DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 29. srpna 2014

Postrach brněnských ratlíků Petrásek není podjatý

Na krajské prokuratuře mohou pracovat jen ti nejlepší a Straně nejoddanější soudruzi, to je známá věc. Jeden takový, státní zástupce KSZ v Brně soudruh Milan Vagai, opět potvrdil platnost této zásady a rozhodl, že Jan Petrásek, v německém jazykovém prostředí známý též jako Johann der Rattlertöter, není podjatý vůči obžalovanému Pavlu Kamasovi, jehož přítelkyni v předvečer minulého hlavního líčení fysicky napadl (o čemž jsme psali naposledy zde).

Nezlobím se na něj, co si myslím o bývalých komunistech v justici, najmě pak jak by s nimi mělo být po právu naloženo, je všeobecně známo, jen mne poněkud děsí, že takové dělnické kádry mohou rozhodovat i ve skutečně závažných případech, nikoli o banalitách tohoto typu. Čímž arci neříkám, že státní zástupce, který nerozpozná podjatost ani v takto jasném případě, by neměl být vyhozen z důvodu prosté neschopnosti: nebo si snad někdo myslí, že člověk, kterého za dva týdny čeká přestupková komise pro napadení zločincovy přítelkyně, může být vůči zločinci skutečně nestranný?

Na nepodjatého Petráska se velice těším, zejména na to, jak v závěrečné řeči soudu i přítomným novinářům popíšu všechny nuance jeho opilecké eskapády, což bude v kontextu s jeho právě předneseným závěrečným návrhem obzvláště pikantní.

středa 27. srpna 2014

Smír aneb Škrhola a jeho dvůr

Von porád čekal, že něco přijde, zpívala kdysi v jedné ze svých předměstských odrhovaček Věra Nerušilová. Právě takovým mi připadá spor Pavla Hasenkopfa o neautorství Klausovy amnestie: jako by Hasenkopf v mladistvé naivitě neustále očekával, že se Miloš Zeman a jeho lidé, notabilně kancléř Vratislav Mynář, změní, přiznají chybu a snad se i omluví, neuvědomuje si, že na protivníka je dlužno nazírat přibližně jako na jednotku loupežníků v Mrazíkovi.

Přestože byl uzavřen smír, a to smír soudní podle § 99 OSŘ, vzápětí prohlásil Mynář, že Hrad dosáhl nad Hasenkopfem velkého vítězství a přinutil žalobce vzít žalobu zpět (to se přirozeně nestalo, zpětvzetí žaloby následuje pouze po mimosoudním smíru – dohodě o narovnání – a ani tehdy neznamená, že by byl žalobce neúspěšný).

Jestliže jsme na celý spor, jakož i na Zemanovo presidentské působení jako takové, nazírali a limine s velkým nadhledem, nyní musíme v tomto smyslu dodat, že jsme se mýlili ve volbě kulis shakespearovského dramatu: Mynář se sice pohybuje v komnatách Pražského hradu, tedy v prostředí, který by mělo evokovat noblesu a aristokratickou velkorysost, leč chová se spíš jako pantáta, který zašel po jarmarku do hospody, přihnul si a přítomné teď častuje historkou, jak se mu podařilo prodat ukradeného čuníka.

úterý 26. srpna 2014

Hrách na stěnu aneb Znovu ke zprávě židovské obce

Stávám se obsedantním kverulantem, což je zřejmé z toho, že místo, abych se spokojil s odpovědí předsedy Rady České televise Jaroslava Dědiče (jakožto bývalého televisního revolucionáře osoby pro tuto posici nadmíru kvalifikované) na svou stížnost ve věci podvodů ve výroční zprávě židovské obce, jíž jsem byl nepokrytě poslán do háje, případně do míst popsatelných terminologií lidské anatomie, píšu Radě znovu. Proboha, proč?

P.S.: Kvalitu dokumentu omluvte. Je skutečně slepovaný, ale nikoli proto, že bych ho, vyňav jej z obálky, ve vzteku roztrhal (tak daleko moje psychosa dosud nepostoupila), ale berte to tak, že i scannery mají své dny.

úterý 19. srpna 2014

Znovu David Navara

Nikoli s nadšením nebo potěšením, víceméně jen z povinnosti zveřejňuji dnešní korespondenci s Davidem Navarou: druhá (a, jak vyzyvatelem slibně naznačováno, poslední) výzva a moje odpověď.

Wikipedie, jak uvedeno při minulém Navarově vstupu, o recurring characters praví, že The character's return is often based on popularity and liking from fans. O míře oblíbenosti této postavy mezi svými čtenáři mám důvodné pochybnosti, ba domnívám se, že v rámci zde provozované justiční telenovely by byl David Navara předním diváckým kandidátem na brutální vraždu v příštím díle, a pevně proto doufám, že onen doporučovanou konsultaci absolvuje a poté napře své úsilí jiným směrem.

