přesvědčit, že tomuto svinstvu nepomáhá, naopak "dlužníkovi" svými službami prospívá. Pěkné.

   Vymazat
  63. Leon Kreutzfeld17. května 2017 11:23

   Yossi, mozna az pravdepodobna financni devastace za ucelem oddluzeni nebo lecby rakoviny ale v obou pripadech NENI nutna.

   Je to pouze vysledek urcitych podminek danych kulturou a legislativou, ve ktere americky lekar nebo cesky insolvencni spravce pracuji. Existuji jine zpusoby jak oddluzit ci financovat lecbu.

   Otazka o moralnosti participace na takovem systemu jak jste ji polozil je spravna a neni jednoduche na ni odpovedet.

   Vymazat
  64. LK:

   Já stále netuším, co myslíte finanční devastací za účelem oddlužení. Ano, můžeme se samozřejmě bavit o tom, zda má odměnu správce platit přímo dlužník nebo třeba stát (třeba z výnosů sociálního pojištění). To je skutečně otázka hodná nějaké věcné debaty.

   Co je absurdita, je okopávání kotníků od TP, který kritizuje, že člověk za peníze pomáhá lidem, kteří jsou na tom špatně, přičemž ty důvody skončení v dluhové pasti jsou skutečně různé, nikoli černobílý výsledek zlé exekuční mafie (ta je asi tak reálná jako spiknutí Pravdy a Lásky). Podobnému svinstvu "bojující demokracie" v logice TP napomáhá sám TP svým pokoutničením, když potají tahá peníze od mladých nezkušených lidí stíhaných OČTŘ a zneužívá je na léčbu svého osobního mindráku.

   Je jedno, že oni si myslí, že jim pomáhá, věřitelé si myslí, že jim pomáhá, soud si myslí, že jim pomáhá, většina veřejnosti si imho myslí, že jim pomáhá. TP řekle, že nepomáhá, tak prostě NEPOMÁHÁ!!!

   Yossi

   Vymazat
  65. Prosím jeden příklad mladého nezkušeného člověka, ze kterého tahám peníze a zneužívám ho na léčbu svého mindráku. Děkuji.

   Vymazat
  66. LK: V systému, ve kterém je prosazováno bezpráví (lichva), máte možnost živit se buď tím, že bezprávní sám prosazujete (Yossi), nebo že proti němu bojujete (já). Je to až kitschovitě jednoduché.

   Vymazat
  67. "Prosím jeden příklad mladého nezkušeného člověka, ze kterého tahám peníze a zneužívám ho na léčbu svého mindráku. "

   Přesně tak, jak já prosazuji lichvu a bezpráví, takže u každého Vašeho klienta. LOL.

   Yossi

   Vymazat
  68. Měním názor – neblokujte Yossiho – který blog se může pyšnit obecním šaškem?

   Vymazat
  69. Strkat Yossimu do bot amoralitu je, na základě zde diskutovaných záležitostí zavádějící. To je jako vyčítat lékaři, že parazituje na svých nemocných - on jim tu nemoc nepřivodil.
   Pan Pecina profituje z existence extremismu a jistě to nedělá zadarmo. Jeho proklamovanou motivací je sice vysoce vyvinutý odpor k neprávu, ale může v tom být i více méně implicitní náklonost k jistým formám extremismu, a z něčeho taky musí žít.
   KH

   Vymazat
  70. KH: To bych se i docela hádal, že lékaři nepřivádějí pacientům nemoci.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  71. Víte, proto má smysl právě tyto věci demonstrovat na konkrétních případech. U pana Peciny se to většinou děje, u Yosse nikoliv. Důvod je zřejmý.
   Taky byste asi neměl primitivně zaměňovat hájení něčího práva na názor se souhlasem s tím názorem.

   Vymazat
  72. Jenze obv., ci obzalovany ma na vyber, zda-li se bude obhajovat sam, nebo si vezme ex-offace, nebo pozada, treba p. Pecinu, ci p. Kociho, nebo treba Sokola o jejich sluzby. Vse naprosto dobrovolne, na zaklade svobodneho rozhodnuti.

   Muzete mi vsak ukazat jednoho jedineho cloveka v Insolvenci, ktery ma stejnou volbu?
   Neocon

   Vymazat
  73. ad Miloslav Ponkrác:
   "To bych se i docela hádal, že lékaři nepřivádějí pacientům nemoci."
   A insolvenční správce ano? Kdyby se lékař měl chovat jako ins. správce dle TP, tak by asi měl jít třeba rozbít hubu prodejci cigaret, který přispěl k rakovině člověka, kterého léčí. Sice by to bylo protiprávní, ale zcela jistě dle TP morální, a když to lékař neudělá, tak jen parazituje na nemoci lidí!

   ad gogo:
   "Důvod je zřejmý." Ano, je jím to, že narozdíl od TP nejsem pokoutník, a tak mohu jednat jen dle práva a nemůžu si tedy psát blogísek, kde budu kydat, na koho se mi zachce a zveřejňovat info ze spisů, jak se mi zachce.

   Na neocona již nereaguji.

   Yossi

   Vymazat
  74. "Na neocona již nereaguji. "

   Co jineho Vam pane doktore, take zbyva, ze?

   Neocon

   Vymazat
  75. Gogo, Yossi je napadán ve věci konkrétního případu, jehož detaily neznáme. Nechápete, že Yossi ty detaily nemůže zveřejnit i kdyby chtěl?
   Napsal jsem "implicitní náklonnost k", nikoliv "souhlas s". Nechci obviňovat, nevím jak tomu je ve skutečnosti. Pouze jsem chtěl poukázat na umělý kontrast mezi ovečkou (TP) a vlkem (Y). (Nesplést s ovečkou, kterou si vyfabuloval neocon.)
   KH

   Vymazat
  76. Neocone, můžete vysvětlit váš argument svobodné volby? Proč by si někdo, komu hrozí insolvence nemohl svobodně zvolit právního zástupce?
   KH

   Vymazat
  77. KH:

   On myslí to, že si nemůže zvolit insolvenčního správce, to je samozřejmě pravda, a samozřejmě je to logické, protože není žádoucí, aby měl dlužník se správcem nějaký předchozí vztah. Exekutora ani soudce si taky nevybíráte. Ani toho lékaře na onkologii. Dokonce ani advokáta ex offo si nevybíráte, nýbrž Vám ho určí. Takže ten argument o "nesvobodě" je dost slabý, není to nijak zásadní skutečnost.

   Yossi

   Vymazat
  78. Yossi: Lékař v podstatě rozbíjí hubu prodejcům cigaret. Už jen tím, že nemlčí - a o nebezpečí kouření jasně mluví a uvádí vědecké důkazy.

   Nebýt tohoto, tak výrobci a prodejci cigaret jasně uvádějí v reklamách: "Zakuřte si, prospějete svému zdraví." Nyní je taková reklama trestná. Přitom přesně takové reklamy třeba v USA byly před stoletím zcela běžné.

   Každý kdo kouří nyní ví, že to zdraví neprospívá, a dále je to na něm - má svou vlastní vůli a svéprávnost.

   Také lékaři svým působením a osvětou o škodlivosti kouření dosáhli třebai toho, že podle zákona si desetiletý nemůže jít koupit marlborky. Prodavač mu je legálně nemůže prodat.

   Jinak řečeno, v rámci zákona bojuje lékař proti prodejcům cigaret stejně jako TP proti ... Rozbít hubu zákon nepovoluje. :-)

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  79. Proč by si někdo, komu hrozí insolvence nemohl svobodně zvolit právního zástupce?

   Může, ale nesmí mu (slušněji) zaplatit, jinak si na něj IS došlápne, kde na to vzal, když všechny jeho peníze patří do majetkové podstaty.

   Nedávno o tom psal, snad v BA, Žižlavský.

   Vymazat
  80. KH-odpovedel Vam spravne Yossi : "On myslí to, že si nemůže zvolit insolvenčního správce, to je samozřejmě pravda, a samozřejmě je to logické",

   akorat, ze ja mel na mysli, ze ho nemuzu odmitnout.

   Mohu odmitnout lekare, mohu odmitnout chemo, muzu jit domu a tam v klidu umrit, bez toho, abych mel 35 kilo, vypadal jak zombie a kazdych 20 minut zvracel.
   Mohu odmitnout prideleneho advokata, i kdyz jsem ve vazbe, ci me hrozi vysoky trest a nemam pravni vzdelani, mohu odmitnout sluzby p. Peciny, Yossiho, ci Kociho, to vsechno muzu a je to moje akce, moje operace a moje rozhodnuti.

   Ale nemohu odmitnout IS. Jiz vidite rozdil? (Hlavne sem prosim nepiste, jak jsem mohl odmitnout Insolvenci, a mohl i nadale na malem Meste se skolou povinnymi detmi, zustat pristich 20 let v exekuci s obcasnymi navstevami lupicu, jen aby me zdeptali).

   Neocon

   Vymazat
  81. Insolvenční řízení odmítnout nemůžete, dobrovolné je pouze oddlužení. Řešení úpadku konkursem je ale k ničemu, po jeho skončení nastoupí exekutoři znovu.

