DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 27. ledna 2012

Odběry DNA konečně v mediích

Problematiky plošných odběrů vzorků DNA všem sprostým podezřelým si konečně povšimly i Lidové noviny (thema dnešního tištěného vydání). My jsme poněkud napřed, a jak je váženým čtenářům tohoto blogu známo, příslušná žaloba byla podána již vloni v srpnu.

Soudkyně Městského soudu v Praze Jaroslava Lobotková nejprve vyloučila požadavek na likvidaci informací do samostatného řízení, a poté toto řízení zastavila s tím, že není dána pravomoc soudů. S tím ovšem nesouhlasíme a odvolali jsme se.

Faktem ovšem je, že de lege ferenda by bylo mnohem praktičtější, kdyby spory o neoprávněné zpracování osobních údajů v prvém stupni řešil Úřad pro ochranu osobních údajů, který by byl nadán pravomocí přikázat tomu, kdo osobní údaje zpracovává neoprávněně, zjednat nápravu, a pokud tak neučiní, poškozený by mohl jeho rozhodnutí napadnout u soudu. Soudní cesta v řízení o žalobě na ochranu osobnosti je pomalá a jak je patrné z kvality usnesení J. Lobotkové, přinutit českého soudce prostudovat jemu cizí problematiku je úkol zhruba stejné složitosti jako provést kvadraturu kruhu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>