DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 26. června 2015

Pohádka

Mnohými mi vytýkáno, že můj blog má podobu justiční telenovely. Proto dnes změníme genre a vrátiv se na chvíli do dětských let, budu vám vyprávět pohádku. Tak se, milé děti, hezky posaďte a buďte hodné!

Bylo nebylo, dávno tomu… Před mnoha a mnoha lety žil v chaloupce uprostřed lesů Českého ráje čestný, moudrý a statečný aktivista jménem Stanislav Penc. Daleko odtamtud, za devatero horami, na hradě v hlavním městě království, žila tou dobou zlá ježibaba a čarodějnice jménem Naděžda Kavalírová, která, na rozdíl od zedníka a celoživotního outsidera Pence, se dokázala pohodlně zařídit jak v minulém, tak i v tom současném régimu. V oné době zastávala, kromě předsednické funkce v Konfederaci (jí podobných, čili polepšených) politických vězňů, i předsednictví Rady Ústavu pro studium totalitních régimů [já bych tedy klidně napsal i režimů, ale vysvětlujte to Petersovi!].

Zlá čarodějnice dobráka aktivistu na jednom zasedání Rady ošklivě pomluvila, tak trochu ve stylu Jakešovy červenohrádecké řeči, a náš hrdina proto požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o zvukový záznam onoho zasedání. Leč nepochodil, nejprve čarodějničini učňové a poté sama Kavalírová vydali rozhodnutí, že mu nic nedají, anžto záznam ihned po přepsání do zápisu zničili.

To Pence přirozeně naštvalo a podal na čarodějnický ústav správní žalobu. Tu dostal na stůl sedmý senát Městského soudu v Praze, zvaný Rychlý, a tím pohádka končí, an onen, věren svému epithetu, o ní nikdy nerozhodl a spis ponechal na spisovně, kde ho v průběhu desetiletí rozkousaly soudní myši, potkani a jiná neplacená justiční havěť, a děti příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže dostaly zbytek listů, aby si na versu malovaly v kanceláři soudu zprivatisovanými pastelkami.

Tolik verse pohádková. Ta reálná se od ní liší arci jen nepatrně. Soud přece jen, po čtyřech letech a jednom měsíci, žalobu projednal a žalobci vyhověl, dav však čarodějnici a jejímu teamu za pravdu v tom, že pokud orgán veřejné moci napíše, že záznam zničil, je to prostě tak a žádný důkaz, ani případný výslech osoby, která ho obstarávala, na tom není s to ničeho změnit (hrozme se proto dne, kdy některý OVM prohlásí, že 3 × 3 = 10!). Naštěstí to po letech už nikoho nezajímá, a tak jediným významným výrokem rozsudku je ten nákladový.

Senátu ve složení Viera Horčicová, Kamil Tojner a Jiří Lifka za tento výkon posíláme vzdušný (pohádkový) polibek a mimořádnou cenu tohoto blogu Hlemýžď roku. Blahopřejeme!

Aktualisováno.

středa 24. června 2015

Soud projednává antidiskriminační žalobu proti oběti provokace

Tento proces věru nebude vepsán zlatým písmem do knihy cti české justice: litoměřický soud projednává žalobu romské provokatérky, která z pověření ombudsmanky prověřovala nediskriminační jednání realitních kanceláří.

Ztotožňuji se s tím, co napsal Ivo Telec na svém facebookovém profilu a co je víceméně ve shodě s tím, jak jsme tuto ostudnou kausu hodnotili my: Ať tak, či onak, provokace osob pověřených k tomu veřejným ochráncem práv představují účastenství na deliktu ze strany státu – pověřitele provokací. Zcela nepřístojné chování veřejného ochránce práv. Průzkum nálad veřejnosti se provádí jinak. Navíc veřejné rozmazávání údajného postižení státem ilegálně pověřené provokatérky asi svědčí o ztrátě soudnosti.

Pevně věříme, že tato provokace neprojde a i když litoměřická soudkyně riskuje, že se stane obětí stejné mediální šikany jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová, která zprostila obžaloby zločineckou skupinu velezrádců a saboteurů okolo Jany Dominy Nagyové, dokáže se této zvůli postavit.

úterý 23. června 2015

Žaloba za pochod sexuálních menšin

Po provedení všech zákonem vyžadovaných předběžných úkonů byla dnes podána žaloba na pre-crime divisi pražské policie, podle jejíž představy nejlépe zabráníme výtržnostem na demonstracích tak, že potenciální protidemonstranty na místo vůbec nepustíme. Postoj policie hájí ministerstvo do roztrhání těla, a nyní je otázkou, co na to soud. Právně se situace jeví být jasnou, avšak minimálně u prvních dvou stolic musíme počítat se soudci vbíhajícími na hřiště v dressu soupeře.

pátek 19. června 2015

Soud zrušil další rozhodnutí ministerstva vnitra

Po konečném zproštění v kause Coco tu máme dne další vpravdě přelomový verdikt, rozsudek Městského soudu v Praze, jímž bylo zrušeno čtvrté rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace našeho sdružení.

Osobně bych byl pro užší výklad ustanovení § 77 SprŘ ohledně toho, která rozhodnutí jsou nicotná, avšak protože judikatura i literatura se kloní k závěru, že překážka věci rozhodnuté/zahájené činí vadné rozhodnutí nicotným a nikoli pouze nezákonným, nemohu s městským soudem souhlasit: zda se nicotnost ukázala ihned anebo až po nějaké době, nemůže mít na posouzení charakteru vadného rozhodnutí vliv, protože soud ruší správní rozhodnutí s účinky ex tunc a nastoluje tak fikci, že zrušené rozhodnutí nebylo nikdy vydáno.

úterý 16. června 2015

Stanovy

Tak to mám poslední dobou se vším: ledva dopsav článek určený pro Sudetenpost, ve kterém se zabývám významem změny stanov mnichovského Sudetoněmeckého sdružení, zjišťuji, že jej mohu zahodit, eventuálně vystavit v přítmí klosetu, protože z Mnichova dorazila nečekaná zvěst: tamní rejstříkový soud registraci březnové změny stanov odmítl s odůvodněním, že by k ní bylo nutné schválení všemi členy spolku, přičemž dosaženo nebylo ani vota tříčtvrtinového. Ačkoli je dokument datován 19. května, Posseltovo vedení se jím opomnělo pochlubit: asi aby nic nekalilo radostnou atmosferu augsburského sněmu. Zpráva arci není reflektována ani na spolkovém webu, na kterémžto pátráno po pěkných obrázcích pro nový kalendář.

Přejme tedy Posseltovcům, ať jim členové nějaké opravdu hezké pošlou.

Aktualisováno.
Tisková zpráva.

Aktualisováno.
Audiatur et altera pars, pročež tisková zpráva druhé strany. Její název jeví se mi, pamětníku husákovské normalisace, lehce pikantním: vše jde skvěle, neznepokojujte se, občané, moudré vedení strany a státu dobře ví, co dělá. A ty ošklivé zprávy o výbuchu elektrárny v Černobylu, co ti nezodpovědní z vás poslouchají na západních radiích, to jsou všechno jen famy a zákeřná protikomunistická propaganda. Да здравствует наша великая Коммунистическая Партия, да здравствует товарищ Поссельт!