Aktualisováno.
Podobnými výzvami jako mne oblažuje D. Navara i společnost guidemedia; ty však zůstávají zcela bez odpovědi.

pondělí 18. srpna 2014

Zhanobili symbol demokratických hodnot!

Akt zhanobení (zdroj: Protiproud)
Právě tak, nic menšího. Minimálně je o tom přesvědčen policejní orgán nprap. Jan Felcman, který za spálení vlajky Evropské unie sdělil tajemníkovi občanského sdružení Dělnická mládež Jakubu Svobodovi podezření pro přečin výtržnictví.

Ještě před sdělením proběhlo arci důkladné vyšetření incidentu, během nějž bylo zpracováno třístránkové odborné vyjádření z oboru symbolika Evropské unie a o vyjádření byl požádán zástupce Evropské komise v České republice (ne, vážně nežertuji!), načež státní zástupkyně Zdeňka Galková podala na delikventa návrh na potrestání. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová (bývalá členka KSČ, takže osoba v demokratických hodnotách náležitě kovaná) rozhodla trestním příkazem, leč zhanobitel se s mírným trestem pouhých čtyř měsíců vězení s podmíněným odkladem nespokojil a 23. září se proto ve věci bude konat hlavní líčení.

Tam bojující demokracie jistě extremistovi ukáže, že pálit vlajky snad mohou někde v zaostalé Americe, rozhodně ne ve vyspělé České republice.

sobota 16. srpna 2014

Pre-crime divise v Praze

V Praze proběhl pochod homosexuálů. Není mi příliš zřejmé, proč se taková akce koná, jestliže sexuální orientace patří mezi vůbec ty nejintimnější záležitosti každého člověka, ale asi už to nějak patří k věci, pročež po tom nepátrám. Událost arci neušla ani Mladé frontě/iDnes, která o ní, inter alia, státotvorně napsala:
Na trase průvodu policie preventivně zajistila několik skupinek extremistů, u nichž hrozilo, že by mohli na účastníky průvodu zaútočit. Podle reportérky MF DNES mezi nimi zřejmě byli i radikální fotbaloví fanoušci. Několik z nich skončilo na náměstí Republiky v poutech kvůli neuposlechnutí policejní výzvy, žádný násilný konflikt ovšem nepropukl.
Značky mlb, kop a frk, které se na výtvoru autorsky podílely, se ani nepodivily, jak je možné, že policie někoho zajišťuje preventivně; patrně je to bráno za normální jev – je přece lepší budoucího pachatele sebrat ještě předtím, než se deliktu dopustí, i pro něj samotného!

čtvrtek 14. srpna 2014

Městský soud v Praze vrátil 400 Kč za informace

Neuvěřitelné se stalo skutečností a Městský soud v Praze mi vrátil 400 korun, které jsem zaplatil za anonymisaci rozsudku nad Romanem Janouškem:


Jak vidíte, úhradu nemám dosud kategorisovánu, ale vytvořím pro ni novou položku – Zázrak.

Labutí píseň Ivo Svobody

Pro všechny příznivce bývalého soudního znalce a uznávaného soudního komika Ivo Svobody tu dnes mám skutečnou sběratelskou perlu: zvukový záznam z jeho posledního vystoupení před soudem z letošního května (MP3, 59 MB). Že už dva měsíce znalcem není, Svoboda soudu i stranám smlčel, a pokud jde o rherotickou stránku jeho projevu, jde, myslím, o dernieru ve velkém stylu – opravdový mistrovský kousek a ukázku toho nejlepšího ze Svobodovy famosní žvanivosti. A jako v jiných případech, ani tentokrát nevedl jeho kabaretní výstup k odsouzení obviněného.

Protože ministerstvo spravedlnosti, které jsem na exznalcovo deliktní jednání před více než dvěma měsíci upozornil, se dosud neozvalo a nesdělilo mi, jak se Svobodou naložilo, tento týden jsem mu zaslal žádost o ochranu před nečinností; kdo ví, možná se záhadně ztratí i ona.

středa 13. srpna 2014

Další dílčí úspěch Českých lvů

Vítězné tažení Českých lvů tuzemskou justicí pokračuje: senát Nejvyššího správního soudu ve složení Eliška Cihlářová, Tomáš Foltas a Jaroslav Hubáček vyhověl jejich kasační stížnosti proti šikanosnímu usnesení ostravského krajského soudu o nepřiznání osvobození od soudního poplatku. Kvalita odůvodnění je příjemným překvapením.