   Vymazat
  82. TP-ano, asi pred 2 lety byl na Idnes rozhovor s IS, ktery pomerne ofensivnim a striktnim tonem vypravel redaktorce, "jak neexistuje, neexistuje bez vyjimky, aby jeho ovecka/klient, nebo jak ty chudaky nazvat, jel v lete do Chorvatska s detmi k mori." Jak si to hlida a opakuji, neexistuje, po dobu insolvence".

   Chtelo se me blit-dobytek dostava co ma dostat a jestli nekomu treba prarodice, ci novy boyfriend koupil zajezd do Chorvatska, tak co mu je ku.va po tom?

   Hruza a des.
   Neocon

   Vymazat
  83. Jasne, ale nemohu odmitnout IS s tim, ze tech 60 taliru za 5 let pouziji radeji detem na zaplaceni skolnich vyletu a letnich taboru, nebo se pletu?
   Abych tu Yossimu nekrivdil.

   Neocon

   Vymazat
  84. Pět let se týká jen oddlužení. V případě konkursu vám insolvenční správce sebe vše, co před ním nestačíte schovat, a exekuce pokračují; tedy kolik je jeho odměna, je irelevantní.

   Vymazat
  85. Ano, ja myslel oddluzeni, lidove receno insolvenci.
   Neocon

   Vymazat
  86. Oddlužení je jen jednou z možností řešení úpadku. Je zásadně dobrovolné, tedy s jeho, často velmi ponižujícími, podmínkami musí dlužník souhlasit. Ale jak tu někdo napsal, bývá to výběr jako mezi popravou zastřelením a oběšením.

   Vymazat
  87. To jsem psal ja, nicmene jeden dotaz, vzdy na neho zapomenu: Amerika je plna Cechu, co utekli pred vykonem, nebo exekucemi. To se vi, nic noveho.

   Ale, kdyz treba pani z Plzne bude dluzit, exekuce na krku, jedina moznost je oddluzeni a skoncit takrikajic u Yossiho.

   Muze a to je ma otazka-pani jet do rekneme Nemecka, tam si najit pronajem a slusnou praci? Nebo, drive ci pozdeji ji CZ exekutor najde, necha ji zmrazit jeji SRN ucet u banky i s penezy, co si za rok, 2 v Nemecku nasetrila? Nebo v SRN je kryta nadosmrti?

   Je to reseni, nebo jsou vsichni propojeni a nemecko je jen oddaleni problemu?

   Diky, Neocon

   Vymazat
  88. Na německý účet exekutor může bez problému, tedy je nutno uchýlit se někam dál.

   Vymazat
  89. Ted nerozumim-na Nemecky ucet znamena po cele EU, nebo jen Nemecko?

   CR ma smlouvu s Nemeckem v tomto smeru?

   Neocon

   Vymazat
  90. Aha, takze napr. Yossiho ovecka, pani, co dluzila za 1M Kc M6 Kc se nemuze sbalit, rici Yossimu F-yourself a jet makat do Spanelska na Truck Stop za 6000,-EUro/mesic a zacit zase zit, jako clovek.
   Takze zbyva US, CA a AUstralie na vyber.

   Moc pekny, to jsem vazne nevedel, zlata EU.

   Neocon

   Vymazat
  91. Pokud chce oddlužení, může odjet, ale i ze svého španělského platu musí Yossimu platit tolik, že jí zbude 6-7 tisíc korun na měsíc. Což tam absolutně nestačí na život. Tedy musí živořit v České republice, a pokud možno se odstěhovat z Prahy někam, kde je levněji.

   Vymazat
  92. Jo, jo, jak pisu, zbyva US, CA a Australie.
   Neocon

   Vymazat
  93. Ne, v tom není žádný rozdíl: pokud by se dlužnice odstěhovala tam, povinnost odevzdávat téměř celý příjem Yossimu by měla stejně. Pokud by to nedělala, přišla by o oddlužení a na Yossiho místo by nastoupili opět exekutoři. Ti by ovšem měli smůlu, protože v těchto zemích by se k jejímu příjmu nedostali. Ve Španělsku s trochou snahy ano – tedy pokud by jim stálo za to zjišťovat, od koho ho pobírá.

   Vymazat
  94. Tak jsem to myslel-ze by Yossimu rekla, at jde do hajzlu, ze uz nechce oddluzeni, odjela by do Statu, tak, jako mraky dalsich, at si v CR exekutori honi co a koho chteji, bydliste na urade, skutecne ve Vegas a prace ve Vegas a hotovo.

   Tedy, otazka jeste jednou-kdyby zrusila oddluzeni, mela tr.bydliste kdesi v polich u Mohelnice, pracovala by v baru ve Spanelsku a samozrejme by zila ve SPanelsku-mohou CR exekutori kontaktovat jejiho zamestnavatele (vychazejm z toho, ze by pani makala na papir), at ji nech zivotni minimum a zbytek by ukradli, NEBO CR exekutor nema, opet pojdme rici ve Spanelsku, zadnou moc?

   Neocon

   Vymazat
  95. Má téměr stejné možnosti, jako v ČR, ale prakticky se nebude tolik snažit, protože je s tím víc papírování a nákladů, např. na překlady. K blahobytnému životu stačí exekutorovi odírat povinné, které má v České republice.

   Vymazat
  96. Opakuji, to jsem nevedel. Nevedel jsem, ze je nejaka takova smlouva o spolupraci. Vim, ze je u tr.veci, ale ne u tohodle.

   Mel jsem tu jednu cesku, mela jednu falesnou svatbu-nevysla, druhou-take nevysla, vyhral Trump a tak se sbalila a jela do CR. (nebylo to jenom kvuli DJT, ale i kvuli tomu).
   Bydli v pohranici, za 5 tis.Kc najmu ve slusnem byte a jezdi do Nemecka myt nadobi-maka streda-nedele, vydela 3000,-EURO/mesic a stale bydli v CR, takze je hrozne spokojena, az necekane spokojena, byla tu 17 let.

   Tak jsem si jen myslel, jestli by pro lidi v exekucich, kteri ale zaroven nechteji byt 5 let ozebracovany v oddluzeni, nebyla varianta, ze by bydleli, jen priklad, v najmu v Brne a jezdili makat do Vidne, nebo viz.vyse moje velmi dobra znama-bydlet u Sokolova a dojizdet za praci do Nemecka.

   Coz tedy asi tim padem neprichazi do uvahy, kdyz je spoluprace mezi zememi EU.

   Diky za odpoved, Neocon

   Vymazat
  97. To lze udělat jedině trikem s rentou. Zákon není dost flexibilní.

   Vymazat
  98. Koukám, že se to tady opět změnilo na festival anecdotal evidence + jedna paní povídala od lidí, co se reálně s insolvencí pořádně nepotkali, tak si to dál snově představujte, je to čurina. :D

   Yossi

   Vymazat
  99. Je krásné, že odmítnout léčbu a umřít je dle neocona zcela svobodné rozhodnutí, ale odmítnout IS a žít v dluhové pasti je vrchol nesvobody. :D

   Asi bych se doporučoval těch pacientů s rakovinou zeptat, jestli by nechtěli radši 5 exekucí, a těch lidí s 5 exekucemi, jestli nechtějí radši svobodu v rámci umírání na neléčenou rakovinu. Tam je už ten DK a neschopnost uznat chybu fakt lolózní.

   Yossi

   Vymazat
  100. Chlape, co Vy to frkate? Jen jsem se slusne zeptal, zda-li ma CZ exekutor pravomoce a moznosti i v jinych statech EU.

   Neocon

   Vymazat
  101. Srovnavat obet vydirani, loupeze a kradeze s nemocnym s rakovinou a do toho se pasovat, jakozto pohunek systemu a dojic socialismu, do role lekare, hm, nemam slov Yossi. Snad jen-kdo s cim zachazi....

   Neocon


   Neocon

   Vymazat
 9. NOZ: Z tisíců dědiců jsou zoufalí dlužníci, požadují změnu občanského zákoníku
  http://zpravy.idnes.cz/dedictvi-obcansky-zakonik-dluhy-dat-/domaci.aspx?c=A170512_205554_domaci_ale

  OdpovědětVymazat
 10. Toto je také úžasné: dlužila 33 haléřů, a je v exekuci. Pokud má takových dluhů víc, není vyloučeno, že skončí v Yossiho "péči".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A i v samotném článku máte, že dlužila 8+2k náhradu nákladů, domluvila se na splátkovém kalendáři, nicméně ani po opakovaných výzvách ty 2k nedoplatila, a tak skončila v exekuci. To je fakt zjevná nemorálnost a lichva od banky. :D :D :D Takhle přesně vypadají ty hluboké příběhy o exekuční mafii, když si člověk zjistí fakta.

   Yossi

   Vymazat
  2. Neda mi abych si nerypnul, ze takto presne vypadaji pohadky o zlem Meciarovi. Vsechno prekrouceno lidmi vaseho typu, ovsem kdyz mate pocit, ze se prekrucuje proti vam, najednou se vztekate.

