DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

neděle 14. listopadu 2010

Zajímavý nález Ústavního soudu

V pondělí 15. 11. 2010 vyhlásí III. senát Ústavního soudu nález ve věci, u níž lze vzhledem k jeho prejudikatuře pokládat za překvapivé, že se vůbec do fase meritorního projednání dostala. Jde o to, že likvidátorce písecké společnosti KMB nábytek s. r. o. v likvidaci neumožnil finanční úřad nahlížet do daňového spisu, což zažalovala, a Nejvyšší správní soud (druhý senát za předsednictví Vojtěcha Šimíčka) rozhodl, že v takovém případě bylo povinností účastníka řízení podat proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek, nelze užít žalobu proti faktickému zásahu.

Vtip je ovšem v tom, že právo nahlížet do spisu je toliko procesní a jako takové je soudy mají ve zvyku ze samostatného přezkumu s použitím ustanovení § 70 písm. c) SŘS vylučovat (usnesení o kompetenční výluce se pro svou snadnost těší u českých soudů mimořádné oblibě: sám mám v archivu už asi šest takových, vesměs později zrušených). Žadatel o nahlížení se tak může dostat do složité situace, kdy tím, že nemá přístup do správních spisů, nemůže řádně hájit svá práva, a soudy jej odkazují až na opravný prostředek proti meritornímu rozhodnutí – správní žalobu, přičemž mu ovšem nemusí být zřejmé, zda by taková žaloba obstála a není pouhým plýtváním časem a prostředky, a správní rozhodnutí je mezitím pravomocné, což nezřídka může znamenat např. i likvidaci jeho podnikání. Vedle toho mohou vzniknout situace, že spis se týká řízení, jež v žalovatelné rozhodnutí ani nevyústí, a pak účastníku zbudou opravdu jen oči pro pláč.

Výsledkem je začarovaný kruh, který může – a nemusí – v pondělí rozetnout Ústavní soud.

Aktualisováno.
Protože Ústavní soud tuto ústavní stížnost zamítl, a to s odůvodněním, které judikaturu nikam neposouvá, ba svědčí o nevelké míře porozumění, o co vlastně stěžovatelce šlo, na straně třetího senátu ÚS, začarovaný kruh zůstává pro tuto chvíli nerozetnut.

3 komentáře:

 1. Hmmm... Zatímco rozsudek NSS srozumitelně vysvětluje, oč se v kauze jedná, z nálezu ÚS čtenář nepochopí zhola nic v důsledku příšerných šroubovaných souvětí, při jejichž formulaci má autor evidentně problém udržet myšlenku.

  Rozhodnutí NSS považuji za správné. K nálezu ÚS se nelze blíže vyjádřit bez znalosti textu ústavní stížnosti, protože ani při nejlepší vůli nelze dovodit, v čem vlastně mělo ono odepření soudní ochrany podle stěžovatelky spočívat. Není totiž vůbec zřejmé, jestli nesrozumitelným projevem krom ÚS netrpí také stěžovatelka, resp. její advokát.

  K posunu judikatury ohledně práva nahlížet do spisu (resp. jeho soudního přezkumu) by snad mohlo dojít, pokud by bylo postupováno stěžovatelkou podle "návodu" NSS, do té doby z toho nic nebude.

  OdpovědětVymazat
 2. Daňový řád hovoří jasně, proto mě překvapilo, že to ÚS vůbec přijal k projednání, a čekal jsem přinejmenším nějaké převratné obíčko.

  OdpovědětVymazat
 3. K problematice nahlížení do spisu je třeba rozlišovat, zda žadatel požaduje nahlížet do správního spisu jako "účastník správního řízení" nebo "osoba prokazující právní zájem".
  V prvním případě bude případná žaloba opravdu soudem odmítnuta z důvodu "vedené řízení".
  V případě, že žadatel žádá o nahlédnutí do správní spisu jako osoba prokazující právní zájem či jiný právní důvod, je situace jiná.

  Odkazuji v této souvislosti na rozsudek NSS vydaný na základě mého dovolání 5 As 75/2009
  Tomáš Moláček

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>