V případě Duchcova a obstrukčních shromáždění svolávaných sdružením Konexe zaznamenali Čeští lvi plný úspěch, nyní se bude – ve dvou zvláštních řízeních, týkajících se Českých Budějovic a Havířova – rozhodovat o oprávnění úřadu zakázat shromáždění svolané v místě, kde došlo ke konfliktu mezi většinovou a romskou populací.

Pokud by zvítězil názor, že taková shromáždění lze z důvodu obavy z možného násilného průběhu nebo diskriminačního (protiromského) charakteru zakázat, byl by tím českým občanům odejmut další podstatný díl politických svobod a vzniklý judikát by jistě byl použít – resp. zneužit – v mnoha jiných situacích. Ze svobody shromažďovat se na veřejných prostranstvích a diskutovat o tom, co občané považují za důležité, by zbylo právo shromáždit se k thematům, která jsou nekonfliktní a nikoho nepálí. Místo o demonstracích by pak bylo na místě začít hovořit tak, jako tomu bylo před r. 1989, o manifestacích: obce by mohly zakazovat, s odkazem na českobudějovický nebo havířovský precedens, veškeré akce, které by se jim zlíbilo, protože co kdyby se demonstrace zvrhla v násilnosti nebo co kdyby tam někdo vystoupil s protiromskou rhetorikou – to jsou eventuality, které nikdy nelze vyloučit a jimž organisátor ani při nejlepší vůli nemůže vždy zamezit.

Coco jde k přestupkové komisi

Jak dnes oznámil Úřad městské části Brno-Bystrc, případ psí výběh svémocně opustivšího a na státního zástupce zaštěkavšího ratlíka Coco bude projednán dne 23. září 2014 od 8.15 hod. Téhož dne od 10.00 hod. bude projednáno rovněž jednání státního zástupce Jana Petráska, v němž přestupkový orgán spatřuje přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích.

Jelikož Coco neumí mluvit ani psát, od plánované tiskové konference spojené s autogramiádou jsme byli nuceni upustit, avšak zájemci si přesto budou moci Coco, Chanel a Petráska po jednání prohlédnout, vyfotografovat a případně i pohladit. Pejsek je milý, společenský a štěká zásadně, jen má-li k tomu dostatečný důvod.

Sraz novinářů i ostatních zájemců v úterý 23. září v 11.30 hod. v Brně-Bystrci před budovou Úřadu městské části Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60.

J. A. Baťa by měl podle slovenské vlády zůstat kolaborantem

Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř, říká si někdy člověk nad stavem české justice ve srovnání s tou slovenskou. O šikaně bratislavského soudce Pavla Tomíka, který povolil obnovu řízení a poté zastavil trestní stíhání Jana Antonína Bati, jsme psali.

Nyní se slovenská vláda rozhodla k ještě rasantnějšímu kroku a tamní ministerstvo financí podalo proti již víc než rok pravomocným usnesením stížnosti ([1], [2]). Že je taková stížnost zcela zjevně nepřípustná a opožděná, navíc podaná někým, kdo k tomu ze zákona není oprávněn? Nevadí, slovenským soudcům se dostalo poučení, co je čeká, kdyby měli tu troufalost a své vládě nevyšli vstříc, bez ohledu na absurditu toho, co po nich chce!

úterý 12. srpna 2014

Soudkyně Lobotková k policejní databasi DNA

Jsou výjimečné situace, kdy prestižní cenu tohoto blogu Osel měsíce neudělím z úcty k oslům: to jsou skromná a užitečná zvířata, na rozdíl od mnohých velikánů místní justice, kteří sice spotřebovávají z veřejných rozpočtů nemalé prostředky, ale výsledky jejich práce nestojí za nic.

Soudkyně Městského soudu v Praze Jaroslava Lobotková (bývalá členka KSČ, přirozeně!) se takto vyznamenala rozsudkem, jímž zamítla tři roky starou žalobu Davida Kundli a Lucie Šlégrové týkající se toho, že jim policie v souvislosti s obviněním z držení praporu se symbolem Dělnické strany odebrala DNA a sejmula otisky prstů.

Žaloba byla poměrně obsáhlá, rozsudek se tradičně omezil na hypertrofovanou rekapitulaci a poté na závěr, který nenechává nikoho na pochybách, jak vážně bere soudružka soudkyně ochranu porušených ústavních práv sprostých žalobců:
Pokud se žalobci cítí poškozeni, je to pouze jejich subjektivní pocit. V zájmu celospolečenské ochrany proti trestné činnosti je nutno, aby subjektivní zájmy či názory jedince byly korigovány obecně závaznými předpisy. Pokud se jedinec pohybuje v rámci vymezeném obecně závaznými předpisy, nedostane se do střetu s nimi, pokud se v nich nepohybuje, vědomě je porušuje, musí si být vědom následků.
Psát proti takové perle právního myšlení odvolání je nevděčné a demotivující, a člověk si říká, že české soudy jsou institucionální demonstrací druhého thermodynamického zákona: ať jim dodáte cokoli, díky personálnímu substrátu, na němž jsou vypěstovány, vyprodukují stejně jen odpad, karikaturu na spravedlnost.

