DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 5. ledna 2011

Minulost státních zástupců zatím nedobytnou pevností

Těsně před koncem roku jsem rozeslal všem státním zastupitelstvím dotaz ohledně předlistopadové stranické minulosti státních zástupců, a to s analogickou aplikací nálezu Ústavního soudu ve věci minulosti soudců.

Výsledek je tristní: ke členství v KSČ se přiznal jediný státní zástupce, brněnský KSZ Petr Coufal (právě ten, který, jak známo z řízení u Krajského soudu v Praze, je jedním z hlavních chapadel justiční mafie), ostatní tvrdí, buď že informace nemají, nebo že se na ně nález ÚS nevztahuje.

Upřímně řečeno, nevím, zda mám s nimi jít do správního sporu, pokud si nemohu být jist, že mne ve finále podrží Ústavní soud – a jak signalisoval rozhovor s Pavlem Rychetským, není to vůbec jisté; akutně hrozí, že vynaložím jen na soudních poplatcích cca 400 tisíc korun a výsledkem bude, že se mi státní zástupci i soudy vysmějí. Pro mnohé ze soudců, jejichž nelibá totalitní minulost byla nyní prozrazena, by to jistě bylo velké osobní zadostiučinění.

Jakým luxusem by bylo žít v zemi, kde soudy na tom, co jednou rozhodnou, setrvají!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>