DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

čtvrtek 18. února 2010

Nad právními důsledky rozpuštění Dělnické strany

Dosti eratická kodifikace pro případ rozpuštění politické strany jak v zákoně o politických stranách, tak ve volebním zákoně, způsobuje, že po rozpuštění Dělnické strany (DS) může dojít k některým zajímavým a ne zcela předvídatelným situacím.

Kuriosní je, že zákonodárce si tento fakt uvědomil a včlenil proto do zákona o politických stranách § 16, jenž však zůstal nenaplněn, neboť zvláštní zákon upravující důsledky zrušení politické strany nebo hnutí nebo pozastavení jejich činnosti nebyl nikdy přijat.

Doručením rozsudku NSS oběma stranám a určenému likvidátorovi nabude rozhodnutí o rozpuštění DS právní moci a stane se zároveň vykonatelným. Od tohoto okamžiku počíná běžet třicetidenní lhůta, v níž lze rozsudek napadnout návrhem podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy.

Podáním tohoto návrhu se vykonatelnost rozsudku odkládá a strana může pokračovat v činnosti, jako by se nic nestalo.

Dále bude záležet na Ústavním soudu. Návrh se projednává jako běžná ústavní stížnost, s tím rozdílem, že o něm rozhoduje plenum ÚS. To však může návrh odmítnout jako zjevně neodpodstatněný, takže s obstrukcemi, mají-li být efektivní, musí DS začít už při jeho podání.

Jestliže Ústavní soud rozsudek zruší, je další průběh banální a právně nezajímavý. Zajímavé naopak může být, když ÚS nevyhoví a napadený rozsudek potvrdí.

Doručením nálezu nebo usnesení Ústavního soudu všem účastníkům a vedlejším účastníkům řízení se obnovuje vykonatelnost rozsudku a strana je definitivně a nezvratně zrušena-rozpuštěna.

Důležité je, kdy se tak stane. Jsou tři možnosti:
 1. Předtím, než strana zaregistruje svou kandidátku. V takovém případě se strana nemůže voleb zúčastnit a žádné právní bizarnosti nenastávají. Vzhledem ke lhůtám ve volebním zákoně je však tato možnost u DS prakticky vyloučena.
 2. Po registraci kandidátky, ale před datem voleb. Při této eventualitě (jež je reálná, avšak DS má v rukou dostatek obstrukčních instrumentů, aby k ní nedošlo: minimálně podání blanketního návrhu a námitku podjatosti) strana nesmí vést volební kampaň, ale její kandidáti jsou vytištěni na volební lístky, a to bez jakéhokoli upozornění o zrušení strany. Voliči tuto stranu a její kandidáty mohou volit. Jejich hlasy se sečtou, nicméně straně se nepřidělí žádné mandáty.
 3. Nejzajímavější – a v našem konkrétním případě i nejpravděpodobnější – situace nastává, pokud rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci až po uskutečnění voleb. V takovém případě všechny mandáty zůstávají platné, ale – zcela nesystémově – zaniká nástupnictví náhradníků. Pokud by některý z poslanců DS zemřel, odstoupil nebo ztratil způsobilost k výkonu mandátu z jiného důvodu, jeho mandát by zůstal až do konce volebního období uprázdněn a sněmovna by tedy měla méně než 200 poslanců.
Tak se tedy budeme těšit – držte si klobouky, jedeme s kopce!

9 komentářů:

 1. Velmi zajímavé.
  Díky.

  OdpovědětVymazat
 2. Podle mě bude podána kandidátka DSSS s tím, že na ní budou i (a hlavně) členové a sympatizanti DS.

  AHL

  OdpovědětVymazat
 3. Tak jsem měl pravdu.

  AHL

  OdpovědětVymazat
 4. Vandas je miserný taktik: místo aby šel do voleb s DS a ponechal si tak aureolu mučedníka, převede členy do DSSS, čímž vyvolá dojem, jak vládu i soud, odpustíte-li ten výraz, "přechcal". To není cesta k voličských hlasům.

  OdpovědětVymazat
 5. Jiří Dvořák22. února 2010 8:37

  Nebyl bych si tím tak jistý. Myslím, že se Vandas obával, že si volič řekne: "Aha, oni jsou už stejně zrušení, tak ty volit nebudu." (Musíme brát v potaz, že "stádnímu občanovi" výše popsané právní důsledky rozpuštění DS zcela unikají a uvažuje spíše tak, jak jsem napsal. Zvláště pokud by Ústavní soud rozpuštění potvrdil ještě před volbami.)

  OdpovědětVymazat
 6. To je možná pravda, ale mohl založit volební kampaň na sloganu "Ukažte svými hlasy, co si myslíte o zákazu DS".

  OdpovědětVymazat
 7. Ovšem název Dělnická strana SS je velmi úderný. Zvlášť, když ta SS nebudou oblá, že...

  OdpovědětVymazat
 8. Kdyby jen taktik: Jeho vystupování u soudu bylo pod psa a rozsudek na to oprávněně poukazuje.

  Na druhou stranu je to dobře. Aspoň nám žádné nebezpečí od nácků nehrozí.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>