   FB

   Vymazat
  3. Tomáš Pecina to uvádí jako zhovadilost zcela správně.

   Komerční banka skutečně vymáhá 0,33 Kč. Komerční banka totiž vymáhá dvě částky: 0,33 Kč a 2252 Kč.

   Umožňuje český právní systém vymáhat a uvádět takové částky jako je 0,33 Kč, které reálně nejdou hotovostí vůbec zaplatit?

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  4. Podle dokumentu je exekuce vedena pro jistinu 0,33 Kč a její příslušenství, nelze tedy věřit bance, že jde o dluh z jakési předchozí exekuce.

   Vymazat
  5. Ano, to je druhá věc - že článek je veden jako tiskové vysvětlení mluvčího Komerční banky. Který se snaží nastínit věci tak, aby to vyvolávalo emocionální dojem, že Komerční banka jedná správně a druhá strana je zlá mrcha - což mají tiskoví mluvčí v popisu práce.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  6. Ano, to je druhá věc - že článek je tiskové vysvětlení mluvčího Komerční banky. Ten se snaží vyvolat emocionální dojem, že Komerční banka jedná správně a druhá strana je zlá mrcha.

   Nicméně skutečně jde o exekuci na jistinu 0,33 Kč. Tak je to na zveřejněné listině od exekutora napsáno - a cokoli je jiného v článku je jen "vysvětlení" tiskového mluvčího Komerční banky. A jak říkal Humphrey Appleby z Jistě pane ministře: Vysvětlení se nepodává proto, aby se něco vysvětlilo, ale aby se věci zamlžily.

   Jestli je vysvětlení Yossiho a jeho reakce k práci a případům IS (o kterých nesmí nic konkrétního sdělit) stejně "kvalitní", jako k tomuto případu - tak pak může z fleku dělat dvojníka Andreji Babišovi.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  7. Ale vždyť to máte i v tom obrázku, které to celé začal:
   1. jistina 0,33;
   2. náklady nalézacího řízení 2k;
   3. náklady exekuce.

   To není žádný nepodložený výmysl KB, prostě exekuce byla zahájena pro vymožení pohledávky 22něco,33 Kč, z čehož je jistina 0,33 Kč. Není to exekuce zahájena pro dluh 0,33 Kč, jak se snaží naznačit TP.

   Yossi

   Vymazat
  8. Yossi: Vidím, že čteme oba stejně: Jistina 0,33 Kč. Jsem rád, že jsme všichni tři (Tomáš Pecina, Miloslav Ponkrác, Yossi) stejného názoru.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
 11. Yossi má na stole další hezké "kousky". Třeba tuto pohledávku. Nešťastníkovi půjčili 15.000 Kč na jeden měsíc, s úrokem 4.500 Kč – to se vyplatí, ne? Dojemně tam vysvětlují, že je to zcela v pořádku. Kdo si myslí, že pohledávku Yossi jako insolveční správce do výše tohoto "úroku" popřel, nechť zvedne levou ruku a pravou si několikrát poklepe na čelo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na druhé straně, na základě čeho by měl Yossi pohledávku popřít?
   Jestli nešťastník všemu rozuměl a souhlasil, věřitel na něj neušil žádnou skrytou boudu, tak co potom? ( tj souhlasil s tím, že po měsíci splatí 15000 + 4500)Ani ta částka není tak vysoká, aby se dalo říct, že zjevně nebude schopen splácet.
   Nejspíš se někdo chce dostat prostřednictvím 20 000 Kč k domu za 3 mega, ale toto by asi nemělo být na bedrech IS, i kdyby to měl být slušný člověk.
   Holt když nejsou známy okolnosti případu, těžko se posuzuje.

   Vymazat
  2. Popřít ji měl na základě rozporu s dobrými mravy. Jenže v oddlužení se uvažuje jinak: tím, že dlužník hradí jen do výše 30 %, je v zásadě jedno, jestli je přihlašovaná pohledávka vůbec pravá a souhlasí její výše.

   I to je důvod, proč se mi praxe oddlužování nelíbí: vedle nadměrné odměny pro insolvenční správce (minimálně, mají-li větší počet dlužníků) se neřeší předlužení individuálně. To je v pořádku u úpadku právnické osoby, ale ne u fysické osoby, kde by měl přístup odpovídat konkrétní situaci a důvodům předlužení: u pitomce, který si napůjčoval na spotřební elektroniku, by měl být aplikován jiný metr než u nešťastníka, kterého vyhodili z práce a lichváři ho poté zbavili domu, kde bydlí.

   Vymazat
  3. Ano, s tím naprosto souhlasím.
   Ale není to podle mne úkol pro insolvenčního správce v dnešní podobě - tedy možná jsem pod vlivem předsudků, ale postrádám u nich jak morální profil, tak nestrannost a jakýkoliv zájem na spravedlnosti.

   Vymazat
  4. Podstatou insolvenčního řízení je, že přihlášené pohledávky nelze přezkoumat v takovém rozsahu, jako kdyby je přiznával soud (no, vzhledem k různým podvodným rozhodcům, notářským a exekutorským zápisům s přímou vykonatelností a spol. je toto tvrzení jen relativní). Proto nastupuje insolvenční správce, jedním z jehož úkolů je tuto činnost soudu suplovat a vše, co není nesporné a mohlo by být, nebýt tedy úpadku, zpochybněno, za dlužníka popřít. Není to jen dráb, který z pověření věřitelů zbavuje dlužníka veškerého majetku i příjmů, ale má tuto další, kompensační funkci.

   Když insolvenční správce pohledávku popře, musí s ní věřitel do incidence, což je mezi šmejdy nepopulární, protože je to soudní řízení se vším všudy, kde mohou a nemusejí uspět.

   Vymazat
  5. Jo takhle, tak on je IS cosi mezi arbitrem a ex offo obhájcem dlužníka?
   Pokud jde popřená pohledávka do jednání, kde je potřeba prokázat její oprávněnost, tak to je pak jiná. Tj, netušil jsem, že IS má možnost a povinnost se vyjadřovat k oprávněnosti a zkoumat okolnosti - dokonce snad v zájmu dlužníka!

   Já jsem z doslechu a chování Yosse nabyl dojmu, že IS je cosi jako certifikovaný rozdělovač soudem přiklepnuté kořisti.

   Vymazat
  6. Popření může být v zájmu dlužníka i proti němu: typicky se stává, že dlužníkem nastrčený fiktivní věřitel předloží směnku na horentní sumu, např. na sto milionů, a kdyby měl být úpadek řešen konkursem, nedostal by nikdo jiný nic. Proto se pohledávky takto přezkoumávají.

   Vymazat
  7. TP:
   Vaše pojetí mravnosti je poněkud jednostranné.

   Vemte si, že si dlužník půjčil těch 15 s úrokem na 4,5 zřejmě zcela vědomě. Věřitel mu s tímto úrokem rovněž půjčoval zcela vědomě, přičemž výše úroku zřetelně odrážela rizikovost takovéto půjčky.

   No a teď: riziko nevyšlo, přičemž věřitel v rámci oddlužení nedostane nazpět ani jistinu. Je za takovýchto okolností smlouva neplatná pro sjednaný vysoký úrok, který věřitel stejně nedostane?

   V čem je to tedy vlastně nemravné? Že věřitel reálně půjčil 15 a nazpět dostane cca 6,5 tis namísto cca 5 tis.? Čili nemravné je vlastně to, že někdo půjčí peníze a málo na tom prodělá?

   Obecněji: na takovémto pojetí mravnosti mi připadá nemravná jeho selektivní povaha. Smlouva představuje vždy celek a její podmínky komplex. Nejde přeci pak přijít, začít selektivně odbourávat ty smluvní podmínky, které mi připadají nemravné (protože mi nevyhovují) a ostatní si ponechat.

   Jistě, můžete tvrdit, že půjčit někomu 15 s úrokem 4,5 je nemravný úrok. Nejde ale přehlížet, že bez toho úroku 4,5 by dlužník těch 15 nikdy nedostal, protože věřitel by mu je bez této podmínky nepůjčil.

   Chce-li být někdo arbitrem mravnosti takovéhoto kontraktu, pak prosím. Je-li úrok v rozporu s dobrými mravy, nechť je neplatná celá smlouva - včetně půjčky jistiny.

   Dostane tedy věřitel nazpět tu jistinu? Samozřejmě že ne. Dostane přeci jenom to, co náleží z oddlužení. A v rámci mravnosti mu to ještě snížíme. Protože v českém pojetí "mravnosti" má vždy pravdu chuďas, zatímco bohatce je třeba bít a nejlíp mu všechno znárodnit.

   Promiňte, ale uvažujete v zásadě stejně jako typický český soudce vychovaný ve skleníku justičního aparátu. Takovýto člověk si pak někam sedne do slonovinové věže, vynáší moudra o věcech, o kterých nic neví a činí rozhodnutí, jejíchž důsledky na reálný život/byznys účastníků řízení si nejen neuvědomuje, ale ani ho nezajímají.

