DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 3. února 2010

Dva zajímavé informační spory

Zkraje něco statistiky:

Své žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) a případné následné soudní spory systematicky eviduji od března 2006. Z celkem 63 žádostí povinný subjekt vyhověl sám nebo na příkaz nadřízeného orgánu v 28 případech, 29krát ho k tomu donutil soud, 6 případů zatím není uzavřeno (mimo jiné dva spory o seznamy komunistických soudců).

Ani jednou se zatím nestalo, že bych v soudním řízení neuspěl, třebaže to několikrát vyžadovalo celou baterii kasačních stížností a dvakrát, pokud jde o náklady řízení, i ústavní stížnost.

Dvě žádosti o informace z poslední doby, které pokládám za zajímavé:

Spor 1: Má občan právo na protokoly z požární kontroly?

Požádal jsem o kopie protokolů týkajících se plnírny LPG. Povinný subjekt, hasičský záchranný sbor, žádost odmítl, ministerstvo vnitra jako odvolací orgán moje odvolání zamítlo, takže nezbylo než ministerstvo zažalovat.

Ve sporu jde mj. o interpretaci ustanovení § 11 odst. 3 InfZ a soudní rozsudek může být v tomto směru průlomový.

Spor 2: Podléhá InfZ korespondence presidenta republiky?

Předmětem žádosti o informace je dopis presidenta Klause bývalému ministru vnitra Tomáši Hradílkovi, ve kterém Klaus vyslovuje Hradílkovi podporu proti Vladimíru Hučínovi. Iniciální korespondence není zajímavá, zajímavá je až žaloba a vyjádření protistrany, Kanceláře presidenta republiky, k ní. Na vyjádření jsem reagoval dvěma replikami: replika č. 1 a poté, co vyšla najevo nová fakta, replika č. 2.

Presidentská kancelář tvrdí, že dopis je osobní a veřejnost proto na něj nemá právo, já oponuji, že osobní dopisy president nemůže psát na hlavičkovém papíře a s uvedením své funkce. Výsledek je nejistý, senát Městského soudu 8 Ca (ano, to je ten zásadový…) slibuje dlouhé a dramatické řízení.

Že Václav Klaus a jeho spolupracovníci pohrdají právem, je známá věc – viz např. případ věčného justičního čekatele Langera. Na rozdíl od Langera se ovšem nebudu v případě soudního úspěchu rozpakovat poslat Klausův úřad do exekuce a klidně mu nechám obstavit třeba korunovační klenoty. V právním státě nejsou soudy projevem svobodomyslnosti vladaře, který jim sám není podřízen – a ostatně Václav Klaus není žádným vladařem, nýbrž jen nejvyšším státním úředníkem, veřejným služebníkem.

8 komentářů:

 1. také přeji :-). Místo klenotů korunovačních navrhuji obstavit rovnou "klenot" korunovaný, tj. samotného prezidenta.

  OdpovědětVymazat
 2. To bohužel nelze. V dražbě by byl neprodejný.

  OdpovědětVymazat
 3. Osobně bojuji o spis podle správního řádu. Je celkem vtipné dostávat na obsáhle odůvodněné stížnosti jednovětné formální odpovědi typu "Nebylo shledáno žádné porušení zákona". Bohužel správní řád náležitosti vyřízení stížnosti (odůvodnění) nijak neupravuje a tudíž se jich nelze nijak dovolávat.

  Nemáte čistě náhodou po ruce nějaký judikát, který by se podobným čistě účelovým a formálním zamítáním stížností zabýval?

  Jan Lukeš

  OdpovědětVymazat
 4. To nemám, a rozhodně byste se měl bránit u soudu.

  OdpovědětVymazat
 5. To bohužel budu muset, i když z toho zrovna dvakrát nadšen nejsem.

  Jan Lukeš

  OdpovědětVymazat
 6. Pan Pecina je podivný druh kverulanta. Co vlastně chce žalobou dosáhnout - vydání textu dopisu, který má k dispozici. Textu, který nemá s výkonem pravomoci nic společného. Textu, který má zcela neúřední charakter. Je to poněkud trapné.

  OdpovědětVymazat
 7. V době podání žaloby jsem text k disposici neměl, a pokládám ho za dosti skandální. V řízení jde už jen o princip (a o náklady).

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>