DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 27. července 2010

Muchova (právní) epopej neboli Když úřad není podjatý

Přiznám se, že z mediálních informací o průběhu sporu ohledně umístění Muchovy Slovanské epopeje nejsem vůbec moudrý, avšak připadá mi skandální, že předběžné opatření (nebo je to snad rozhodnutí o obnovení pokojného stavu podle § 5 ObčZ?) nařizuje úřad města, jemuž z vystavování díla plynou nemalé roční příjmy.

Praxe, podle které orgány obce mohou bez omezení rozhodovat v řízeních, jejichž účastníkem je tato obec – a tak si například obce samy vydávají stavební povolení – se tu dostává do zvlášť absurdní polohy. Teď už jen zbývá, aby Úřad městské části Praha 7 rozhodl o okamžitém převozu Epopeje z Moravského Krumlova do Prahy!

14 komentářů:

 1. Já jsem vždy žil v domnění, že podobná opatření (psalo se o předběžném opatření opatření, ale je to skutečně předběžné opatření?) může vydávat pouze soud. A ejhle - zde jedná městský úřad. A v novinách ani náznak vysvětlení, jak se vlastně věci mají. I když v meritu věci souhlasím s tím, že by Epopej měla zůstat, kde je, angažmá městského úřadu ve věci, kterou jsem vždy považoval za doménu soudů, je poněkud matoucí. A protože z mainstreamu se asi vysvětlení nedočkám, zkusím to zde: jak to je, může městský úřad vydávat předběžná opatření, nebo se jedná o jiný "exekuční" titul?

  OdpovědětVymazat
 2. Předběžné opatření podle § 61 SprŘ může být vydáno jen ve věci, ve které správní orgán vede správní řízení, tzn. kde má pravomoc meritorně rozhodnout.

  Proto soudím, že zde pravděpodobně půjde o postup podle § 5 ObčZ, tzn. o obnovu pokojného stavu.

  OdpovědětVymazat
 3. Ano, myslím šlo o §5 OZ. Vyplývá to z toho, co říkal právní zástupce navrhovatele včera v Událostech komentářích...

  Švestka: "Ustanovení §5 je tak jedním z případů, kdy rozhodování v soukromoprávních věcech je z důvodu zajištění rychlé ochrany (...) výjimečně svěřeno zákonem do pravomoci orgánu státní správy (tato úprava (...) vyvolává z právně-politického a teoretického hlediska stále přetrvávající pochybnosti)".

  ON

  OdpovědětVymazat
 4. Skutočne ide o ochranu pokojného stavu podľa OZ, píšu o tom aj dnešné Hospodářské noviny - http://domaci.ihned.cz/c1-45223430-moravsky-krumlov-si-pripsal-prvni-bod-zakazal-stehovat-muchovu-epopej .

  OdpovědětVymazat
 5. Interdiktní ochrana (§ 5 o.z.) je historickým nástrojem pro zachování pokojného stavu, odvozuje se až od SPQR. U nás podle současné právní úpravy přísluší pověřeným obecním úřadům (úřadům obcí "dvojek"), a to v přenesené působnosti.
  V tomto konkrétním případě je porušení zásady nemo iudex in propria causa tak zjevné, že státní zastupitelství by nemělo čekat na trestní oznámení a mělo by zahájit trestní stíhání nejpozději zítra.

  OdpovědětVymazat
 6. Dle § 5 OZ rozhoduje obecní úřad, jako správní orgán, zájem na udržení epopeje má obec, zde v pozici soukromého subjektu, max. samosprávy. Na tom není nic nelegálního, pokud rozhoduje OÚ téže obce - není to sice úplně vhodné, ale totéž je na poli stavebního řádu, životního prostředí atd. Spíš mi není jasné, jak mohl návrh znít, když se s epopejí ještě vůbec nehnulo. Jinak i s odvolačkou řízení dle § 5 OZ trvá i měsíce, takže nechápu, jak ten proces vůbec vypadal. Celé je to nějaké podivné. Uvítám podrobnosti.

  OdpovědětVymazat
 7. Díky! Tak to je skutečně k pláči.

  OdpovědětVymazat
 8. Taky bych se snad raději diplomaticky zdržel komentáře ohledně úrovně tohoto dokumentu.

  Tak snad jen tolik, že MÚ měl posuzovat výlučně to, zda zde

  1/ existuje pokojný stav
  2/ došlo ke zřejmému zásahu do tohoto pokojného stavu

  Zatímco s podmínkou ad 1/ se MÚ tak nějak vypořádal, s předpokladem ad 2/ se v odůvodnění nevypořádal prakticky vůbec, odkaz na tvrzení "navrhovatele", že "odpůrci" započali se stěhováním a odkaz na "četné novinové články" tedy skutečně za prokázaný zřejmý zásah nepovažuji.

  Jinak pan tajemník vůbec nepochopil, že v řízení podle §5 ObčZ mu vůbec nepřísluší posuzovat právní otázky (tedy to, zda k zásahu do pokojného stavu došlo protiprávně či nikoliv), valná většina plkání v tomto výtvoru je tedy zcela mimo mísu.

  Samostatnou kapitolou je otřesná úroveň jazyková - překlepy, pravopisné a gramatické chyby, nesprávné termíny, chybná interpunkce, nesrozumitelnost některých vět atd. Celé to na mne působí dojmem, jako že to sesmolili večer v hospodě u piva.

  Chybné označení správního orgánu (kancelář tajemníka) celé dílo korunuje. :-/

  OdpovědětVymazat
 9. Ano. Být Prahou, klidně bych si to stěhování leistnul v přiměřeném očekávání, že na tenhle cár papíru jim žádný příčetný soud exekuci nenařídí. Ale zdá se, že se s "právními zástupci odmyšlených dědiců" spíš dohodnou.

  OdpovědětVymazat
 10. Na místě je okamžité odvolání, kdy to kraj musí zrušit, nedostane-li nějaké politické zadání. V nejhorším zbývá podnět k přezkumu na MV.
  Zásah v podobě "oni chtějí", to je mi tedy zásah jak Brno. Zajímalo by mě, zda je to hloupost nebo záměr.

  OdpovědětVymazat
 11. No, obávám se, že politické zadání na kraji je jasné.

  OdpovědětVymazat
 12. Ač to odůvodnění není správné, tak zásah už započal v době vydání papíru, neboť je to vydáno s pondělním datem (bez času - zde by se hodil), čili v době, kdy už restaurátoři byli na cestě (podle médií a podle vyjádření Prahy).

  Karel Vážný

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>