DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 4. června 2010

O § 16 odst. 4 InfZ v rozhlase

Kontroversnímu výkladu ustanovení § 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím Nejvyšším správním soudem se po tomto blogu věnoval i Český rozhlas, konkrétně včera odvysílaný pořad Zaostřeno na občana, který připravují Oldřich Kužílek a Ivana Denčevová.

Zvukový záznam doporučuji vaší pozornosti, a to přirozeně nejen proto, že jsem byl jedním z hostů tohoto pořadu.

K odvysílanému malý dovětek: na rozdíl od advokáta Pavla Grošpice se rozhodně nedomnívám, že judikát NSS o tom, že ustanovení § 16 odst. 4 InfZ nemusí být v jednotlivých případech aplikováno, nemá ústavněprávní dimensi. Naopak jsem přesvědčen, že ústavní stížnost by v tomto případě bylo možné formulovat velmi snadno, protože má-li žadatel právo získat rozsudek obsahující příkaz poskytnout informace, a toto jeho právo soudy obešly a vydaly pouze kasační verdikt, jedná se o zjevné porušení práva na soudní ochranu, jež je právem základním. Na čemž nemůže ničeho změnit, ani že v některém z následujících soudních kol žadatel snad kýženého výroku nakonec dosáhne, neboť soudní ochrana, aby byla účinná, musí být i dostatečně rychlá.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>