   PV

   Vymazat
  8. PV: To je apologetika lichvy: lichvář pracuje s předpokladem vysokého až velmi vysokého risika delikvence, a tomu přizpůsobuje úrok. Moderní státy ovšem lichvu nejen nepovolují, ale její provádění poměrně přísně trestají.

   V případě neplatnosti smlouvy si smluvníci jsou povinni vrátit, co si poskytli, tedy v daném případě jistinu; v tom nevidím problém.

   Vymazat
  9. TP:
   ale my se tu bavíme o popírání pohledávky v oddlužení. Tj. v situaci, kdy ten věřitel už nedostává ani jistinu.

   Jinak mám obecně problém s "moderními státy" a jejich právním relativismem. Namísto rovnosti a svobody lidí a zásady pacta sunt servanda je "moderní" právní vztahy lidí po obsahové (!) stránce moderovat vnějšími zásahy státní moci.

   Jistě: pacta sunt servanda nemůže platit absolutně. Dokážu si představit, že se do obsahu závazku sáhne v případě omylu nebo hardshipu. Nemůže to ale fungovat tak, že se vyvolí privilegované subjekty, kterým se přiznává právo jednostranné modifikace smluv, s jejichž obsahem samy souhlasily.

   V praxi je vždycky ohromně komické, když se nějakého klienta zeptáte, proč chce zpětně napadat platnost smlouvy, jejíž obsah mu byl předem znám a se kterou souhlasil. Zpravidla z nich nakonec vyleze něco v tom smyslu, že si to rozmysleli a nechtějí být tou smlouvu vázáni, protože se jim to prostě přestalo líbit.

   Nu a "moderní stát" takovéto chování aprobuje. To je přece úplně perverzní.

   PV

   Vymazat
  10. PV: Jen zlomek nedostane pouze lichvář, ale žádný věřitel. Proč by lichvář měl být zvýhodněn?

   Důvody, proč je zakázána lichva, jsou hluboké a historické. V zásadě se brání stavu, kdy je jedna osoba nucena vydělávat na bezpracný zisk osoby jiné, a stát se tak svého druhu jejím otrokem.

   Legalisací lichevních vztahů se velmi snadno dostanete kamsi do středověku: tím, že jsem si kdysi půjčil sto tisíc, musím téměř vše, co vydělám, dávat lichváři na úroky, a nemám naději, že bych kdy dokázal splatit jistinu. To je pro společnost stav natolik nežádoucí, že lichvu zakázala a trestá ji.

   Vymazat
  11. Jen bych doplnil-nejde jen o zisk pro lichvare, ale o nabaleni se zavazne trestne cinnoti-jako jsou podvody, kradeze, zpronevery a nezridka kdy LPsa.

   Proto v civilisovanych zemich se k hazardu, lichve, sazkam, alkoholu a tabaku pristupuje z pohledu provozovatele, nebo cloveka na to prisateho, velmi, velmi nefer, ale tak to z mnoha rozumnych duvodu je jiz po staleti.

   (Zkuste si v US prodavat ve sve restauraci bez liquor license prodat jedno jedine pivo, nebo si otevrete cernou hernu, ci zkuste se zivit sazkami, o lichve se ani nebavim, pac od soudu odejdete bez jistiny a rovnou vas odvezou do Fed.Prison.)

   Neocon

   Vymazat
  12. TP:
   Vámi užitý příměr je poněkud paradoxní, protože ve středověku byla lichva, resp. jakékoliv půjčování na úrok, zakázaná.

   Ve skutečnosti se tedy do středověku vracíme zákazem "lichvy". Jinak řečeno se vracíme do doby, kdy si někdo osobuje právo v zájmu nějakého vyššího principu ("spravedlnosti", popř. tehdy "boží zákon") lámat dohodu stran vtělenou do smlouvy.

   Uvádíte, že důvodem pro zákaz "lichvy" je to, jinak je "jedna osoba nucena vydělávat na bezpracný zisk osoby jiné, a stát se tak svého druhu jejím otrokem". To je přeci zrůdný a demagogický nesmysl.

   Především dlužník není "nucen". Když jsem se naposledy díval do zákona, nebyl v něm žádný smluvní přímus na půjčování peněz na vysoký úrok (na rozdíl např. od povinného ručení. Platím ho od roku 2003 a ještě jsem neboural. Je tedy povinné ručení hnusná nemravná smlouva, podle které 14 let vydělávám na bezpracný zisk nadnárodní korporace?).

   Dlužník je pouze (právem) nucen plnit závazek, který na sebe dobrovolně převzal.

   Úvaha o něčím "bezpracném zisku" je úplně perverzní a vypadá jako opsaná z Das Kapital.

   Tak zaprvé: ekonomicky vzato je úrok cena peněz. Pokud si někdo za tuto cenu peníze "koupí", je to jeho rozhodnutí. Chceme-li právem regulovat úroky, budeme tedy regulovat ceny i v jiných odvětvích?

   Zadruhé: co je komu do toho, jakým způsobem někdo dosahuje zisku, je-li jeho výše důsledkem konsenzu s tím, kdo mu jej má platit?

   Zatřetí: otroctví se mnohem více, než "lichva" blíží např. pracovní poměr. Jak k tomu přijde nebohý zaměstnanec, který denně dře na "bezpracný zisk" nějakých akcionářů někde v tramtárii? Nebo vlků z Volstrýtu? To bysme asi měli ty podniky v zájmu té morálky a spravedlnosti tak nějak spravedlivě vyvlastnit, aby patřily všeholidu, ne?


   Přitom jsou deklarované důvody zákazu "lichvy" stejně iluzorní, jako byla argumentace slovem božím tehdy ve středověku. Pánubohu bylo samozřejmě buřt, jestli někdo půjčoval na úrok, popř. jaký.

   Stejně tak nikde a nikomu dneska nejde při zákazu lichvy o nějaké mravy, morálku nebo spravedlnost. To si přece jenom tak říkáme.

   Nikdy jsem snad ještě neslyšel dlužníka, který by napadal sjednanou výši úroku proto, že by se cítil být obětí nějakého nemravného jednání. Pokud někdo z nich takový argument uváděl, buď lhal, aby se mohl stavět do pozice oběti, nebo si ho ex post sám vsugeroval jako zástupný důvod. Když se s těmi lidmi bavíte, zpravidla Vám nakonec řeknou, že se jim ten úrok prostě platit nechce, protože se jim to rozleželo v hlavě a přijde jim to jako moc peněz. Proto teď potřebují nějakou "tu právnickou kličku", aby se svého závazku zbavili.

   Jinak řečeno těm lidem nejde o narovnání nemravné situace. Ve skutečnosti jim jde vždy jen o to, aby dosáhli revize obsahu uzavřené smlouvy, která jim subjektivně přestala vyhovovat. Na nějaké „mravy“ si nikdo z nich ani nevzpomene.

   Obdobného přístupu si můžete povšimnout i u sebe. Napadáte insolvenčního správce za to, že nepopřel pohledávku pro rozpor s dobrými mravy. Nepřipadá Vám divné, že to vyžadujete i v situaci, kdy to od správce zjevně nechtěl ani úpadce, ani žádný jiný věřitel? Protože chcete lidem v rámci jejich inter partes právního vztahu zvnějšku vnucovat svoji představu mravnosti, která je nezajímá?

   Rozumějte: nechci hájit lidi, kteří půjčují na vysoký úrok. Chci ale hájit autonomii vůle smluvních stran. Její prolamování v zájmu nějakých vyšších dober mi připadá jako nebezpečný nesmysl.

   PV

   Vymazat
  13. PV: Středověkem jsem narážel na lenní vztahy, které měly, minimálně v počáteční fasi, podobu, že nevolník se mohl vykoupit, ale ekonomické parametry byly "nastaveny" tak, že za celý život si na to nedokázal vydělat.

   Česká republika je vynikajícím příkladem, proč mají být lichevní smlouvy reprobovány: zde je totiž lichva tolerována a závazky z lichevních smluv státem vynucovány. To vede ke vzniku stále početnější vrstvy lidí, kteří nemají jinou šanci, než si půjčovat od lichvářů, protože banka jim nepůjčí, a z dluhy z předchozích úvěrů narůstají jako lavina. Státní podpora šmejdů a parasitů to jen doplňuje: vzniká stav, kdy určitá skupina lidí pracuje, uskrovňuje se a šetří, a stejně se ze své situace nemůže dostat, a jiná skupina, lichváři, exekutoři, insolvenční správci a "formulářoví" advokáti, dosahuje obrovských zisků s minimálním úsilím.

   Nejde o marxismus, ten požaduje zespolečenštění výrobních prostředků a eliminaci apropriace "nadhodnoty", nýbrž o konservativní pohled, podle něhož by si člověk měl mít možnost prací vydělat na slušné živobytí, ne živit řečené šmejdy a parasity.

   Vymazat
  14. To je někdy ošemetná věc, nakolik ponechat člověku svobodu se špatně rozhodnout a nakolik ho takto chránit.
   Jedno může vést k extrému, že vám neprodají pytlík cukru, protože máte nadváhu (což je zatím ve stavu divokých úvah eurobolševiků), nebo budou kriminalizovat číšníka za opilost zákazníka (neměl mu donést další pivo, když už byl podnapilý - to je pro změnu aktuální zákonná norma).

