DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 13. srpna 2014

Další dílčí úspěch Českých lvů

Vítězné tažení Českých lvů tuzemskou justicí pokračuje: senát Nejvyššího správního soudu ve složení Eliška Cihlářová, Tomáš Foltas a Jaroslav Hubáček vyhověl jejich kasační stížnosti proti šikanosnímu usnesení ostravského krajského soudu o nepřiznání osvobození od soudního poplatku. Kvalita odůvodnění je příjemným překvapením.

V případě Duchcova a obstrukčních shromáždění svolávaných sdružením Konexe zaznamenali Čeští lvi plný úspěch, nyní se bude – ve dvou zvláštních řízeních, týkajících se Českých Budějovic a Havířova – rozhodovat o oprávnění úřadu zakázat shromáždění svolané v místě, kde došlo ke konfliktu mezi většinovou a romskou populací.

Pokud by zvítězil názor, že taková shromáždění lze z důvodu obavy z možného násilného průběhu nebo diskriminačního (protiromského) charakteru zakázat, byl by tím českým občanům odejmut další podstatný díl politických svobod a vzniklý judikát by jistě byl použít – resp. zneužit – v mnoha jiných situacích. Ze svobody shromažďovat se na veřejných prostranstvích a diskutovat o tom, co občané považují za důležité, by zbylo právo shromáždit se k thematům, která jsou nekonfliktní a nikoho nepálí. Místo o demonstracích by pak bylo na místě začít hovořit tak, jako tomu bylo před r. 1989, o manifestacích: obce by mohly zakazovat, s odkazem na českobudějovický nebo havířovský precedens, veškeré akce, které by se jim zlíbilo, protože co kdyby se demonstrace zvrhla v násilnosti nebo co kdyby tam někdo vystoupil s protiromskou rhetorikou – to jsou eventuality, které nikdy nelze vyloučit a jimž organisátor ani při nejlepší vůli nemůže vždy zamezit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>