Potvrzuje se závěr, k němuž jsem dospěl již před mnoha lety: má-li se kvalita soudnictví zvýšit, musí být soudci podobných kvalit jako J. Lobotková zbaveni taláru, i za cenu, že tím bude krátkodobě ohrožena nezávislost justice.

pondělí 11. srpna 2014

Lety II aneb Pandořina skříňka se otevírá

Je určitým paradoxem, že populista Tomio Okamura, aniž by sám byl chtěl, svým výrokem o cikánském koncentráku v Letech u Písku otevřel debatu, již se oficiální místa snaží roky tlumit nebo aspoň mocensky ovládat. V Letech nejde jen o jeden předávací internační tábor a jeho, řekněme, poněkud nestandardního velitele, ale o státní regulaci historie v rozsahu nebývale širokém, srovnatelném snad jsem se lhaním o poválečném násilí na sudetských Němcích.

pátek 8. srpna 2014

Zastavení nezákonného rozšiřování aneb David Navara se vrací

Wikipedie praví: A recurring character is a fictional character, usually in a prime time TV series, who often and frequently appears from time to time during the series' run. Recurring characters often play major roles in more than one episode, sometimes being the main focus. The character's return is often based on popularity and liking from fans.

Ačkoli jen těžko posoudit, jakou oblibu příznivců si získala opakovaně se vracející postava mých blogů David Navara, neměl bych smlčet, že mi onen, objeviv se na posledním hlavním líčení v kause Hitlerových projevů, zaslal výzvu a co jsem mu na ni odepsal.

úterý 5. srpna 2014

Lety

Těsně před svým zánikem pokusila se druhdy Unie svobody oslovit mladé voliče, což učinila tak, že přebarvila své materiály do psychedelického odstínu fialové a v podobném duchu překomponovala i ostatní prvky své marketingové komunikace. Agonie byla – naštěstí pro nás všechny – jen krátká.

Podobný trend nabírá konec politika, jemuž říkejme, vázáni soudním rozhodnutím, Chytromio Okamura. Průvodní okolnosti tohoto procesu jsou arci kromobyčejně zajímavé.

C. do p.!

Stává se pěknou tradicí, že blíží-li se volby, zapojují se do kampaní jednotlivých kandidujících subjektů i soudy. Příkladmo ten mostecký nařídil předběžné opatření, jímž jednomu z nich zakázal kandidovat (což krajský soud obratem zrušil, a na tomto blogu jsme affairu posoudili jako tak banální, že nám nestála za zmínku). Obvodní soud pro Prahu 1 zase trestním příkazem odsoudil bývalého poslance ABL Otto Chaloupku k podmínce za domněle rasistické výroky na Facebooku. Vynikající propagace jeho strany Republika, o níž jsem, zahanben přiznávám, doposud vůbec neslyšel, a pokud snad ano, zmínku jsem vyhodnotil za tak okrajovou, že jsem ji ani neudržel v paměti.

O jaké výroky šlo, zjistíme nejsnáz z červnového usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo připuštěno trestní stíhání za výroky učiněné podle tvrzení obviněného na sněmovní půdě a tedy chráněné hmotněprávní imunitou (ne zcela přesně nazývanou indemnita). Obvinění je směšné, usnesení o nevynětí z pravomoci OČTŘ velmi sporné a jdoucí proti prejudikatuře – je-li vyňato poskytnutí/přijetí úplatku formou výhodné půjčky (Bárta & Škárka) nebo výměna resignace za trafiku (Tluchoř, Fuksa & Šnajdr), tím spíš to musí dopadat na politické výroky reflektující aktuální události: co by mohlo být víc výkonem poslaneckého mandátu než takový otevřený dopis a následný komentář k němu!

Nechme tedy trestní řízení doběhnout ke zprošťující koncovce a povšimněme si jiného detailu: rozsahu anonymisace, která zahrnuje vedle jmen akterů i označení cikánského ethnika. Zatímco obecným trendem je od nadměrné anonymisace ustupovat, Nejvyšší soud přitvrdil a rozhodl se před veřejností utajit, o jakouže ethnickou minoritu v D. šlo. Zřejmě o Cejlonce.