DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

sobota 20. června 2009

Včera neděle byla, lhůta nám uplynula

Omluvte trochu infantilní veršík v nadpisu tohoto blogpostu – řeč bude o thematu docela seriosním, o vztahu speciality a subsidiarity právních předpisů v otázce počítání času.

Přivedla mne k němu tisková zpráva Nejvyššího správního soudu, jenž se evidentně domnívá, že lhůta pro podání volební stížnosti ve věci voleb do Evropského parlamentu skonči v sobotu 20. června 2009 v 16.00 hod.

Jsem jiného názoru. Jak upozornil Ústavní soud ve svém dnes již legendárním nálezu sp. zn. Pl. ÚS 33/97, zásady uplatňované při počítání času mají obecný charakter a mnohé z nich platí už od dob římského práva. Mezi tyto zásady patří i princip prodlužování lhůty, jejíž konec připadá na jiný než pracovní den.

Nelze nic namítat proti tomu, že NSS vykládá lhůtu pro podání volební stížnosti jako hmotněprávní a nikoli procesní (to se podává přímo z ustanovení § 67 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu), avšak úprava počítání času ve volebním zákoně není natolik komplexní, aby se vedle ní nemohlo uplatnit ustanovení § 40 odst. 3 soudního řádu správního, které navíc implementuje obecnou, celým právním řádem prostupující a starodávnou procesní zásadu.

Faktické zkrácení lhůty pro podání volební stížnosti v případě, že by lhůta měla končit v sobotu, v neděli nebo ve svátek (v tyto dny podatelna soudu nefunguje, takže podání nelze učinit), je svévolný výklad, jehož absurdita by se projevila zvlášť intensivně v případě, že by konec lhůty připadl na poslední den delšího období volna, např. na neděli 28. prosince. Desetidenní lhůta by se tak, bez viny navrhovatele, zkrátila o celých pět dnů.

Že bych si v pondělí cvičně sepsal volební stížnost a zkusil svůj názor prosadit u Ústavního soudu?

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>