DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.
Aktuálně: Výnos sbírky pro Vlastimila Pechance dosáhl ke dni 6. 10. 2016 částky 59 416 Kč.
Výtěžek prvního benefičního koncertu, který se uskutečnil dne 12. 3. 2016, činil 13 500 Kč.

čtvrtek 14. května 2009

Talár dělá advokáta

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o advokacii, která mj. umožňuje České advokátní komoře nařídit advokátům povinné nošení stavovského oděvu neboli talárů. Nepochybuji, že vidina tučné provise od oděvních firem zaslepí představitelům ČAK čirost úsudku natolik, že Komora této možnosti využije v nejbližším možném termínu, a že advokátské taláry budou povinně lemovány kašmírským hedvábím a jejich součástí bude několik spon z patnáctikarátového zlata. To už jaksi patří ke koloritu dnešní doby a nezbývá než se s tím smířit.

Co je závažnější, je plíživá snaha o extensi pravomocí advokátů do sféry veřejného práva. Začalo to možností advokátů ověřovat podpisy na listinách vkládaných do katastru nemovitosti, pokračováním byla pravomoc ověřit podpis na jakékoli listině sepsané advokátem a nyní málem prošel socialistický návrh, aby advokáti směli sepisovat smlouvy obsahující svolení k přímé vykonatelnosti, tzn. ekvivalent notářského nebo exekutorského zápisu, byť s limitem plnění do 10 milionů korun.

Ne každý advokát je nutně podvodník, který by tohoto oprávnění zneužil, avšak každý advokát je z definice osobou stranickou, agentem svého klienta, v jehož prospěch je oprávněn – a povinen – jednat.

Je poněkud schizofrenní požadovat po jedné a té samé osobě, aby zároveň hájila zájmy svého klienta a zároveň vystupovala jako neutrální a nestranný orgán veřejné moci, nadaný pravomocí ověřovat podpisy nebo sepisovat přímo vykonatelné smlouvy.

Tato konfuse konceptů a rolí nemůže přinést nic dobrého.

9 komentářů:

 1. Exekutorský zápis je zrůdnost samo o sobě; obcházení zákazu propadné zástavy.

  OdpovědětVymazat
 2. Ještě k té konfusi konceptů a rolí. To je znak (post)moderní doby. Nejnovějším hitem je, že ministerstvo spravedlnosti dělá ze soudů dozorový úřad.

  OdpovědětVymazat
 3. Domnívám se totéž. Jedná se o plíživou privatizaci veřejné moci. Ostatně i exekutor v prvé řžadě hájí zájmy své, poté zájmy a práva oprávněného a na práva povinného se jaksi nedostává. Inu nezávislost zprivatizované veřejné moci v praxi.

  OdpovědětVymazat
 4. Tak já bych taláry s rozšiřováním pravomocí nespojovala. V advokacii probíhala velmi široká diskuse o talárech, zejména na stránkách BA, zaznívaly přesvědčivé hlasy pro i proti, jako hlavní argumenty pro byly vznášeny zejména posílení důstojnosti advokáta (pochybné, uznávám) a zdůraznění rovnosti stran - tedy rovnosti advokáta a státního zástupce.
  Diskuse byla sice živá, činila však (nejen na mne) dojem určité samoúčelnosti, dojem, že je předem rozhodnuto... ale skutečně bych za tím viděla spíš tu oděvní lobby než snahu advokacie uzurpovat si veřejnou moc:)

  OdpovědětVymazat
 5. Systémovým řešení by ovšem bylo vzít ty taláry SZ (v USA je taky nemají).

  OdpovědětVymazat
 6. Já jsem nereagoval na taláry, ale na poznámku o přímo vykonatelných zápisech advokátů. To jen na vysvětlenou. Co se týká samotných talárů, tak bych byl taky spíše pro odebrání talárů SZ.

  OdpovědětVymazat
 7. Když státní zástupci se cítí být a chovají se jako malí soudci, místo toho, aby byli jen jednou ze stran.

  OdpovědětVymazat
 8. Tak tedy pokud si vzpomínám - sledovala jsem tu advokátní diskusi docela pozorně, ale nezapojila jsem se - tak návrh na odebrání talárů SZ tam nepadl. Ale hodně advokátů namítalo, že talár rovnost stran ani důstojnost osoby nijak neolivní.

  Je fakt, že jedním z argumentů bylo i to, že advokát má v procesu specifickou roli plynoucí z veřejného práva, ale o pravomoci tam nešlo a do širšího kontextu (ověřování podpisů, listin apod.) to opravdu zasazeno nebylo. Pokud si tedy na tu debatu dobře vzpomínám.

  OdpovědětVymazat
 9. ad "malí soudci" - však jimi taky jsou - vždyť to jsou oni (a policie), kdo primárně rozhoduje o nevině (a zametá tak případy v případě objednávky)

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i>text</i>
Tučně (když už to musí být…): <b>text</b>
Odkaz: <a href = "http://adresa">název odkazu</a>, tedy <a href = ""></a>