   Lidé poměrně běžně platí za ochotu nebo službu s "lichevním" doplatkem. Půjč mi kilo .. zítra mu vrátím 120. To je přepočítáno na RPSN .. raději nevědět!

   Já si nemyslím, že je dobrá cesta regulovat procenta. Lichva je primárně nebezpečná ne v hodnotě úroku, ale ve vybudování systému, z kterého není legálního úniku.
   Nemám absolutně jasno, jaká pravidla by měla platit, ale je jasné pár věcí:
   - pokud věřitel ospravedlňuje výši úroku rizikem, tak mu je třeba to riziko zachovat. Tj. přiznat např. jen nepatrný zlomek jistiny.
   - nepodporovat parazity, specializující se na exekuce klíčového majetku prostřednictvím banalit
   - tvrdě postihovat podvody a chytáky na dlužníky ze strany parazitů
   - tvrdě postihovat úmyslné nesplácení, tj. kalkulaci na nedodržení smlouvy
   - přitom ponechat dostatečnou svobodu pro dobrovolné dohody.
   - bude potřeba individuální posuzování, tyhle spirály není možno řešit až v době těsně před nárazem na dno

   Historická paměť nám mimo jiné říká, že když to paraziti přeženou, nebo obecně věřitel nemá moc dlužníka přinutit, končívá to jeho/jejich likvidací.

   Vymazat
  15. TP šermuje s pojmy lichva a proti dobrým mravům. Zatím neposkytl ani jediné vodítko, ani jediný argument, ne ještě judikát, kterým by blíže specifikoval, v jakých mantinelech to dle něj lichva nebo proti dobrým mravům není. Přitom uváděl, že 30% úrok + poplatky jsou nemravné.

   Pod pojmy lichva a proti dobrým mravům ukrývá jediné - že mu to ve stylu komunistických soudruhů přijde jako moc velkej zisk a nelíbí se mu to.

   Vymazat
  16. Gogo, jestliže stát vybavil, a to dokonce nikoli legislativně, ale pouze judikatorně, exekutory právem krást (tj. sebrat vše, co najdou v bytě/domě, kde je povinný přihlášen), jen těžko očekávat, že by udělal něco z toho, co uvádíte. Stále většímu počtu lidí se pak takový stát nemůže jevit jinak než jako "Šmejdi sobě", s vámi naznačenými historickými dopady.

   Vymazat
  17. Ad PV:
   Mám dojem, že při svém horlení za smluvní volnost zapomínáte na definiční větu:
   "Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení,..."

   Vymazat
  18. TP:
   1) přeci není pravda, že se dlužník nemůže ze svých závazků vyvázat. Máme tu přeci relativně benevolentní úpravu insolvencí, resp. oddlužení.

   Můžete jistě namítnout, že je takováto úprava nedostatečná. Prosím: bavme se tedy o tom, jak má být upravena. Osobně se domnívám, že je dostačující a o nějakém věčném otroctví nelze hovořit ani náhodou. Snahy tu úpravu měnit plynou z představy, že je stávající úprava pro dlužníka málo komfortní a je dosti nepříjemná. Taková představa je nicméně mylná, neboť ono to příjemné ani být nemá.

   2) o nějaké státní podpoře "šmejdů" nic nevím. Můžete mi uvést příklad? Osobně se spíše setkávám s případy rozsudku, kde když už soudce chtě nechtě musí nějakému bohatci vyhovět, pomstí se mu alespoň na nákladech řízení (typicky ve stylu auto/vlak nebo něco podobně ubohého).

   3) Vaše představa o vzniku vrstvy lidí, kteří "nemají jinou šanci, než si půjčovat od lichvářů, protože banka jim nepůjčí" je z ekonomického pohledu trochu legrační. OK, jsou to lidé, kterým banka nepůjčí. To je faktum.

   Proč si tedy ale vůbec půjčují? Logicky buď proto, že si prostě nechtějí odepřít něco, na co nemají hotové peníze. Ono se totiž hodně mluví o výši úroků, ale vůbec se nemluví o tom, za co dlužník vlastně ty půjčené peníze utratil.

   Nebo si půjčují proto, že z nějakého objektivního důvodu musí. V takovém případě je ovšem vymýcením „lichvy“ (záměrně to uvádím v uvozovkách) dostáváte do nemožné situace.

   4) lichva je zde potírána s argumentem, že se jedná o nemravné jednání. Jako sláma z bot z toho ale čouhá to, co jste ostatně už sám řekl: "společnost má zájem na tom, aby to tak nebylo a proto to státy zakazují".

   To je dost smutné pojetí dobrých mravů, které je bohužel vizitkou právního marasmu, v němž žijeme. Má to svůj původ v naší slavné transformaci, kdy se ve skutečnosti nic nezměnilo a prostě se jenom řeklo "tak soudruzi, a teď tu bude jako ten kapitalismus".

   Vaše úvahy přesně odpovídají novelizaci starého OZ. V § 39 se původně psalo o neplatnosti právních úkonů pro rozpor se „zájmy společnosti", čímž se myslely zájmy KSČ a její ideologie vyjadřované zásadami socialistické zákonnosti.

   V roce 91 se prostě jenom "zájmy společnosti" novelizovaly na "dobré mravy" a jelo se furt dál tak, jak jsme byli zvyklí.

   Jenomže "zájmy společnosti" (dnes bychom řekli politika státu) a dobré mravy nejsou totéž. Dobré mravy jsou krátce řečeno to, co je považováno za slušné a společensky akceptovatelné. Státní politika je to, co chce momentální vedení státu a porůznu to např. vyjadřuje legislativně.

   Jestli chce parlament regulovat "lichvu", tak ať zahodí fíkový list dobrých mravů a do zákona o cenách natvrdo napíše že maximální úrok p.a. je X% a maximální smluvní pokuta je Y% denně.

   Jenže namísto toho pořád dokola řešíme, v jaké výši si mezi sebou mohou dva lidé sjednat úrok, aby to nenarušovalo dobré mravy ve společnosti. Tj. představy lidí, kterým do toho nic není.

   Ad anonym:
   Především jsme se tu bavili o rozporu s dobrými mravy, nikoliv o lichvě dle § 1796 OZ.

   Jinak já na té definiční větě především vidím to, že je opsaná z trestního zákoníku. Vzít skutkovou podstatu definovanou pro úmyslný trestný čin a slovo za slovem ji přepsat do občanského zákoníku je legislativní zvrácenost. Mj. už proto, že v poměrech OZ se to aplikuje i na nedbalostní jednání.

   PV

   Vymazat
  19. PV: 1. Záleží na důvodu insolvence. Jen u některých dlužníků je tímto důvodem předchozí rozmařilost. Typičtější je dlužník-oběť šmejdů, ať spotřebitelských (zázračné hrnce), lichvářů nebo exekutorů. Velmi často končí v oddlužení lidé, kteří fakticky dluží jen zlomek toho, co je přihlášeno, ale nikdo to nechce řešit.

   2. Stát připravil pro šmejdy celou plaïadu možností, jak se soudu vyhnout: podvodné rozhodce ad hoc, notářské a exekutorské zápisy s přímou vykonatelností, směnečné nebo obyčejné platební rozkazy, rozsudky pro uznání, volbu soudu v místě, kam dlužník určitě nepojede…

   3. Že takoví lidé existují, je fakt. Ale nemusel by být fakt, že když si půjčí od lichváře, stát bude takový dluh vymáhat, místo aby lichváře zavřel.

   4. Váš názor, že lichva je podnikání jako každé jiné, je sice velmi liberální, ale praxe ukazuje, co je výsledkem, třeba v romských komunitách na Slovensku: jednou měsíčně přijede do osady lichvář (úžerník), inkasuje úroky, a odjede. Jeho podnikání nepřináší nic, je obdobné provozovateli "výherních" automatů. Ano, obojí je nutné zlo, ale stát by něco takového neměl podporovat.

   Vymazat
  20. PV:
   jistě. Jsem liberál, protože respektuji člověka a chci mu zachovat jeho svobodu.

   Vámi zastávané pojetí lichvy je naopak poněkud přezíravé k lidem. V zásadě říkáte, že lidi z romské osady jsou méněcenní a proto je třeba moudrého soudce, aby za ně rozhodl, co je pro ně správné a jaké kontrakty tedy mohou uzavírat.

   Jedná se současně o pojetí, které je úzce selektivní a velmi mi připomíná třídní boj, resp. jiné formy boje proti různým nepřátelům. Na to jsem poněkud citlivý, protože dle mého to nikdy nevede k něčemu dobrému. Ve Vašem pojetí jsou nepřáteli "šmejdi" a "paraziti", což je takové milé označení skoro jako z 50. let. Takový šmejd je něco jako kulak nebo keťas.

