DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

středa 3. června 2009

Rozsudek? Bude, ale až po volbách

K neobvyklému a v polistopadových dějinách patrně bezprecedentnímu kroku sáhl Městský soud v Praze, když s odvoláním na nadcházející volby odložil vyhlášení rozsudku v cause ČSSD v. Jan Kubice.

Nehledě na to, že takový postup nemá nejmenší oporu v občanském soudním řádu, pokládám rozhodnutí soudu za neakceptovatelné i z hlediska obecného principu nezávislosti soudní moci. Úlitby praktické politice tohoto druhu znevěrohodňují i rozsudek samotný, neboť bere-li soudce ohledy na dopad svého verdiktu na volební vyhlídky jedné ze stran sporu, jen těžko se lze ubránit pocitu, že tím vychází daleko nad rámec toho, co je mu zákonem svěřeno, a jedná ultra vires buď ve prospěch, nebo v neprospěch jednoho z účastníků.

Anebo bychom snad považovali za normální, kdyby soudce s vyhlášením trestního rozsudku počkal např. s odůvodněním, že obžalovaný má těsně před svatbou a on nechce zasahovat do jeho rodinného života?

Služebný šat justici nesluší.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>