DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 17. března 2010

Pozvánka do Brna

V pátek 26. března 2010 od 10.00 hod. se u Krajského soudu v Brně, budova Rooseveltova, jednací síň č. 235/II. patro, uskuteční jednání ve věci žaloby, jíž se antikomunistický aktivista Jan Šinágl domáhá po poslanci za KSČM Miroslavu Grebeníčkovi omluvy za nepravdivé skutkové tvrzení obsažené v Grebeníčkově knize Hradba vzdoru.

Spor může být zajímavý tím, že M. Grebeníček pouze citoval to, co uvedl v jednom ze svých podání u jiného soudu místopředseda Konfederace politických vězňů František Šedivý, totiž že J. Šinágl na jedné z akcí pořádaných Konfederací napadl a zranil pořadatele, který musel poté vyhledat lékařské ošetření. To ovšem není pravda, jak se prokázalo šetřením přestupkové komise, jež se incidentem zabývala.

Žaloba tvrdí, že ani výslovný odkaz na pramen nezbavuje autora odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti, pokud ten nepodnikl přiměřené kroky k tomu, aby se o pravdivosti publikované informace sám přesvědčil. To se v daném případě nestalo, žalovaný difamační sdělení zveřejnil dokonce přesto, že – jak sám tvrdí – přestupkové rozhodnutí v té době znal.

Soudí Michal Ryška, hosté za obě strany jsou vítáni, pouze prosím, aby pyrotechniku, hole, baseballové pálky, megafony, rajská jablka, vulgární transparenty a další nezbytné propriety odložili ve vrátnici soudu.

3 komentáře:

 1. Vzhledem k tomu, že soudce Ryška pravidelně na blogy TP přispívá, mám za to, že je to minimálně na námitku podjatosti.

  Viz ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE nebo v tomto postu, který se dokonce týká jiného případu stejného žalobce (darebák Šinágl).

  V tomto postu dokonce Ryška napsal: "Vaše (nejen) právní názory jsou pro mne zajímavé i podnětné, přestože s některými nesouhlasím. Takže jsem zde v posledním týdnu takřka denním hostem", z čehož je cítit evidentní, minimálně odborně-profesní, sympatie Ryšky k TP.

  Psychologicky vzato bude buď Ryška ze sympatie Pecinovi stranit nebo, aby dokázal svou nezávislost, schválně rozhodne proti jeho klientovi. Obojí je špatné a je důvodem k námitce podjatosti.

  Zlee

  OdpovědětVymazat
 2. To je pravda. Využiji svého vlivu a na soudce Ryšku budu aktivně působit, aby o žalobě rozhodl podle svého přesvědčení. Jestliže by snad pojal pocit, že tomuto tlaku nedokáže odolat, má kdykoli možnost postupu podle § 15 odst. 1 OSŘ.

  OdpovědětVymazat
 3. Nepřehánějme to s námitkou podjatosti. V ČR všichni znají všechny; kdyby se to mělo vykládat takto extensivně, tak je podjatý prakticky každý soudce.

  Ve skutečnosti je podjatost dvojí: poměr k věci a poměr k osobě. Poměr k věci zde nikdo netvrdí: Ryška nemá osobní vztah k tomu případu. Poměr k osobě také není, protože kdyby rozhodl v neprospěch Peciny, tak to nebude pociťovat jako svou osobní újmu.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>