   Přitom ti Vaši šmejdi se šmejdy stávají vlastně jen tím, že na ně ukážete prstem. Kupř. prodejce zázračných hrnců Zepter. Jak můžeme právě vidět naživo, je to např. sponzor kanadské hokejové reprezentace. Nevšiml jsem si, že by se na tom pokrokovém a kulturním západě někdo rozhorloval, že jejich nároďák bere prachy od nějakých šmejdů. Zřejmě je za šmejdy nepovažují - "boje" tohoto typu totiž vedeme jenom my ve východní "Evropě" a tváříme se u toho pokrokově.

   Ve skutečnosti považujete (vlastně i OZ považuje) za lichvu v podstatě to, že někdo zneužije něčí stupidity a prodá mu za hrozné peníze něco neúměrně draho. To se přitom děje na každém kroku.

   Takto mám např. spolužáka, který si nedávno koupil nový Lexus IS za bratru 1,5 milionu. Jiný spolužák, který se vyzná v autech, mi pak v hospodě vysvětloval, že ten Lexus je co do parametrů srovnatelný se Škodou Octavia III, která ovšem stojí třetinu.

   Trik je v tom, že Lexus (vlastně Toyota) se sofistikovaně prezentují jako luxusní značka - což ovšem technicky není pravda. Viděno Vaší optikou právě šmejdi z Japonska z mého kámoše vydojili milion.

   Kdyby to byly hrnce za 60 tisíc v ceně 20, budete se rozhorlovat nad tím, jak je to strašlivě nemorální a co že je to za šmejdy. Když je to auto za 1,5 milionu v ceně 0,5 milionu je to normální byznys a obchodní politika respektovaného výrobce.

   V čem je tedy rozdíl? Je rozumová slabost nějaké babičky na předváděcí akci, která si koupí předražené hrnce slabší, než rozumová slabost nagelovaného třicátníka, který si koupí předražený šrot na kolech, aby v něm mohl vozit tu svoji bloncku?

   Víte kde je ta hranice? Prostě v tom, že na někoho se ukáže prstem jako na nepřítele a na jiného ne. Díky tomu může tu hranici svévolně ad hoc narýsovat nějaká zakomplexovaná tetka v taláru kdekoliv ji napadne, čemuž se v Kocourkově říká právní stát.

   Obdobné je to i na straně státu. Všechny výhody, které jsem popsal, jsou přece normální procesní instituty dostupné každému žalobci. Co je na nich tedy špatného nebo šmejdského? Taky opakuji, že si skutečně nemyslím, že by stát nějak stál na straně bohatých lidí. Mám zkušenost zcela opačného charakteru. Běžná česká soudkyně to zpravidla vyjadřuje:
   1) jde-li o spor pasivní větou typu „no a proč to panu žalobci vlastně chcete zaplatit? Přece máte peněz dost, ne?“,
   2) jde-li o spor aktivní větou typu „a proč po panu žalovaném chcete zaplatit cenu čerpadla, které jste mu namotovali? Nestačila by vám třeba půlka?“

   PV

   Vymazat
  21. "Takto mám např. spolužáka, který si nedávno koupil nový Lexus IS za bratru 1,5 milionu. Jiný spolužák, který se vyzná v autech, mi pak v hospodě vysvětloval, že ten Lexus je co do parametrů srovnatelný se Škodou Octavia III, která ovšem stojí třetinu."

   Jakozto autar, nejen byvali: Vas spoluzak cislo 2 proste jen lze, a dle meho lze ze zavisti.
   (neco jako v CR vzdycky slyslim, jak "klimatizase v aute je ta nejhorsi vec a proto ji nemam", a za 2 roky, kdyz potkam toho sameho cloveka, a konecne dostal uver na lepsi auto s AC, me vypravi, "jak auto bez klimy by si nikdy nekoupil, to delaji jen chudaci." atd.atd.)
   Lexus ma samozrejme obecne uplne jine parametry, nez Octavia 3, od materialu, ktere byly pouzity na vyrobu vozu az po takove drobnosti, jako ze Oktavia ma napodebeninu kuze, Lexus ma skutecnou a tisic jinych veci.

   Teorie Vaseho spoluzaka je proste-nac si kupovat original tricko Nike za 2500,-Kc, kdyz si to same (oboji se vyrabi v Cine, ci SE Asia) si koupim na trznici za 300,-Kc.

   Neni to to same, a v kvalite je rozdil znacny-stejne, jako pri srovnavani Lexuse s Skodovkou.

   Neocon

   Vymazat
  22. PV: Jsem konservativec a jako takový uznávám, že svoboda je důležitou hodnotou, ale nikoli jedinou, kterou musí stát garantovat. Druhou hodnotou je slušnost a poctivost. Ta musí být v právních vztazích vyžadována a její absence reprobována.

   Příkladmo, když přijde plynárna, že dlužník má nedoplatek 190 korun, soud nebude postupovat tak, že doručí náhradně a pak pošle žalovaného do exekuce (za 17 tisíc, dnes o trochu méně), ale řekne: "Milá plynárno, když mi doložíš, žes o tento pakatel zákazníka řádně upomněla a on přesto nezaplatil, můžeš ho žalovat. Do té doby ne, tvoje jednání nemohu jako nepoctivé podporovat, žaloba se zamítá."

   S lexusem si kupujete prestiž, je materiálním důkazem, že na to máte. Něco jiného je ale tento případ (obvykle nedávám odkazy na živé kausy, tentokrát učiním výjimku). Podívejte se na str. 18. Jde o manžela mé staré známé, klasika, vzali si hypotheku na rodinný domek, ale nedokázali ji splácet a byl na ně podán insolvenční návrh. Manžel si koupil na splátky x let starou šunku v ceně 68 tisíc (už to bylo podle mě moc, ale budiž), a vůbec mu nepřišlo divné, že na splátkách za ni dá Home Creditu 171 tisíc. Je to podle vás poctivé jednání? Já si to nemyslím.

   Opakuji, že stát by měl svými orgány jednat v souladu se zásadami, na kterých stojí, a mezi nimi je slušnost a poctivost prvořadá. Jinak je to, jak jsem napsal, stát šmejdů pro šmejdy.

   Vymazat
  23. TP:
   také nepovažuji za vhodné tu živou věc příliš komentovat. Nicméně z toho, že větší část těch úvěru byla zjevně převzata manželem bez vědomí manželky, navozuje pocit, že jde o jiný z klasických příběhů...

   PV

   Vymazat
  24. PV: Nikoli, také klasický, ale ještě jiný: manželka nevěděla, že když si vezme úvěr manžel, vzniká povinnost ho splatit zásadně i jí.

   Vymazat
  25. TP:
   Kolik by podle vás mohl Home Credit "poctivě" účtovat? Zřejmě publikujete tuto živou věc se souhlasem zúčastněných osob. Když jim nedocházelo kolik budou muset zaplatit na splátkách, lze očekávat, že jim dochází effect vaší publikace na jejich privacy?
   KH

   Vymazat
  26. KH: Asi vám ušlo, že jde o dokument z ISIRu, tedy přístupný každému.

   Nevím, kolik by byla poctivá cena za tento druh spotřebitelského úvěru, ale abyste za 68 tisíc zaplatil během tří let sto sedmdesát, je poctivé zhruba stejně, jako případ 1,1 mil. na 7+23 let. Spíš ještě o něco nepoctivější.

   Vymazat
  27. TP:
   Ano, nevěděl jsem, že takové živé věci jsou veřejně přístupné.
   Když označujete některé sazby za nepoctivé, tak byste neměl utíkat od otázky, co by byla poctivá sazba. Za jaký úrok byste onomu pánovi půjčil na to auto vy?
   KH

   Vymazat
  28. KH: Ale jak bych to mohl vědět? Copak jsem Home Credit? Peníze nepůjčuji, zabývám se právem.

   Pokud by P. Racek zaplatil během tří let o 50 % víc, než kolik mu Home Credit půjčil (je, mimochodem, otázka, zda to byla skutečná cena, nebo byla ve hře další sleva, ale to těžko zjistíme), neměl bych patrně námitek. Kdyby dvojnásobek, už bych to pokládal za nemravné.

   Vymazat
  29. "Pokud by P. Racek zaplatil během tří let o 50 % víc, než kolik mu Home Credit půjčil"

   Zajímavé, že jinde jste považoval za nemravný 30% úrok + poplatky. Ale doufám, že tedy toho Vašeho klienta budete poctivě bránit až do NS ČR/ÚS, a ten Vám dá zcela jistě za pravdu, přece si ty názory na rozpor s dobrými mravy necucáte z prstu.

   Yossi

   Vymazat
  30. "vůbec mu nepřišlo divné, že na splátkách za ni dá Home Creditu 171 tisíc."

   A jako obvykle jste opomněl zmínit, že je to na 6 let, ročně 30 % p.a. V té smlouvě je patrně špatně něco zcela jiného, ale radit Vám nebudu. :)

   Já fakt netuším, proč nerozumíte, jak funguje úročení, a že když něco není nemorální na rok s 30 % p.a., tak se to nestane nemorálním tím, že to bude s 30 % p.a. úročeno 3-5-7-10 let. Jakou úvahou tam dovozujete nemorálnost fakt netuším, ale moc se těším, až si o tom zde přečtu v dovolání k NS ČR.

