DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 22. května 2015

Coco je nevinen

K právě doručenému rozhodnutí, které obsahuje tolik nepatřičných formulací a invektiv vůči pejskovi (prý není bojový!), jeho majitelce i vůči – a zejména – vůči mně, že by se autorka měla z řízení na místě vyloučit pro podjatost, postačí dodat, že řešení situace, kdy se složení přestupkové komise z důvodu dlouhodobé nemoci nebo jiného podobného důvodu částečně obmění, opravdu, ale opravdu nelze vztáhnout na případ delegace věci zcela jinému přestupkovému orgánu, a pak také, že toto řízení, jehož nesmyslnost naznal sám trojhlavý přestupkový orgán, nevyvolal ani Coco, ani paní Šteflová, a už vůbec ne já: kdyby byly pejskovy zájmy hájeny tak, jak si jungdorfská komis představuje, odešel by Petrásek bez trestu a Coco s pokutou blízkou horní hranici, protože na malém městě, případně vesnici, jimž se Bystrc mentálně blíží, to tak prostě je, tam si nikdo na vysoce postavené osobnosti Petráskova kalibru a mstivosti nesmí dovolovat. Proč to dopadlo jinak, nechť si laskavý čtenář rozmyslí sám.

Dotazník

Dlouho jsme tu neměli žádné video, pročež napravujeme:

pondělí 11. května 2015

Z našeho mašíblu

Mašíbl, správněji MaŠíBl, byla původně registratura na patentovém úřadě, kam se odkládala perpetua mobilia a podobné výtvory těch, podle nichž bylo úložiště pojmenováno, tedy MAgorů, ŠÍlenců a BLbců.

I tento blog má svůj mašíbl, a z jeho hloubi občas vytahujeme pro pobavení přítomných tu či onu raritní písemnost: učiníme tak i dnes, presentujíce téměř 40stránkový žalobní výtvor Davida Navary, jímž onen – nenově – brojí proti rozšiřování své podoby, a kterýžtoť vyveden s četnými barevnými ilustracemi a odkazy (jen škoda, že Navarovi neřekli o možnosti formátu PDF embeddovat multimediální obsah, to by se žaloba dozajista hýbala, mluvila a hrála). Naše replika, hutná a suchá, leč doufáme, že účinná.

Aktualisováno.
D. Navara žaluje z téhož titulu i mne; žaloba má o tři stránky méně a na relutární satisfakci požaduje jen polovinu, tedy 50 tisíc korun, jinak jde o dokument obsahově zcela shodný, proto jej zveřejňovat nebudu.

čtvrtek 7. května 2015

Teroristé

Odhlédneme-li od obohacujících úvah na thema, zda sovětská vojska tuto zemi osvobodila čili nic, případně zda smí skupina ruských motocyklistů projet přes české území do Berlína, zdá se být událostí číslo jedna posledních několika týdnů dopadení železničních teroristů, již plánovali, že pomocí výbušniny poškodí vlak s vojenským materiálem (případně s automobily Hyundai, což je patrně téměř totéž – každopádně inovativní product placement!), přičemž media nás neušetřila ani takových morbidních detailů jejich deviosního plánu, jako že se pachatelé při útoku hodlali domlouvat pomocí vysílaček (a možná i barevných praporků, případně, měl-li být útok noční, svítilen s barevnými sklíčky).

Čta ony bláboly, jeden opravdu neví, zda má očekávat odhalení, že dopadena byla ve skutečnosti recesistická skupina Ztohoven, anebo zjištění, že Šlachtova skupina padla na stopu zvláště nebezpečné odnože renegátské skautské družiny Rozrazil, která zbavena řádného vedení zdivočela a aspirujíc na některý z vyšších stupňů Svojsíkovy ceny, zašla dále než kterákoli z jejích předchůdkyň.

Co je arci jasné, je, že nebyla dopadena nebezpečná teroristická buňka, způsobilá narušit vážným způsobem provoz železniční dopravy a způsobit tak této zemi nedozírné škody (pokud je někdo schopen provoz železnice skutečně ohrozit, jsou to v prvé řadě železničáři sami, a pak, ve velkém odstupu za nimi, disproporčně romské gangy zlodějů kovů, majoritní populací láskyplně přezdívaní magneti).

Ale tak, jak věc traktují media, tak, přátelé, terorismus nevypadá.

neděle 3. května 2015

Policie v Brně porušila zákon

Těžký je úděl aktivistův.
Foto: Brněnský deník.
Ne snad tím, že proti blokujícím aktivistům zasáhla (pozorní čtenáři mého blogu jistě na několika fotografiích poznali Davida Navaru, jenž se po neúspěšném tažení proti našemu spolku a neúčinné agitaci u soudu vrhl takříkajíc na práci v terrainu, pročež mu v pátek bylo dopřáno seznámit se s tím brněnským velmi intimně). Zásah proti aktivistům byl zřejmě v pořádku, avšak k porušení zákona došlo označováním účastníků paintballovými kapslemi.

Zákon o policii neumožňuje potřísnit fysickým osobám za účelem budoucí identifikace oděv barvou, a zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretensí (laicky: státní orgán smí činit jen to, co je mu výslovně zákonem dovoleno) tak činí z akce evidentní zneužití pravomoci. Nehledě na to, že takto označeným může vzniknout škoda, minimálně ve formě nutnosti nechat oděv vyčistit.

pátek 1. května 2015

Spalovač vlajky EU Jakub Svoboda definitivně beztrestný

Na Praze 1 se s tím nepárají: to, v čem státní zástupkyně Zdeňka Galková spatřovala trestný čin, vyřídili bezmála na podatelně. Škoda; těšil jsem se na zajímavý právní spor.

Kamas a spol. mají deformovaný vztah k historii

A není to spíš tak, že má nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman deformovaný vztah k demokracii a svobodě? Vybere si. Zemanovo dovolání, k tomu replika obviněných.