DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 21. července 2010

Jak brojit proti nečinnému exekutorovi?

Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2010, sp. zn. II. ÚS 2040/10, se lze v případě, že exekutor nekoná – v daném případě proto, že inkasoval přes sto tisíc za exekuci a své rozhodnutí o stanovení výše jejích nákladů nemíní nechat přezkoumat soudem (viz ústavní stížnost) – domáhat určení lhůty k provedení procesního úkonu, tzn. aplikovat vůči exekutorovi analogicky instrument zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.

Zajímavý nápad, otázkou ovšem je, zda exekutor toto podání soudu vůbec v zákonné pětidenní lhůtě postoupí. Na druhou stranu bude usnesení o určení lhůty exekučním titulem a tak se může stát, že exekutor nakonec skončí v exekuci – což je řešení, jež shledávám, přiznám se, neotřelým a značně atraktivním.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>