DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

pátek 29. ledna 2010

K plenárnímu nálezu Ústavního soudu o předběžných opatřeních

Čerstvě publikovaným nálezem ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09, učinil Ústavní soud přítrž jedné z bizarností českého civilního procesu.

Podle stávající úpravy mohl odvolací soud za situace, kdy soud I. stupně nevyhověl návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření, toto rozhodnutí změnit a návrhu vyhovět, a to bez toho, že by se žalovaný o návrhu dozvěděl a mohl se k němu jakkoli vyjádřit (§ 76g a § 220 odst. 3 OSŘ). V praxi to znamenalo, že žalobce, který měl to štěstí a prvostupňový soud jeho návrh zamítl nebo odmítl, mohl dosáhnout nařízení předběžného opatření, a to pravomocného, na základě jednostranných, žalovaným nikdy a nijak nekorigovaných – a vzhledem k procesním okolnostem už nekorigovatelných – tvrzení.

Ústavní soud zde zajímavě využil možnosti interpretativního výroku, jímž provedl fakticky rozdělenou derogaci ustanovení § 220 odst. 3 OSŘ: v případech předběžných opatření ihned, v ostatních případech s odloženou účinností od 1. 4. 2011. Neboť v jiných případech než u předběžných opatření není § 220 odst. 3 OSŘ ústavně nekonformní, zákonodárce bude moci tento deficit odstranit.

Doufejme, že novela zohlední i specifický případ rozhodování o nákladech řízení, kde může rovněž dojít k odepření práva vyjádřit se k věci, protože OSŘ neukládá soudu povinnost zaslat druhé straně stejnopis odvolání a odvolací soud smí přitom rozhodnutí změnit.

Ostatně soudím, že scestná je samotná myšlenka ustanovení § 210 odst. 1 OSŘ: odvolání, jež je postupováno odvolacímu soudu k rozhodnutí, by mělo být intimováno ostatním účastníkům řízení, a to bezvýjimečně, i z důvodů, jež nemusejí být na první pohled patrné.

Stalo se mi toiž u liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí n. Labem, že jsem podal stížnost na průtahy v řízení, načež mi bylo předsedou soudu sděleno, že k průtahům nedochází, jelikož spis je u vrchního soudu, který bude rozhodovat o odvolání žalovaného – mně jako žalobci nikdy neoznámeném.

2 komentáře:

  1. Tomu nerozumím. Jak jste si mohl stěžovat na průtahy, když už bylo vydáno rozhodnutí?

    OdpovědětVymazat
  2. Šlo o rozhodnutí o zaplacení zálohy na znalecký posudek. Zaplatil jsem ji a několik měsíců se nic nedělo.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>