DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 25. srpna 2015

Semelová před soudní stolicí

Za nic než poněkud trapnou politickou exhibici není možné označit osobnostní žalobu, kterou na poslankyni Martu Semelovou podal její politický konkurent z Brna Michal Kincl (TOP09). Z opatrnosti zažaloval i stranu, za niž se politička předmětným, značně nechutným způsobem medialně presentovala.

Už tím, že je Kincl sám veřejně činnou osobou, musí být připraven snášet relativně intensivní zásahy do své osobnostní sfery, nemluvě o absurdní představě, že bych mohl jeden občan s úspěchem civilně žalovat druhého za to, že jej jeho politické názory urážejí. Mne příkladmo urážejí názory na poválečnou genocidu sudetských Němců dobrých 80 % místního obyvatelstva, a nepochybuji o tom, že moje názory na totéž stejnou měrou urážejí je, přesto by žaloba v jednom ani ve druhém smyslu nemohla mít naději na úspěch.

pondělí 24. srpna 2015

Odvolání v kause Power

Odvolání tří obžalovaných v kause The Plastic People po 40 letech je celkem depresivní četbou: polemika s rozsudkem je možná pouze tehdy, pokud je v rozsudku aspoň rámcově seznatelná konsistentní argumentace, což arci v onom brněnském není, v něm jde toliko o opis obžaloby. Tak jako státní zástupci bývají nezřídka pouhými poslíčky policie, stal se senát soudkyně Lenky Nekudové pouhým poslem, který předává obžalobu další instanci.

Zvláště smutné je, že někteří obžalovaní se vzdali práva na odvolání na místě, jiní patrně odvolání nepodali, smířivše se s poznáním, že tento stát je institucionální obdobou přírodní katastrofy, kterou je potřeba nějak přežít.

pátek 21. srpna 2015

Medvěd

A konečně je tu ta pravá okurková saisona! Po německé pensistovi otráveném cuketou přichází velká vnitrostátní právní kausa: ekologická inspekce za asistence policie zabavila vycpaného, čtrnáct let starého medvěda. Jistě správné a zákonné rozhodnutí a doklad o tom, že právo v této zemi funguje a úřady jsou schopny došlápnout si na každého narušitele.

pátek 14. srpna 2015

Správné rozhodnutí soudce Šlapala

Omluva přiznána, náhrada nemajetkové újmy a náklady řízení nikoli: takové je rozhodnutí soudu I. stupně v ostře sledovaném případu státem organisované provokace, o níž jsme i na tomto blogu obsáhle psali. Rozhodnutí litoměřického soudce Jiřího Šlapala se do jisté míry dalo očekávat, a prima facie by se dalo odsoudit jako alibistické. Při hlubším rozboru se však ukazuje, že takové posouzení věci dává smysl.

Předně jím bylo deklarováno, že odmítnutím romské domnělé zájemkyně, ve skutečnosti provokatérky, byl porušen antidiskriminační zákon. Jakkoli můžeme s tímto zákonem nesouhlasit a snášet řadu argumentů, proč by v takové podobě a takto široce platit neměl, je to zákon a pro soud je závazný. Za druhé bylo jasně vysloveno, že státem organisované provokace nemohou resultovat ve skutečnou, hmatatelnou a hlubokou újmu způsobenou provokatérovi; újma způsobena byla, ale s ohledem na postavení poškozené pouze marginální. Otázku zákonnosti provokace samotné soud patrně pominul, a i to mi připadá rozumné: je to analogické situaci, že by romský strážník porušil zákon např. neoprávněným nasazením botičky a rozzuřený řidič jej za to nazval černou hubou.

Jinou rovinou jsou přirozeně společenské důsledky rozsudku, tedy že Romové budou v realitkách odmítáni dál, ale z obav před nařčením z diskriminace jim budou umožňovány fiktivní prohlídky, což bude pro obě strany znamenat zbytečnou zátěž a jen to situaci Romů zhorší; jestliže by se byli dozvěděli o diskriminačním zadání rovnou, mohli by vybírat z menšího počtu reálně dostupných bytů. Ombudsman tedy, nikoli poprvé, poskytl minoritě medvědí službu.

pondělí 10. srpna 2015

Vlna veder má své oběti aneb Extremistu za každým stromem viděti

Nejspíše povzbuzeni úspěchem v případu Robina S. pustili se pražští kriminalisté do dalšího protiextremistického projektu. Za projev, který byl obsahem zřetelně mírnější než onen prvomájový, ve znalci i soudu nesrozumitelném cizím jazyce pronesený, obvinili z podněcování k nenávisti slovenského aktivistu Mariána Magáta.

Aktualisováno.

Video…


…a stížnost.

čtvrtek 6. srpna 2015

Plzeňské democe neplatí

Jak jsme 20. října 2009 předpověděli, tak soud nyní učinil: plzeňské democe jsou neplatné, a zbývá toliko otázka, kolik bude nyní universita doplácet na náhradě škody soudně úspěvším demotentům. Nemělo by to být zrovna málo, protože ve společnosti, kde se vše řídí tím, jak se věci zdají, nikoli, jak jsou, znamená titul doktora nebo magistra práv výraznou společenskou výhodu.

Čímž se zároveň ukazuje, k čemu, resp. na co, případně pro co nebo pro koho (tzn. pro kočku) je soudnictví, kterému trvá rozhodnutí nikoli měsíce, ale roky. Jak víme z našich případů a máme-li vyjmenovat jen pár křiklavostí, pan Ž. zbitý strážníky žaloval na ochranu osobnosti v r. 2003, rozsudek nemá dodnes, pak K. z Pardubic podával své žaloby v r. 2008 a je na tom podobně, jiný klient, pan L., byl naopak v r. 2005 na ochranu osobnosti žalován a jeho kausa stále nebyla brněnským krajským soudem dovedena do finále. Jak říkám svým klientům, buďte v klidu, v této zemi je úspěchem rozsudku se vůbec dožít.