DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 7. prosince 2010

Rozsudek a odvolání v případu "Pět let nejsou žádné průtahy"

Rozsudek a odvolání s námitkou podjatosti. Proč neudělím Ivanu Kratochvílovi prestižního Osla, jsem vysvětlil, takže se spokojím s konstatováním, že jen časová tíseň způsobila, že jsem se tentokrát v odvolání nepustil do rozborů týkajících se odlišnou rychlostí běžícího občanského a soudního času a politovaníhodně snížené schopnosti některých soudců vnímat realitu, event. vůbec užívat rozumu, jak v podobných případech pravidelně a obsáhle činím.

7 komentářů:

 1. Námitka podjatosti je projevem dosti ubohého kverulantství. Jinak souhlasím.

  OdpovědětVymazat
 2. Proč myslíte, že soud může rozhodovat o tom, zda jeho nadřízený soud pochybil? K tomu je tu institut delegace.

  OdpovědětVymazat
 3. No, ale delegace a podjatost jsou dvě různé věci. Vy namítáte podjatost, ačkoli je zřejmé, že se nemůžete vejít pod žádnou část hypothesy ustanovení § 14 OSŘ. Navíc soudci odvolacích senátů Krajského soudu nepřicházejí do (úředního) styku se soudci Vrchního soudu, protože o opravných prostředcích proti jejich rozhodnutím rozhoduje Nejvyšší soud.

  OdpovědětVymazat
 4. Bezesporu, ale principiálně je třeba trvat na tom, aby soudy dodržovaly zásadu nemo iudex. Důvodem vyloučení je vztah k věci, a protože se týká všech soudců, je třeba přistoupit k delegaci nutné, nikoli vhodné (nehledě na soudní poplatek 300 Kč, který bych jinak musel zaplatit).

  OdpovědětVymazat
 5. Mimochodem, co píšete, platí jen u MS-P, např. u KS-PM rozhodují jedni a ti samí soudci v odvolacích i prvostupňových věcech.

  OdpovědětVymazat
 6. Argumentum ad absurdum: Jestliže vzniknou průtahy v řízení před Nejvyšším či Ústavním soudem, budou vyloučeni všichni soudci v republice?

  OdpovědětVymazat
 7. Ano, ale právo na projednání věci je silnější než právo na nestranný a nezávislý soud.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>