DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 22. června 2010

Plenární nález Pl. ÚS 3/09 a jeho intertemporální účinky

V patrně vůbec nejdůležitějším letošním nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 rozhodlo plenum Ústavního soudu o změně trestního řádu v tom smyslu, že prohlídky jiných prostor než obydlí musí být napříště prováděny pouze na základě soudního příkazu, nepostačuje jako dosud příkaz státního zástupce (nebo policejního orgánu s jeho souhlasem).

Významné důsledky bude mít nález, proti kterému se zvedla vášnivá, naštěstí však ne dostatečně početná vlna disentů, pro dosud neskončená trestní řízení. Ačkoli příkaz k prohlídce nelze již ve většině případů formálně odklidit, věci, které byly tímto způsobem zajištěny, jsou jako důkaz procesně nepoužitelné a musejí být obviněným bez dalšího vráceny (zde to řeším v jedné své kause).

Vůbec nejzajímavější je otázka náhrady škody: prohlídka byla provedena na základě tehdy platného znění trestního řádu a příkaz k ní zůstává pravomocný, přesto je tu rozhodnutí Ústavního soudu, které tvrdí, že proběhla v rozporu s ústavou, a je tedy zřejmě dán nárok poškozeného na základě ustanovení ZOŠ o nesprávném úředním postupu.

3 komentáře:

  1. Mě tedy více než nález, jak jinak než od soudkyně zpravodajky Elišky Wagnerové, zaujal (dle mě přesvědčivý), a zároveň vtipný, disent soudců Musila Židlické: "Vykládat termíny "obydlí" a "domov" tak, že by se snad jimi měl rozumět též kravín - pěstírna konopí, pokládáme za naprosto nepatřičné" nebo "Marně přemýšlíme o tom, jakými atributy by bylo možno charakterizovat soukromý život vedený v kravíně - pěstírně konopí." Ještě že nejsem trestař nebo soudce, který ty kravíny bude muset zkoumat.

    OdpovědětVymazat
  2. Nebyl bych si s tím tak jistý, co když tohle někdo pozvedne i vě věci kontrolní činnosti, čili v případě například souhlasu ke kontrole inspektorátu práce ve firmě apod... Protože se může jednat o získávání důkazů nejen ke správnímu deliktu, ale i k přestupku.

    OdpovědětVymazat
  3. Bravo, jste o 4 měsíce napřed před našimi investigativními journalisty z Víte, co se právě děje.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>