DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

úterý 27. dubna 2010

Democe se nedaří

Žádné velké překvapení: selhal už první krok, jímž se rektor Západočeské university pokusil zahájit správní řízení o odnětí neoprávněně získaného titulu. Přirozeně – každé oznámení o zahájení správního řízení musí v prvním odstavci obsahovat kouzelnou formulku X. jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení Y. zahajuje správní řízení Z., a neexistence ustanovení Y. činí oznámení podle § 77 odst. 1 SprŘ nicotným.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>