   Yossi

   Vymazat
  31. Yossi,

   prosim, mohl byste nam, nevzdelanym, vysvetlit, co tim sakra minite? Urok 30% p.a. na jeden rok je mnohem mene rizikovy nez urok 30% p.a. na sedm let. Tedy pokud je 30% nemoralni na jeden rok, to rozhodne automaticky neznamena, ze to je nemoralni na 3-5-7-10 let.

   A co myslite tim, ze nekdo nerozumi, jak funguje uroceni? Myslite slozene uroceni nebo co?

   Vymazat
  32. Míním tím to, co jsem napsal - že TP neustále pro posuzování nepřiměrenosti nebo nemorálnosti úroků či lichvy (ty pojmy mezi sebou zaměňuje zcela vágně a svévolně) používá absolutní poměr jistina vs celková splacená částka, bez ohledu na to, na kolik let je nastaveno splácení.

   Mně, NS ČR a prakticky všem lidem s nějakým právním a ekonomickým minimem to přijde jako nesmysl - posuzovat se to má dle p.a. (s výjimkami pro krátkodobé úvěry, kde selhává i p.a.)

   Úrok je cena peněz, tak je zcela logické, že když si půjčíte na dva roky, věřitel tedy ty peníze dva roky nebude mít zpátky, tak bude chtít dvojnásobek toho, co zaplatíte, když si půjčíte na rok. Vždyť i pronájem bytu na dva roky stojí dvojnásobek pronájmu na rok. Nechápu, proč to u peněz nejsou někteří zdejší diskutéři schopni pochopit.

   Yossi

   Vymazat
  33. Je to jako kdyby říkal - podívejte se, on si pronajal ten byt na 15 let, a přitom, z toho nájmu by hodnotu bytu majiteli zaplatil už za 5 let, další peníze už jsou čistý zisk majitele. Zjevně nemorální od majitele, má nárok na nájem za 5 let, to mu musí stačit! Bojující demokracie, lid se vzbouří, realitní kanceláře jsou parazité a developeři taky, blablablabla.

   Yossi

   Vymazat
  34. Nájemné, jímž by se pokryla cena bytu za pět let, by bylo nepřiměřeně vysoké: příkladmo pro byt v hodnotě 3 mil. Kč by tomu odpovídalo měsíční nájemné 50 tisíc. Normální je na realitním trhu požadovat nájemné, které "zaplatí" nemovitost za 10–15 let.

   Vymazat
  35. Zkratka a dobre Yossi-alkoholol, tabak, drogy, lichva (chcete-li pujcovani penez) jsou v civilisovanych zemich pod dohledem statu a s mraky omezenimi, tedy muzete zde davat priklady, jak chcete, ale nemuzete obhajit neobhajitelne.

   Kdyby CZ zakon povoloval pohlavni styk s osobou 9ti letou, tak tady sice muzete sepsat cely list vyhod, jak Vam to vyhovuje a jak to je s 9ti letou Anickou skvele, ale nikdy to lidsky neobhajite, i kdyz Vam to zakon povoli.

   Opet a znovu-srovnavat lichvu s pronajmem bytu, to chce vazne frkat 7 dni v tydnu.

   Neocon

   Vymazat
  36. TP:

   Jsem rád, že na příklad reagujete vlastním ad hoc příkladem. Samozřejmě, lze si představit i byty za 250-400 tis. Kč. Stačí zajet mimo Prahu.

   Já ale stále bez výsledku čekám na nějakou konkrétní argumentaci, resp. judikaturu, dle které je 30 % p. a. proti dobrým mravům. Zatím z vás vypadlo jen, že Vám to přijde "nenormální". A budete tedy za "klienty" popírat tu pohledávku za leasing?

   Yossi

   Vymazat
  37. "lichva (chcete-li pujcovani penez)"

   Přesně proto nemá jakákoli debata s Vámi smysl, TP má aspoň místy světlé chvilky.

   Yossi

   Vymazat
  38. Yossi, samozrejme ze se zde bavime o lichve-znate snad nekoho, kdo ma problem s beznymi, "BANKOVNIMY" uvery?

   Neocon

   Vymazat
  39. Chápu, Yossi, že jste determinován nedostatkem mathematického nadání, ale přesto byste měl pochopit, že na ceně bytu nezáleží: být v ceně 240 tisíc v Mostě nemáte šanci pronajmout za čtyři tisíce měsíčně, tak jako být za tři miliony nepronajmete za padesát tisíc.

   Jak vysvětlila Šimáčková, pevná kritéria pro určení, kdy je smluvní vztah lichevní, neexistují; vždy musíte věc posuzovat individuálně, přičemž důležitým ukazatelem bývá nepoměr mezi plněním dlužníka a plněním lichváře.

   Pohledávka Home Creditu nebyla ještě ani přihlášena, ale pravděpodobně opravdu navrhnu dluznikum, aby ji co do výše popřeli.

   Vymazat
  40. "Jak vysvětlila Šimáčková, pevná kritéria pro určení, kdy je smluvní vztah lichevní, neexistují; vždy musíte věc posuzovat individuálně, přičemž důležitým ukazatelem bývá nepoměr mezi plněním dlužníka a plněním lichváře."

   To je strašně krásné vágní tvrzení, na základě kterého můžete za lichvu označit cokoli. Ale jsem rád, že jsme se tedy konečně dostali k tomu, že žádný argument kromě obecných tvrzení, pocitu a záště nemáte. Budu tedy sledovat "Vaši" insolvenci, a moc se těšit, jak s tou pohledávkou zatočíte.

   Yossi

   Vymazat
  41. ad neocon:

   "znate snad nekoho, kdo ma problem s beznymi, "BANKOVNIMY" uvery?"

   Klienti pana Peciny a státisíce jiných.

   Yossi

   Vymazat
  42. Vazne Yossi? Vazne Yossi, ty "statisice" jinych jsou v exekucich, protoze si pujcili od KB/CS/CSOB atd. kilo ceskych, meli vratit za 3 roky cca 135 t Kc a to je ten duvod jednoho milionu lidi v CR v exekucich?

   Tak to jsem myslel Yossi, ze mate preci jen trosku navic. Ale nic netrva vecne, dam Vam cas, dokonce i GP na svem FcB profilu procitnul a uznal, ze se mylil. (sice zatim jen s Trumpem, ale je to posun a mesic nazpet by na to nikdo nevsadil ani Vorla).

   Neocon

   Vymazat
  43. *facepalm*

   Yossi

   Vymazat
  44. Toto je důvod, proč jste v diskusi tak neoblíben, Yossi: místo argumentů urážíte. Dal jsem vám ještě jednu šanci, a rád bych věřil, že ji využijete.

   Vymazat
  45. TP:

   Kde koho urážím? Jediný, kdo tu jede neustále urážky ad hominem bez argumentů, jste Vy a neocon. Neocon z hlouposti, Vy ze zášti.

   Myslím si, že debatu můžeme uzavřít až do přezkumného jednání Vašich klientů, tam již budete nucen dát na papír nějaké argumenty. Velice rád Vám Vaše zdejší tvrzení pak připomenu.

   Yossi

   Vymazat
  46. TP:
   vytýkáte Yossimu, že "místo argumentů uráží". Současně mu sdělujete, že je "determinován nedostatkem mathematického nadání", zejm. pokud jde o jeho představu o ceně věcí.

   V zájmu korektnosti musím poznamenat, že Yossi je - pokud je mi známo a na rozdíl od Vás - vzdělám ekonom. Nevím, kde berete odvahu ho tady s takovou samozřejmostí poučovat o fungování trhu.

   Jak ostatně konstatoval už ÚS (který výše sám citujete), musí se lichevní povaha smlouvy posuzovat v každém případě individuálně. Namísto toho tu od Vás jenom stále dokola čtu paušální soudy o tom, kdo je a kdo není špatný a jaký je kdo lichvář - zpravidla odvozené pouze z výše úrokové sazby bez dalšího.

   PV

   Vymazat
  47. PV: Nerozumím, co má otázka lichvy, resp. dobrých mravů, společného s ekonomií.

   Za nemravné jsem, pokud vím, označil tři pohledávky, první, kde za 30 let měla dlužníce zaplatit cca pětinásobek jistiny, druhou, kde byl úrok za měsíční půjčku 15 tisíc korun 4,5 tisíce, a třetí, kde za tři roky mělo být ze 68 tisíc přes 170. Jsem přesvědčen, že svůj názor o nemravnosti jednání věřitele dokážu ve všech třech případech obhájit.

   Jistě, z hlediska liberálního postoje, že co si ti dva domluví, je jen na nich, nelze o lichvě vůbec hovořit, ale toto stanovisko nezastávám (jakkoli ho uznávám jako legitimní).

