DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 4. října 2016

P. Vondrák žádá o zastavení svého stíhání

Nálepkový vrah Patrik Vondrák navrhl Obvodnímu soudu pro Prahu 1, aby bylo jeho trestní stíhání zastaveno z důvodu promlčení. Návrh vychází z rozděleného výkladu ustanovení o délce a běhu promlčecí doby a jsem k němu poměrně skeptický, neboť se mi jeví, že změnu úpravy promlčecí doby je nutné chápat jako jeden celek. Nejvyšší soud se nicméně nezdá být takovému rozdělování zcela nenakloněným (usnesení sp. zn. 8 Tdo 797/2010) a protože soudkyni Daně Šindelářové byla neochota případ dál soudit patrná doslova z očí, nemusel by být návrh neúspěšný.

Skončení trestního stíhání tímto způsobem by pro obžalované bylo nekomfortní v tom, že by nedosáhli zprošťujícího rozsudku, důsledky ve sfeře náhradových řízení by arci byly stejné, ba ještě o něco lepší než v případě rozhodnutí o nevině, protože by měli k disposici argument, že státní orgány je zostudily a poté jim vlastní liknavostí neumožnily se před soudem očistit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>