DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

neděle 18. prosince 2011

V přestupkovém právu zmýlená platí

Kdy je vydáno rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení? Osmý senát Nejvyššího správního soudu (Passer-Hipšr-Mazanec) dospěl k závěru, že se tak stane až podpisem pokutového bloku pachatelem, do té doby je pokutující orgán oprávněn od řešení přestupku blokem ustoupit.

S tím příkře nesouhlasím. I ve veřejném právu se uplatňují základní principy občanského práva hmotného a je-li orgánem jednou bloková oferta vyřčena, je jí tento orgán vázán, a to i v případě, že by se mělo ukázat, že blokové řízení v dané situaci zákon nepřipouští, tak jako v judikované věci.

Proč? V ústavní rovině to vyvěrá z principu legality, tj. z povinnosti zákonného výkonu veřejné moci, a v rovině práva jednoduchého tento závěr vyplývá z vázanosti státních orgánů vlastními rozhodnutími, přičemž jako rozhodnutí v širším smyslu je třeba chápat i úkon, jehož perfekce záleží na akceptaci ze strany soukromoprávního adresáta.

Opak by znamenal, že by si mohl soud rozmyslet třeba jednou vydaný trestní příkaz.

Věřím, že toto rozhodnutí bude dalším z judikátů NSS, které u Ústavního soudu neobstojí. A úplně nejlepší, i když nerealistické, by bylo, kdyby soudce NSS konečně někdo naučil ústavní právo; podobných kopanců je v judikatuře tohoto soudu víc a víc, často, tak jako v tomto případě, dokonce i u sbírkových judikátů.

2 komentáře:

  1. Viz též rozsudek NSS ze dne 17.2.2011, č.j. 9 As 75/2010 – 49.
    NSS tím řeší pochybnou praxi zejména Policie ČR, která i s nepodepsaným blokem v ruce tvrdí, že pachatel s BP (aspoň chvíli) souhlasil. Jde o právní názor chránící obviněné.

    OdpovědětVymazat
  2. To je právně úplně jiná situace, a tento judikát je v pořádku: jestliže přestupce pokutu nezaplatil a blok nepodepsal, blokové rozhodnutí neexistuje.

    V mnou komentovaném případě se řeší situace, že přestupce prokázal blokovou "ofertu" a oprávněně se domáhal práva na její akceptaci.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>