   Vymazat
  48. TP:

   "kde byl úrok za měsíční půjčku 15 tisíc korun 4,5 tisíce"

   Nikoli, celkové náklady na úvěr byly 4,5 tisíce. Kromě Vašeho přesvědčení a jednoho vágního judikátu ÚS, jste tu ale jaksi nepředložil jediný argument, který by podporoval Váš názor o rozporu těchto smluv s dobrými mravy. Upozorňuji, že neřešíme Váš osobní názor nebo nějakou soft nemravnost - ne všechno nemravné jednání je v rozporu s dobrými mravy a sankcionováno neplatností.

   Yossi

   Vymazat
  49. Není to úrok, ale "poplatek". Tento marketingový trik ovšem na podstatě věci nemění nic.

   Vymazat
  50. TP:
   souvisí to velmi. Pokud se jedná o obchod, který v daném okamžiku vyjadřuje reálnou hodnotu peněz, těžko se může jednat o lichvu. Resp. v normální zemi by se o lichvu jednat ani nesmělo.

   Pokud Vám tedy ekonom vysvětluje, že se v daném případě jedná o úrok normální, běžný a ekonomický, zřejmě byste ho měl poslouchat.

   PV

   Vymazat
  51. PV: Hodnotu peněz? To jako, že mi některá banka za tři roky ztrojnásobí vklad? Sem s ní, hned si u ní založím depositní účet!

   Vymazat
  52. Tomáš Pecina: Vy jste to nepochopil. Yossi má pravdu, protože je vystudovaný ekonom - a tím pádem rozumí všemu v ekonomii, na rozdíl od vás. Cokoli řekne, je pravda proto, že má ekonomické vzdělání.

   Situace, kdy diskutuje ekonom s neekonomem je tedy jasná. Pravdu má vždy ekonom, neekonom se vždy mýlí, a nikdy nemá pravdu.

   Nicméně co když nastane situace, kdy diskutují dva lidé s ekonomickým vzděláním, a mají protikladné názory. Zřejmě budou muset začít tahat esa z rukávu: "Já mám ještě MBA titul." a druhý: "Tý vogo, tak to máš pravdu ty!"

   Jinak ekonoma chápu jako člověka, který když řekne, že se něco stane, stane se přesný opak. Například když vzdělaní ekonomové řeknou, že Irsko se stane keltským ekonomickým tygrem a všechny převálcuje, jako před lety, říkal jsem si, že ten propad, co Irsko zažije si snad ani nezaslouží. A stalo se.

   Až nějaký vzdělaný ekonom řekne, že v České republice míříme do několika let k tomu, abychom byli super bohatá země - začnu okamžitě balit bágly a uteču kamkoli. Do Ruska, do Somálska, na severní pól kamkoli - protože jakmile ekonomové začnou předpovídat někde úspěch, většinou se to posere do takových žump a exkrementů, jaké si nepředstavíte ani v armageddonu.

   Jinak řečeno, ekonomii považuji za šarlatánství, protože nemá ani základní vědecký podklad - totiž schopnost předvídat na základě jejich teroií do budoucna. Zatím byli ekonomové vždy silně překvapeni tu krizí, tu něčím jiným - v naprostých p=rotikladech k jejich teoriím.

   Nicméně ekonomické teorie vzdělaných ekonomů nepočítají s takovými podružnostmi, jako je morálka, etika, či zajištění rozumného soužití společnosti lidí. Všechny tyto zbytečnosti totiž snižují zisky. Tak je to i lichvou.

   Miloslav Ponkrác

   Vymazat
  53. TP:
   proč banka? Jak ostatně pravil i ÚS, je třeba posuzovat konkrétní okolnosti věci. Sám např. opakovaně zmiňujete, že se jedná o lidi, který by banka nepůjčila.

   Nu a proč by jim nepůjčila? Protože trpí nechutí k půjčování peněz, když je teď ekonomika přehřátá, komerční banky mají nadbytek kapitálu a hledají, komu by ho nacpaly? Jistě ne.

   Banka takovým lidem nepůjčí prostě proto, že riziko nevrácení půjčky vyhodnotila jako neúnosně vysoké. Pokud se za takových podmínek najde někdo, kdo do toho rizika jde a toto riziko si také přiměřeným způsobem ocení (prostřednictvím např. výše úroku), není to přeci lichva.Je to běžný obchod učiněný za naprosto obvyklých a běžných podmínek.

   Problém je pak pouze v tom, že o lichevní povaze takovéhoto smluvního ujednání rozhodují lidé, kteří nejsou dostatečně ekonomicky gramotní. Např. blazeovaný státní úředník, který celý život sedí na soudě, má definitivu, sto tisíc měsíčně a nikdy v životě do žádného obchodního vztahu nevstoupil.

   Popř. někdo jako Vy, kdo si myslí, že výše úroku je morální otázkou dobrých mravů a ne ekonomickou otázkou ceny peněz a kalkulovaného rizika.

   Mimochodem: pomíjíte jeden podstatný rozdíl. Dle OZ je lichvou nepřiměřené plnění, které si někdo nechá poskytnout zneužívaje něčí "tísně, neznalosti nebo rozumové slabosti". Vy tady stále argumentujete nepřiměřenost poskytnutého plnění a zapomínáte, že tam musí být ještě onen druhý znak.

   Vtip je pak v tom, že ten zpravidla naplněn není, neboť dotyční obvykle takovou smlouvu uzavírají zcela vědomě. Jejich neznalost o jejím obsahu pak není projevem žádné rozumové slabosti, ale spíše lehkomyslného přístupu k životu.

   To je pak taky ten důvod, proč se pořád schováváte za dobré mravy jako za nějaký fíkový list. Ačkoliv ty podle OZu už s otázkou lichvy nijak nesouvisejí.

   PV

   Vymazat
  54. Leon Kreutzfeld23. května 2017 9:39

   Urokova mira v takove “lichvarske” transakci se odviji od nekolika faktoru: 1. jaka je zakladni cena penez urcena narodni bankou, 2. jake je risiko, ze veritel nedostane zpatky jistiinu, urok ani poplatky a 3. jaka je trzni cena penez v obdobne rizikove. transakci.

   Podivame-li se na 1 tak cena penez je dnes rekordne nizka, takze to vysoke ceny nevysvetluje.

   V bode 2 je to troche zmatene. Rizikovost lidi, kteri nedostanou pujcku v bance je vysoka a vysvetluje vysokou urokovou miru. Na druhou stranu ale stat dela v Cesku nedobytnym pujckam vymahace a tim do znacne miry risiko nejen snizuje ale dokonce podporuje moralni hazard veritelu. Nedivil bych se, kdyby jisty podil pujcek nesel za ucelem ziskat 15% rocni urok, ale naopak za ucelem donuceni cloveka nesplacet a jit po jeho nemovitem majetku. Mozna se tomu neda rikat lichva, ale je to statem podporovane prerozdelovani majetku od chudych na duchu a prijmu k tem bohatsim v obem. Nejsem odbornik na oddluzovani, ale nevim o jinem statu, kde by lide massove prichazeli o nemovitosti diky nesplaceni trivialnich spotrebitelskych uveru.

   Za 3. jaka je skutecna trzni cena penez v techto vysoce risikovych transakcich to nevim, protoze neznam jejich kreditni portfolia. Primitivni ekonomicka poucka rika, ze kdyz je nekde vysoky zisk, zvysi se na trhu nabidka. Pane Pecina by tedy mohl zacit vydelavat tim, ze bude pujcovat na 30% rocni vynos. Cena pak zacne klesat az zustane tesne nad hranici rizika. Tady muzou vysokou cenu vysvetlovat bariery pristupu na trh (regulace, absence znalosti, uspory z rozsahu, nedostatek kapitalu). Jake jsou bariery pristupu na cesky “lichevni” trh moc nevim.

   Nebo skutecne ta risikovost je tak velka, ze 30% je odpovidajici cena i v situaci kdy stat dovoluje vymahat zabavovanim nemovitosti a veci denni spotreby. V takovem pripade nektere staty regulaci zajistuji, aby ti, kteri si pujcenim velmi ublizi, si pujcit nemohli a byli spise odkazani na socialni sit.

   Jaka je cena spotrebitelskeho uver v CR nevim. Kolem 15% RPSN je asi relativne ok. Kolem 30% uz je to dost ekelhaft. Obecne brat si spotrebitelsky uver je hloupost, ale melo by to byt legalni do urovne nez to cloveka znici. Proto taky jak psal neocon v nekterych statech kde je to lepe regulovane nechavaji vice risika na veritelich.

   Vymazat
 12. Yossiho komentáře mne již obtěžovaly do té míry, že jsem je začal hromadně mazat. Věřím, že jsem tak vyhověl nevyslovenému přání většiny ostatních čtenářů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je super, takže Vy mě tady budete idiotsky pomlouvat, ale reakci mi neumožníte. Hrdino. OK, tak to tedy holt budeme řešit mimo Váš blog. Stay tuned.

   Yossi

   Vymazat
  2. Tento komentář ovšem nevymažu :-)

   Vymazat
  3. Jste čtvrtý odboj.

   Vymazat
  4. Diskuje jsou a prozatím zůstanou moderované; za což, chcete-li, poděkujte Yossimu.

   Vymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>